Miljana Zeković

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2, Efemerna arhitektura

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  Petak 8h-10h

 • Kontakt:

  miljana_z@yahoo.com

Autor je sledećih članaka:

49

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT za studente prethodnih generacija

Obaveštenje za studente koji su prethodnih školskih godina pohađali predmet i imaju pozitivno ocenjene semestralne projekte iz predmeta:

Od školske 2019/2020. godine, za studente se ukida test znanja i ostaje samo usmeni deo ispita do zaključenja ocene.

Potrebno je da studenti koji na ovaj način polažu predmet, prijave ispit iz predmeta, a zatim sačekaju obaveštenje o zakazanom usmenom ispitu, kada je potrebno da se pojave na fakultetu.

Gradivo koje se odgovara na usmenom je gradivo iz udžbenika za predmet, uz teme sa predavanja.

 

 

POTPISI – Arhitektonsko projektovanje 1 i Istorija umetnosti i kulture 2

Obaveštavam studente da ću potpisivati indekse, za oba predmeta, u TERMINU: PETAK 17.1.2020. godine u 16h u AH1A.

Nakon ovog termina, neće biti više potpisivanja indeksa za ove predmete.

Student NE MORA lično da dođe na potpisivanje indeksa (može da ga pošalje po kolegi/koleginici).

Ovaj termin važi i za studente prethodnih generacija, koji nisu prethodno dobili sve potpise.

 

ARHITEKTOSKO PROJEKTOVANJE 1

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – Usmeni deo ispita: termin

Obaveštavaju se studenti koji su polagali test iz predmeta 28.9.2019., da je usmeni deo ispita zakazan za petak, 4.10.2019. godine, sa početkom u 14h u kabinetu 520. Na usmeni deo ispita mogu da izađu isključivo studenti koji su test položili sa ocenom većom od 5.

Ocene koje vidite na studentskom servisu u koloni “predispitni poeni” su ocene iz testa.

Ostali studenti neka pažljivo prate obaveštenja o načinima polaganja ispita od januara 2020. godine.

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – 14.9.2019.

Obaveštava se studentkinja Teodora Gucunski da na upis ocene dođe u ponedeljak, 16.9.2019. godine u 11h u kabinet 520 (umesto u subotu 14.9.2019. u 17h).

Ostali studenti koji su u ovom roku prijavili ispit, nemaju ostvarene uslove da ga polažu. Sledeći test zakazn je za oktobarski produženi rok, termin 28.9. i to je poslednji rok u kojem je moguće polagati test.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT – VAŽNO

OBAVEŠTENJE za ispit zakazan za SUBOTU 14.9.2019. godine:

U septembarsko-oktobarskom ispitnom roku na ispit iz predmeta mogu da izađu ISKLJUČIVO studenti koji su prethodno položili test.

Sugeriše se studentima KOJI TEST NISU POLOŽILI da odjave ispit, da ne bi gubili sredstva od uplate.

Sledeći test zakazan je u terminu ispita iz predmeta, predviđenog za oktobarski-produženi rok: 28.9.2019. godine. Ovo će ujedno biti i poslednji termin za polaganje testa iz predmeta u školskoj 2018/19.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – Obaveštenje o održavanju usmenog ispita

Svi studenti koji su položili test od 31.8.2019. godine, pozivaju se na usmeni deo ispita i upis ocena u indekse u PONEDELJAK, 2.9.2019. godine u 13h u kabinet 520. Prisustvo je OBAVEZNO.

Test su položili svi koji su dobili najmanje 16 bodova.

U sledećem roku SE NE ODRŽAVA TEST, već je prvi naredni termin za ponovno polaganje testa OKTOBARSKI PRODUŽENI ROK. Ovo je i poslednji termin u ovoj školskoj godini u kojem će biti organizovano polaganje testa. Nakon toga, sledeći test, sa novim gradivom i uputstvima zakazan je za januar 2020.

 

ARHITEKTURA IZLOŽBI I DOGAĐAJA

Poziv za studenta Filipa MARIĆA, AU 39/2014, da dođe na OBAVEZNE konsultacije u kabinet 520 u četvrtak 11/7/2019 u 10:15h. 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT – VAŽNO

OBAVEŠTENJE za ispit zakazan za PONEDELJAK 8.7.2019. godine u 17h:

U julskom ispitnom roku na ispit iz predmeta mogu da izađu ISKLJUČIVO studenti koji su prethodno položili test.

Sugeriše se studentima KOJI TEST NISU POLOŽILI da odjave ispit, da ne bi gubili sredstva od uplate.

Sledeći test zakazan je u terminu ispita iz predmeta, predviđenog za septembarski rok: 31.8.2019. godine.

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – IZMENA TERMINA

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – USMENI DEO ISPITA // JUNSKI ROK – izmena termina ispita

Zakazuje se usmeni deo ispita za studente koji su položili test 23/6/2019 za četvrtak, 27/6/2019 sa početkom u 10h u kabinetu 520.

Svi studenti dolaze i prijavljuju se odmah na početku termina za usmeni.

Studenti koji u ovom roku nisu položili test, mogu da dođu na uvid u ovom terminu.

 

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1- ISPIT APRILSKI ROK

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – OBAVEŠTENJE

U koloni – predispitni poeni – koju student vidi na svom web servisu, UPISANE SU OCENE IZ TESTA IZ APRILSKOG ROKA.

Usmeni deo ispita iz predmeta i upisivanje ocena u indekse, za studente koji su položili test, održaće se u ČETVRTAK, 18/4/2019, U 12:30h U KABINETU 520. 

Studenti koji slušaju predavanje iz Engleskog jezika (grupa opredeljenih), dolaze na usmeni odmah nakon završenog predavanja, u 14:00h.

Studenti iz grupe 2, dolaze na usmeni odmah nakon završenih vežbi iz Arh. reprezentacija 2, u 15:15h.

Studenti koji imaju oznaku na web servisu da se jave u 15:15h u kabinet, su u obavezi da tako i urade. U suprotnom, neće biti u mogućnosti da polažu test u narednim rokovima.