Višnja Žugić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2, Efemerna arhitektura

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  Petak 12:00-13:00h

 • Kontakt:

  zugic.visnja@uns.ac.rs

Autor je sledećih članaka:

177

AP1 – ocene semestralnih radova

Obaveštavamo studente da se u prilogu nalaze ocene iz semestralnih projekata.

AP1 – preuzimanje elaborata i nastava u sredu, 22. januara

Obaveštavamo studente 3. godine da će preuzimanje elaborata i maketa iz sale AH6 biti organizovano u ponedeljak, 20. januara u 13:00h. Molimo studente da obavezno preuzmu svoje radove u navedenom terminu, kako bismo oslobodili salu za nastavu koja se u njoj odvija u toku dana.

NAPOMENA: makete koje se nalaze na hodniku studenti preuzimaju u petak, 31. januara. 

 

U sredu, 22. januara u terminu vežbanja iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 biće održan test.

Nakon testa, timovi će raditi na izradi sinteznih plakata za izložbu. Neophodno je da svaki tim pripremi finalne grafičke priloge u elektronskom formatu i ponese najmanje jedan računar.

Takođe, ostatak časa biće posvećen komentarima ocenjenih radova, pa molimo timove da sa sobom donesu i svoj ištampani grafički elaborat.

 

Tim AP1

 

 

AP1 – finalna predaja rada

Obaveštavamo studente 3. godine da je finalna predaja radova (grafičkih elaborata i maketa) iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 zakazana za petak, 17. januar, u 17:00h u sali AH6.

Prilikom predaje nije neophodno da svi članovi tima budu prisutni.

U sredu, 15.januara 2020. godine predavanje iz Arhitektonskog projektovanja 1 je OBAVEZNO za SVE studente. Dolazak na predavanje uslovljava dobijanje potpisa iz predmeta.

Istog dana, 15. januara, vežbe iz predmeta neće biti održane.

 

 

 

 

AP1 – spisak priloga za završni elaborat

Drage kolege,

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak grafičkih priloga koje je potrebno predati u sklopu završnog elaborata na predmetu Arhitektosnko projektovanje 1.

 

Verifikacija radova AP1

Obaveštavamo studente 3. godine da su svi timovi uspešno verifikovali svoje radove (uz eventualne dopune elaboratu – pratiti komentare asistenata).

Pregledani radovi sa komentarima se nalaze ispred kabineta 520. Molimo studente da najkasnije do ponedeljka pokupe svoje radove.

 

Tim AP1

Verifikaciona predaja rada – AP1

Drage kolege,

 

verifikaciona predaja na predmetu Arhitektonsko projektovanje 1 biće održana u četvrtak, 26. decembra u 17 časova u kabinetu 520.

Za verifikacionu predaju potrebno je odštampati, linijski na 80gr papiru veličine 50x70cm, sledeće priloge:

 

– situaciju celog obuhvata u razmeri 1:1000

– najmanje jednu karakterističnu osnovu segmenta obuhvata koji se detaljno razrađuje, u razmeri 1:200

– jedan karakterističan presek segmenta obuhvata koji se detaljno razrađuje u razmeri 1:200

– izometrijski prikaz segmenta obuhvata koji se detaljno razrađuje u razmeri prema potrebi, tako da koncept bude čitljiv

– jedan ambijentalni prikaz, po izboru tima, koji je moguće štampati u boji, na listu manjeg formata

 

 • Navedeni spisak priloga predstavlja minimum potreban za verifikaciju rada. Svi dodatni prilozi su dobrodošli
 • ukoliko crteži ne mogu da stanu na ovaj format, moguće je priloge štampati na listovima većeg formata, saviti ih na format 50×70 cm, i spakovati elaborat u korice iste veličine.

 

Verifikaciona predaja je obavezna za sve grupe i bez nje nije moguće završiti projekat na ovom predmetu. Crteži treba da budu u dovoljnoj meri razrađeni kako bi se jasno mogao sagledati projekat u horizontalnom i vertikalnom planu.

Nije obavezno da svaki član tima prisustvuje predaji elaborata.

 

 tim AP1

AP1 — verifikacija rada — novi termin

Obaveštavamo studente 3. godine da je predaja rada na verifikaciju odložena, i zakazana za četvrtak, 26. decembar 2019. godine.

18. decembra vežbe iz predmeta će biti održane prema uobičajenom rasporedu.

O tačnoj satnici i mestu predaje rada, kao i sadržaju elaborata ćemo vas obavestiti početkom naredne radne nedelje.

 

Tim AP1

AP1 istraživanje – uputstvo za slanje materijala

Obaveštavamo studente 3. godine da se u prilogu obaveštenja nalazi uputstvo za slanje materijala nastalog tokom istraživačkog procesa, na predmetu Arhitektonsko projektovanje 1. 

Rok za slanje materijala je petak, 22. novembar u 16:00h. 

AP1 – materijal za semestralni zadatak

Obaveštavamo studente 3. godine da mogu da skinu kompletan materijal u vezi sa semestralnim zadatkom sa sledećeg linka:

https://we.tl/t-NEbrjsWiVs

Napomena: link će biti aktivan 7 dana.

 

AT2 – rezultati pismenog dela ispita – 19.10.2019.

Obaveštavamo studente da se u prilogu obaveštenja nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Arhitektonske tehnologije 2, održanog 19. oktobra.

Za pozitivnu ocenu potrebno je ostvariti 51 poen na ovom delu ispita.

 

 

 

Dodaci

 1. AT2 - rezltati 19.10.
  undefined