Višnja Žugić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2, Efemerna arhitektura

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  Petak 12:00-13:00h

 • Kontakt:

  zugic.visnja@uns.ac.rs

Autor je sledećih članaka:

127

AP1 – AP2 IZLOŽBA

Obaveštavamo studente 3. godine, koji izlažu svoje radove iz AP1 i AP2 u Kineskoj četvrti 21.6.2018, da treba da donesu svoje makete (AP1) i makete i plakate (AP2) u sredu, 20.6.2018, u 10:00h ispred M.F.A.M (Kineska četvrt).

Takođe, podsećamo studente koji izlažu plakate iz AP1, da treba da ih pošalju u elektronskoj formi na mejl visnja.zugic@gmail.com

 

Iz kabineta

Važno — AP1 ispit

Molimo studentkinju 3. godine, Anastasju Kostić, da se javi mejlom na visnja.zugic@gmail.com, kako bismo se dogovorili o terminu polaganja ispita iz Arhitektonskog projektovanja 1.

Iz kabineta

 

Važno – Efemerna arhitektura – STARI STUDENTI

Molimo studente koji se nalaze na spisku ispod, da se u najkraćem roku jave predmetnom asistentu Višnji Žugić, mejlom na visnja.zugic@gmail.com, ili lično u kabinet 506:

 

1. Bugrin Natalija AU 81/2011

2. Sekeruš Dušan AU 87/2012

3. Popov Nađa AU 61/2014

4. Nenad Tamara AU 87/2014

5. Savović Vladana AU 110/2014

6. Kovačević Gorana AU 120/2014

 

Iz kabineta

 

Važno obaveštenje – HITNO!

Molimo studente treće godine, da do kraja dana OBAVEZNO prijave timove asistentu Bojanu Stojkoviću, na mejl:

bojan.d.stojkovic@gmail.com

Ukoliko ne ustanovimo konačan spisak timova u navedenom roku, nećemo biti u mogućnosti da organizujemo vežbe i rasporedimo studente po salama.

Iz kabineta

EFEMERNA ARHITEKTURA – važno obaveštenje

Obaveštavamo studente 3. godine koji slušaju predmet Efemerna arhitektura u ovom semestru, da će uvodno predavanje biti održano ove nedelje u terminu vežbanja, u četvrtak, od 8:45h u učionici AH5.

Prisustvo je obavezno za sve studente koji planiraju da slušaju predmet u ovom semestru.

 

 

 

Arhitektonsko projektovanje 1 – Ocene semestralnog rada

Obaveštavamo studente 3. godine da se u prilogu nalazi spisak ocena semestralnog rada.

NAPOMENA: Podsećamo studente da obavezno treba da pokupe svoje radove iz učionice AH6, kako bi u ponedeljak 15. januara nastava mogla nesmetano da se odvija u ovoj sali.

 

Studenti koji su ocenjeni negativnom ocenom obavezno treba da dođu u sredu 17. januara 2018. godine, u termiu predavanja, sa svojim radom, kada će dobiti detaljno obrazloženje ocene. Svi ostali studenti koji žele da dobiju komentar na svoj rad, mogu da dođu u istom terminu, sa svojim radom (bez makete).

Molimo studente da obavezno čuvaju svoje radove, makete i fajlove završnih elaborata, kako bismo na kraju školske godine organizovali izložbu završnih radova sa predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 i 2. 

 

Iz kabineta

 

Arhitektonsko projektovanje 1 – predaja završnog rada

Obaveštavamo studente 3. godine da je predaja završnih elaborata iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 zakazana za subotu, 13. januar 2018. godine.

Radove je potrebno predati u sali AH6, u terminu od 15:00 do 16:00h. Radovi predati nakon zakazanog termina neće biti prihvaćeni.

 

Molimo studente da obavezno pokupe svoje radove i makete u nedelju, 14. januara, u 17:00h.

NAPOMENA: u ponedeljak 15. januara u sali AH6 se održava redovna nastava, od 7:45h, pa je neophodno da svi radovi budu preuzeti u nedelju, kako bismo omogućili nesmetano odvijanje nastave u ponedeljak.

 

Iz kabineta

Sadržaj završnog elaborata – AP1

Obaveštavamo studente 3. godine, da je u okviru završne predaje semestralnih radova iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1, potrebno predati sledeće priloge:

 

1. Osnove prizemlja u razmeri 1:200 (prikaz se odnosi na smanjeni obuhvat);

2. Karakteristične osnove sprata/spratova, u razmeri 1:200;

3. Dva preseka (podužni i poprečni) kroz ceo smanjeni obuhvat, u razmeri 1:200 (mesto preseka odrediti uz konsultacije sa asistentima);

4. Izometrijski prikaz novoprojektovanog rešenja, u razmeri po želji, tako da crtež bude čitljiv;

5. Ambijentalne prikaze prostora u tehnici po želji (kolaži, renderi, fotografije makete, ili kombinacije svih navedenih tehnika..);

6. Dodatne priloge po potrebi i želji svakog pojedinačnog tima, u cilju isticanja kvaliteta postavljenog koncepta i projekta;

7. Fizički model/maketu celog obuhvata, u razmeri 1:200.

 

NAPOMENA: Elaborat je potrebno prezentovati i predati na listovima dimenzija 50X70cm. Broj listova je ograničen. Priloge pod rednim brojevima 1, 2. i 3. potrebno je prikazati na tri lista veličine 50X70cm. Izometrijski prikaz je potrebno prikazati na jednom listu, a priloge pod rednim brojevima 5. i 6. takođe na jednom listu veličine 50X70cm (ukupno pet listova).

Ukoliko je neke od priloga (osnove, preseke) u zadatoj razmeri nemoguće smestiti na propisani format, molimo timove da se dogovore sa predmetnim asistentom o načinu prikazivanja navedenih priloga.

Predaja završnih elaborata je zakazana za subotu, 13. januar 2018. godine. O tačnom mestu i satnici predaje ćemo vas blagovremeno obavestiti.
Iz kabineta

 

Obaveštenje o konsultacijama

Obaveštavamo studente 3. godine da će asistent Slobodan Jović držati konsultacije iz Arhitektonskog projektovanja 1 u petak, 8. decembra u terminu od 10:30 do 12:00h u kabinetu 506.

Obaveštenje za verifikacionu predaju rada

Obaveštavamo studente 3. godine o obaveznim prilozima koje je potrebno predati u okviru verifikacione predaje rada, u terminu vežbanja (na početku časa) 20. decembra 2017. godine:

1. Situacija, u razmeri 1:500, na kojoj treba da bude prikazan ceo obuhvat Kineske četvrti, sa prikazom osnova prizemlja svih novoprojektovanih objekata, ili osnova krovova (u dogovoru sa predmetnim asistentom); Situacija treba jasno da prikaže koncept transformacije cele Kineske četvrti.

2. Sve osnove objekata, u razmeri 1:200 (ili 1:100 u zavisnosti od konceptualnog rešenja a u dogovoru sa predmetnim asistentom); Osnove treba da sadrže sve elemente za razumevanje funkcionalnog rešenja – nazive prostorija, ucrtan nameštaj, kao i jasno ucrtane elemente konstrukcije, i osnovne kote.

3. Najmanje 2 karakteristična preseka, u razmeri 1:200 (ili 1:100 u zavisnosti od konceptualnog rešenja a u dogovoru sa predmetnim asistentom); Preseci treba da sadrže sve elemente konstrukcije i osnovne elemente materijalizacije, osnovne kote. Ukoliko rešenje podrazumeva više manjih objekata, potrebno je prikazati najmanje jedan karakterističan presek svakog objekta.

(navedeni prilozi pod tačkama 2. i 3. se odnose na smanjeni obuhvat koji je definisan 29. novembra 2017. godine)

4. Izometrijski prikaz rešenja, jedan ili više (u zavisnosti od konceptualnog rešenja a u dogovoru sa predmetnim asistentom). Obuhvat prikaza odrediti u skladu sa konceptom, tako da nedvosmisleno bude jasan odnos novoprojektovanih struktura sa postojećim objektima u okviru obuhvata. Izometrijski prikaz treba da bude linijski, da prikazuje strukturu i program kuće, a ne treba da bude perspektivni prikaz, render i slično.

5. Jedan prostorni ambijentalni prikaz u tehnici po želji (kolaž, render, fotografija makete, digitalno obrađene skice, itd.)

6. Grafički prikaz koncepta kroz dijagram, u tehnici po izboru tima.

 

Elaborat je potrebno predati na štampanim listovima dimenzija 50X70cm, kao linijske tehničke crteže, na običnom papiru sa što manje kolor štampe. Smisao verifikacije nije dizajn plakata već kvalitetno tehnički i grafički prikazan projekat.

 

NAPOMENA: Sve navedene priloge je obavezno predati u okviru verifikacione predaje, u predviđenom terminu. Ova predaja je istovremeno i uslov za finalnu predaju rada na kraju semestra. Odlaganja predviđenog termina neće biti.

Ukoliko neki od timova ne preda rad u ovom terminu ili preda nepotpun elaborat, smatraće se da nije ispunio predispitne obaveze, čime gubi pravo na polaganje ispita u ovoj školskoj godini.

 

Iz kabineta