Višnja Žugić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2, Efemerna arhitektura

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  Petak 12:00-13:00h

 • Kontakt:

  zugic.visnja@uns.ac.rs

Autor je sledećih članaka:

203

VAŽNO OBAVEŠTENJE – krajnji rok za predaju grafičkih radova (27.08)

MOLIMO STUDENTE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OBAVEŠTENJE KOJE SLEDI.

U okviru Opšte sekcije predmeta Arhitektonske tehnologije 2 na SOVA platformi, postavljeni su Zadaci u okviru kojih je potrebno predati finalne grafičke radove u terminu 27.08.2020. godine (Vežba 1 – određeni studenti, Vežba 2 i Vežba 3).

Za svaku grupu studenata kreiran je poseban zadatak, u čijem naslovu je broj grupe i asistent/nastavnik koji vodi vežbe u toj grupi.

Molimo studente da predaju radove ISKLJUČIVO U SVOJOJ GRUPI.

Radove u ovom terminu je moguće predati ISKLJUČIVO PUTEM SOVA PLATFORME, do navedenog roka. Radovi primljeni pute e-maila neće biti razmatrani.

Predaja radova će biti omogućena od 20. avgusta u 12:00h, do 27. avgusta u 12:00h (PODNE).

Ovo je poslednji rok u kom je moguće predati grafičke radove iz ove školske godine, uspešno završiti predispitne obaveze i time se kvalifikovati za polaganje ispita u nekom od narednih rokova. Studenti koji ne predaju grafičke radove 27.08. neće uspešno završiti predispitne obaveze, i moraće da slušaju predmet ponovo, naredne školske godine.

Tim AT2

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 15.7.2020.

Obaveštavamo studente da se u prilogu nalaze rezultati pismenog dela ispita, održanog 15. jula 2020. godine.

Za pozitivnu zaključenu ocenu, potrebno je ostvariti najmanje 51 poen na ovom delu ispita.

Studenti koji su zainteresovani za uvid u rad ili konsultacije, mogu da dođu u kabinet prof. Željka Jakšića, od 13h do 15h, svakog radnog dana do kraja ove nedelje, nakon čega nastupa pauza od mesec dana.

 

 

AT2 – bodovi ostvareni za aktivnost i rad tokom semestra

Obaveštavamo studente da se u prilogu nalazi tabela sa bodovima ostvarenim za aktivnost i rad na vežbama tokom semestra. Iako ovi bodovi spadaju u preispitne obaveze, napominjemo da pozitivno ocenjen rad na vežbama u ovom semestru NIJE uslov za izlazak na ispit.

Uslov za izlazak na ispit su 3 predata i pozitivno ocenjena grafička rada.

Dodaci

 1. AT2-rad na vezbama
  undefined

Ocene grafičkih radova predatih 27.06.2020.

Obaveštavamo studente da se u prilogu nalazi tabela sa ocenama grafičkih radova, dopunjena ocenama radova koji su predati 27.06.2020. godine.

Studenti koji umesto ocene imaju oznaku “ponovo” ili “nezavršeno”, treba da se jave predmetnom nastavniku/asistentu, kako bi dobili instrukcije za uspešan završetak radova.

Studenti koji žele da čuju obrazloženje ocene, mogu da se jave svom asistentu/nastavniku kod koga su slušali vežbe.

*********

DOPUNA spisku u prilogu:

AU94/18 Korać Sonja – 80 (V2)    65 (V3)

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.06.2020.

Obaveštavamo studente da se u prilogu nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Arhitektonske tehnologije 2, održanog 27.06.2020. godine.

Za pozitivnu ocenu potrebno je ostvariti min. 51 poen na ovom delu ispita.

Za uvid u radove potrebno je obratiti se profesoru Željku Jakšiću.

Dodaci

 1. Spisak 27_6_20
  undefined

Rezultati predaje grafičkih radova – 18.06.2020.

Obaveštavamo studente da se u prilogu nalaze rezultati grafičkih radova predatih 18. juna 2020. godine.

Studenti koji su pozitivno ocenjeni za sva tri grafička rada imaju pravo da polažu ispit 27. juna.

Studenti koji za bilo koji rad imaju oznaku “ponovo/nedovršeno” treba da dovrše ili ponovo urade grafički rad, i predaju ga u nekom od narednih rokova.

Studenti koji u koloni sa ostvarenim bodovima imaju oznaku “0“, obavezno treba da se jave predmetnom nastavniku kod kog slušaju vežbe, radi daljih instrukcija. Ovi studenti nemaju pravo da polažu ispit 27. juna.

DOPUNA OBAVEŠTENJU:

Zbog tehničkih propusta u ocenjivanju radova, u prilogu se nalazi dopunjen spisak sa ocenjenim radovima.

 

 

Dodaci

 1. AT2_rezultati - dopunjeno
  undefined

Datumi naknadnih predaja grafičkih radova

Obaveštavamo studente o datumima naknadnih predaja grafičkih radova:

 • Zvanični termin finalne predaje radova: 18. jun 2020.
 • 1. dodatni termin za naknadnu predaju radova: 27. jun 2020. (na dan ispita u junskom ispitnom roku)
 • 2. dodatni termin za naknadnu predaju radova: 27. avgust 2020. (na dan ispita u avgustovskom ispitnom roku)

Studenti koji predaju grafičke radove u 1. ili 2. dodatnom roku, mogu da izađu na ispit tek od narednog ispitnog roka.

27. avgust je poslednji rok za predaju grafičkih radova u ovoj školskoj godini.

AT2 – rezultati Vežbe br.1

Obaveštavamo studente da se u prilogu nalaze rezultati (bodovi) ostvareni na prvoj vežbi u ovom semestru (klasične drvene krovne konstrukcije).

VAŽNA NAPOMENA: studenti koji iz opravdanih razloga uoči uvođenja vanrednog stanja nisu bili u mogućnosti da predaju maketu, ocenjeni su sa maksimalno 80 bodova u ovoj vežbi. Ovi studenti će moći da nadoknade ovaj prilog, i predaju fotografije makete zajedno sa ostalim grafičkim radovima, 18. juna 2020. godine. Takođe, studenti koji su ocenjeni negativnom ocenom, moći će da poprave svoj rad i predaju ga ponovo u istom ovom terminu.

 

Dodaci

 1. AT2 - Vezba 1 - REZULTATI
  undefined

VAŽNO OBAVEŠTENJE – dinamika rada do kraja semestra

Obaveštavamo studente 2. godine o dinamici izvođenja nastave na predmetu Arhitektonske tehnologije 2 do kraja semestra:

U skladu sa usvojenim radnim kalendarom FTN-a, nastava na predmetu (predavanja i vežbe/konsultacije) će se izvoditi prema ustaljenom rasporedu do četvrtka, 4. juna 2020. godine.

Tema rada na vežbama do kraja semestra biće Vežba br.3, dok će teme koje se tiču Vežbe br.4 u ovom semestru biti obrađene samo kroz predavanja. U skladu sa ovom izmenom, korigovaće se i struktura konačne ocene na predmetu, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Predaje svih grafičkih radova (Vežba br. 2, Vežba br. 3, i Vežba br.1 za studente koji ovu vežbu nisu predali u prvom terminu) biće organizovane ELEKTRONSKI, u nedelji predviđenoj za predaje radova, odnosno, U ČETVRTAK, 18. JUNA, DO 14h. O tehničkim detaljima u vezi sa predajom radova ćemo vas blagovremeno obavestiti. 
 

Dodatni termin za predaju grafičkih radova biće naknadno objavljen.

AT2 – Vežba br. 3

Obaveštavamo studente da je u okviru Tematske jedinice 5/1 > Materijal za učenje, postavljen novi materijal za predavanje, za ovu radnu nedelju.

Pored toga, u okviru Zadatka postavljena je i postavka zadatka za Vežbu br.3. Ovaj dokument se nalazi i u prilogu ovog obaveštenja.

Potrebno je da se studenti ove radne nedelje upoznaju sa novim zadatkom, a obrazloženja za njegovu izradu će biti okačena uskoro.

Ovim ćemo polako zaključiti rad na Vežbi br.2. Zvanična predaja Vežbe br.2 biće organizovana nakon okončanja vanrednog stanja. U međuvremenu, studenti su slobodni da i dalje iniciraju konsultacije u vezi sa ovom vežbom, a u pojedinačnim dogovorima sa predmetnim nastavnikom/asistentom kod koga slušaju vežbe.

Dodaci

 1. Vezba 3
  undefined