Budući studenti

UVOD U URBANIZAM

Prof. dr Ljiljana Vukajlov

Na predavanju Uvod u urbanizam definisani su neki od osnovnih pojmova iz oblasti urbanizma. Objašnjeno je poreklo naziva urbanizam, navedene su delatnosti kojima se on bavi, kao i ciljevi kojima teži. Definisane su vrste naselja i istaknute su njihove karakterstike. Navedeni su i objašnjeni osnovni elementi urbane strukture, ulice, trgovi i blokovi. Prikazano je nekoliko urbanističkih analiza koje se primenjuju pri vrednovanju prostora naselja. Dato je i nekoliko skica i crteža kojima se prikazuju različite tehnike rada, urbane analize na više prostornih nivoa, kao i različitost detalja prikazivanja.

Informacije za buduće studente.