Miljana Zeković

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2, Efemerna arhitektura

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  Petak 8h-10h

 • Kontakt:

  miljana_z@yahoo.com

Autor je sledećih članaka:

18

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – POENI IZ TESTA (14.02.2018.)

Usmeni ispit za sve one koji su položili test u ovom roku, zakazan je za ponedeljak, 19.02.2018. u 8:00h u kabinetu 506. Studenti koji nisu na spisku, u ovom roku nisu položili test.

AU 20/15 Radmila Đurašinović 29 poena
AU 11/15 Ivana Beatović 29 poena
AU 25/15 Fatljind Čolaku 26.5 poena
AU 99/15 Sonja Kesić 26 poena
AU 19/15 Sanja Aničić 25.5 poena
AU 46/15 Sara Tintor 25.5 poena
AU 31/15 Ivana Zuber 25 poena
AU 16/15 Ksenija Martić 25 poena
AU 13/15 Jelena Vujović 25 poena
AU 36/15 Dragana Pavlović 24.5 poena
AU 30/15 Sara Kosanović 24 poena
AU 33/15 Tijana Čabrilo 23.5 poena
AU 44/15 Velibor Mitrović 23.5 poena
AU 21/15 Nikoleta Stamenković 21.5 poena
AU 88/15 Jovan Čajović 21.5 poena
AU 55/15 Marko Matković 21 poen
AU 29/15 Sanja Miočinović 21 poen
AU 07/15 Anela Džanović 20.5 poena
AU 23/15 Aleksandar Dadić 19.5 poena
AU 45/15 Tea Tintor 19 poena
AU 47/13 Nevena Čalošević 19 poena
AU 08/15 Vesna Matić 18.5 poena
AU 59/14 Sena Nikolić 18 poena
AU 22/15 Tamara Milutinović 17 poena
AU 82/13 Tijana Savić 16.5 poena
AU 67/15 Renata Sejdija 16 poena

Istorija umetnosti i kulture 2

Istorija umetnosti i kulture 2 – REZULTATI ispita održanog 10.2.2018. godine (generacija 2017/18)

U prilogu su date zaključene ocene, za generaciju studenata 2017/2018.

AU 8/15 Matić Vesna 10
AU 9/15 Knežević Kristijan 10
AU 118/15 Boškan Anabela 6
AU 18/15 Nikolić Teodora 8
AU 21/15 Stamenković Nikoleta 9
AU 30/15 Kosanović Sara 7
AU 39/15 Lugonja Ana 9
AU 44/15 Mitrović Velibor 9
AU 45/15 Tintor Tea 8
AU 46/15 Tintor Sara 9
AU 53/15 Janković Jovana 7
AU 55/15 Matković Marko 6
AU 57/15 Stojičić Jovana 7
AU 59/15 Babić Jelena 8
AU 61/15 Mutavdžić Aleksandar 8
AU 65/15 Božić Branka 8
AU 66/15 Divić Vanja 9
AU 72/15 Uzelac Bojana 7
AU 80/15 Nikolić Višnja 6
AU 81/15 Košanin Nenad 6
au 84/15 Grgurević Gavrilo 8
au 86/15 Milivojević Vuk 6
AU 92/15 Jerković Nikola 8
AU 106/15 Milinković Radovan 8
au 111/15 Nedić Nikola 6
AU 116/15 Subić Aseneta 10

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – INFO

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – POČETAK NASTAVE ŠK. 2017 2018

Nastava iz predmeta će se u prvoj nedelji realizacije odvijati prema rasporedu časova: predavanje je zakazano za sredu (11.10.2017.) sa početkom u 17:15h i OBAVEZNO je za sve studente, koji planiraju da slušaju predmet u aktuelnom semestru.

Čak i ukoliko još uvek nije zvanično upisan na treću godinu, nego očekuje upis do kraja oktobra meseca ove školske godine, student je u obavezi da se pojavi na uvodnom predavanju iz predmeta. Na uvodnom predavanju biće predstavljen plan i program realizacije predmeta, način rada na semestralnom zadatku, kao i način polaganja ispita iz predmeta.

ARHITEKTURA IZLOŽBI I DOGAĐAJA

ARHITEKTURA IZLOŽBI I DOGAĐAJA – OCENE RADOVA

U prilogu se nalaze ocene semestralnih radova za školsku 2016/2017. godinu.

 

Dodaci

 1. Ocene radova 2016 2017
  undefined

AP1 – ispit 23.4.2017.

AP1 – REZULTATI APRILSKI ROK

Studenti koji su polagali test iz AP1 u nedelju 23.4.2017. mogu da vide rezultate na svom studentskom servisu. Rezultati koje vidite su preliminarne zaključene ocene iz AP1 u aprilskom roku. Usmeni deo ispita, za one kolege koje su položile test i imaju pozitivnu zaključenu preliminarnu ocenu, održaće se u četvrtak 04.05.2017. godine u 16h u kabinetu 506.
Studenti koji su dva puta pali na testu imaju mogućnost da ga polažu još jedanput u nekom od sledećih ispitnih rokova.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – VERIFIKACIONA PREDAJA

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – VERIFIKACIONA PREDAJA

Za sredu 14.12.2016. godine zakazana je verifikaciona predaja grupnih radova. Timovi predaju radove na početku termina u kom se održavaju vežbe u salama u kojima inače imaju nastavu.

Rad je potrebno predati u štampanoj obliku, dimenzija formata 50/70 cm (ukoliko je potrebno, moguće je nastaviti prilog na 2 lista, ali je potrebno rad predati u zadatom fomatu). Svaki rad treba da ima korice sa navedenim imenima članova tima, brojevima indeksa i rednim brojem tima.

Obavezni prilozi:

 • Situacija 1:100 ili 1:500 (neophodno je prikazati čitav obuhvat Almaškog kraja, koji je predmet razrade, sa jasno vidljivom / naznačenom mikrourbanističkom strategijom za rehabilitaciju i revitalizaciju ovog dela grada, te sa jasnim lokacijama interpoliranih svih šest novih programskih rešenja; ukoliko je potrebno prikazati traženo i na više listova);
 • Sve osnove svih šest novih objekata 1:100;
 • Najmanje po jedan presek kroz svaki novi objekat, sa definisanom konstrukcijom 1:100;
 • Trodimenzionalni prikaz svih ugrađenih rešenja, koji jasno prikazuje arhitektonski stav zauzet u pojedinačnim slučajevima interpolacija (razmera prema potrebi; ne preporučuje se perspektivni prikaz iz CAD-a).

Dodatni prilozi koji upućuju na fazni razvoj mikrourbanističke strategije, na ambijentalni kvalitet rehabilitovanog dela grada, na razvoj koncepata arhitektonskih rešenja i korisničke strukture, na rad na radnoj maketi…, su dobrodošli i biće posebno vrednovani.

Na verifikacionoj predaji je neophodno dobiti prelaznu ocenu, kako bi se nastavilo dalje sa radom na projektu.

 

 

AP1 – PREZENTACIJA – 9. 11. 2016.

AP1 – PREZENTACIJA – 9. 11. 2016.

OBAVEŠTENJE I PREPORUKE ZA PREZENTACIJU

U sredu 9. 11. u terminu predavanja gostuju nam osnivači „LOKALA“, Mirko Žarković, Marija Mandić i Aleksandar Ramadanović.

U terminu vežbi predstoji nam prva javna prezentacija dosadašnjeg timskog rada, u salama AH2 i AH3. Timovi iz sale AH4 pridružiće se timovima u sali AH2, a timovi iz učionice 312 prelaze u salu AH3.

Preporuke za prezentaciju su sledeće:

Prezentacije počinju u 18:30h. U dve sale radove pezentuje po 10 timova.

Svaki tim može da računa na 7 (do 10) minuta prezentacije i još 5 minuta za dodatna pitanja i odgovore.

Neophodno je da svaki tim na prezentaciju donese po jedan računar. Na flešu je neophodno doneti prezentaciju, koja treba da sadrži između 5 i 10 dokumenata kojima tim želi da ilustruje sopstveni rad. U okviru prezentacije neophodno je:

 1. Jasno izložiti formulisanu mikro-urbanističku strategiju;
 2. Jasno izložiti pozicije / lokacije strateški odabrane za postavljanje novih objekata;
 3. Izložiti scenario uzajamnog delovanja novih programa i stanovnika ovog dela grada;
 4. Izložiti scenarije upotrebe prostora u novim arhitektonsko – urbanističkim uslovima (saobraćaj; fleksibilne strukture; promene u svakodnevnom funkcionisanju…);
 5. Definisati strategiju zadržavanja – unapređenja ambijentalnih vrednosti ovog dela grada;
 6. Izložiti arhitektonski stav / stavove koji se zauzimaju, a vezano za revitalizaciju ovog dela grada.

Osim fotografija, slika i crteža, u okviru prezentacije moguće je prikazati i kratak video rad, razradu radne makete u etapama i sve ostale dokumente po potrebi timova.

Uz osnivače „Lokala“ na prezentacijama će nam se pridružiti i grupa umetnika zainteresovanih za projekat, tako da ohrabrujemo timove da iskoriste ovo vreme i postave im sva neophodna pitanja za nastavak rada na projektu.

Sva dodatna pitanja možete postaviti u svim terminima konsultacija.

Arhitektonsko projektovanje 1 – KONSULTACIJE

AP1 – TERMINI KONSULTACIJA

Termini za konsultacije vezane za studentske radove u okviru predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 u zimskom semestru šk. 2016/2017. godine su sledeći:

Dr Miljana Zeković: UTORAK 13:00 – 14:30h

Višnja Žugić: PETAK 08:00 – 09:30h

Bojan Stojković: ČETVRTAK 12:00 – 13:30h

Slobodan Jović: PONEDELJAK 9:30 – 11:00h

 

 

Arhitektonsko projektovanje 1 – rezultati ispita

Arhitektonsko projektovanje 1 – rezultati ispita

Oktobarski produženi rok održan 15.10.2016. godine:

Ivan Ostojić AU91/2011 – rezultat testa: 5/6; zaključena ocena: 6 (63 boda)

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – POČETAK NASTAVE

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – POČETAK NASTAVE u zimskom semestru 2016/2017

Obaveštavamo studente koji su uspešno upisali treću godinu, kao i sve one koji planiraju da se upišu do kraja semestra, da je bez obzira na trenutni status studenta, predavanje u sredu, 12.10.2016. godine u 17h u AH1A OBAVEZNO ZA SVE. Neće biti moguće uključiti se u redovno slušanje nastave, ukoliko se ne bude prisustvovalo od početka.

Predavanje je takođe obavezno za sve stare studente koji obnavljaju vežbe i tek treba da polažu ispit iz AP1.

U sredu će nakon predavanja, biti održane uvodne vežbe, u okviru kojih će studenti da se prijave za teme istraživanja u okviru predmeta. Vežbe neće trajati ceo termin, već onoliko koliko bude potrebno da bismo se uspešno podelili u grupe. Sve vežbe, bez obzira na raspored, će u sredu 12.10. biti održane na četvrtom spratu u učionicama AH2, AH3 i AH4.