Budući studenti

KONCEPT U ARHITEKTURI

Prof. dr Miljana Zeković

Fokus predavanja u okviru pripremne nastave 9. aprila 2016. godine bio je koncept u arhitekturi, definicije i razumevanje ovog fenomena, mogućnosti i primena raznih domena kreativnog mišljenja u fazi konceptualizacije arhitektonskog projekta. Skup tema obrađenih i diskutovanih na predavanju odnosio se na, pre svega, razumevanje artikulacije kreativne misli, prevođenje jasno definisane ideje u koncept, razmatranje uticajnih faktora koji ovaj kreativni ishod generišu, zatim, mogućnost primene jednog istog koncepta u različitim projektima za različite namene, te prepoznavanje i diferenciranje mogućih sredstava kojima se jedan prostorni koncept realizuje. Budući studenti su upoznati sa terminologijom kreativnog pristupa projektovanju, te sa osnovnim odrednicama konceptualnog razmatranja graničnih prostora umetnosti i arhitekture: prostor-događaj; prostorna instalacija; prostorni apsurd; prostorna situacija i prostorna imaginacija. Na predavanju su prikazani primeri koji ilustrativno prate navedene teme.

Informacije za buduće studente.