Miljana Zeković

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2, Efemerna arhitektura

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  Petak 8h-10h

 • Kontakt:

  miljana_z@yahoo.com

Autor je sledećih članaka:

54

UPIS OCENA – januarski i februarski rok

Upis ocena iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 i Istorija umetnosti i kulture 2, zaključenih u januarskom i februarskom roku, zakazan je za petak, 28.2.2020. u 12h u kabinetu 520.

Student ne mora lično da prisustvuje upisu ocena. Ukoliko je sprečen, dovoljno je da indeks pošalje po kolegama.

Ovo je jedini termin, do jula meseca, u kojem je moguće upisati ocene u indeks.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – STARI STUDENTI

Usmeni deo ispita za studente koji su prethodnih godina slušali predmet, biće održan u subotu, 22.2.2020. godine, sa početkom u 11:30h.

OBAVEZNO je da se studenti koji polažu ovaj ispit prethodno jave mejlom predmetnom nastavniku i da potvrde dolazak u subotu.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT

Usmeni deo ispita iz predmeta biće organizovan između 20.2. i 23.2., a tačan termin ispita zakazaćemo čim pristignu spiskovi iz studentske službe (što se očekuje danas tokom dana). Svi studenti koji su slušali predmet prvi put u zimskom semestru 2019/2020 su obavezni da dođu na usmeni ispit u onom roku u kom ispit prijave, sve do kraja školske 2019/2020. godine.

ISTORIJA UMETNOSTI I KULTURE 2

ISTORIJA UMETNOSTI I KULTURE 2 – Obaveštenje

Studenti koji su polagali ispit u januarskom ispitnom roku mogu rezultate da vide na svom servisu. Rezultati su konačni i ocene su zaključene, dakle ne postoji mogućnost dodatnog odgovaranja za potencijalno veću ocenu u ovom ispitnom roku. Upis ocena zakazan je za PETAK, 14.2. u 16h u kabinetu 520. Nije neophodno da student lično donese indeks u zakazani termin.
U terminu upisa ocene, moguće je pogledati kako je ocenjen rad, jedino ukoliko student lično dođe.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – USMENI DEO ISPITA – STARI STUDENTI

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – USMENI DEO ISPITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA

Usmeni deo ispita za studente koji su ostvarili uslove za zaključivanje ocene, a prijavili su ispit iz predmeta za 7/2/2020, zakazan je za petak, 14/2/2020 sa početkom u 14h u kabinetu 520.

Na usmeni ispit zakazan u  ovom roku mogu da izađu isključivo studenti prethodnih generacija.

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT za studente prethodnih generacija

Obaveštenje za studente koji su prethodnih školskih godina pohađali predmet i imaju pozitivno ocenjene semestralne projekte iz predmeta:

Od školske 2019/2020. godine, za studente se ukida test znanja i ostaje samo usmeni deo ispita do zaključenja ocene.

Potrebno je da studenti koji na ovaj način polažu predmet, prijave ispit iz predmeta, a zatim sačekaju obaveštenje o zakazanom usmenom ispitu, kada je potrebno da se pojave na fakultetu.

Gradivo koje se odgovara na usmenom je gradivo iz udžbenika za predmet, uz teme sa predavanja.

 

 

POTPISI – Arhitektonsko projektovanje 1 i Istorija umetnosti i kulture 2

Obaveštavam studente da ću potpisivati indekse, za oba predmeta, u TERMINU: PETAK 17.1.2020. godine u 16h u AH1A.

Nakon ovog termina, neće biti više potpisivanja indeksa za ove predmete.

Student NE MORA lično da dođe na potpisivanje indeksa (može da ga pošalje po kolegi/koleginici).

Ovaj termin važi i za studente prethodnih generacija, koji nisu prethodno dobili sve potpise.

 

ARHITEKTOSKO PROJEKTOVANJE 1

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – Usmeni deo ispita: termin

Obaveštavaju se studenti koji su polagali test iz predmeta 28.9.2019., da je usmeni deo ispita zakazan za petak, 4.10.2019. godine, sa početkom u 14h u kabinetu 520. Na usmeni deo ispita mogu da izađu isključivo studenti koji su test položili sa ocenom većom od 5.

Ocene koje vidite na studentskom servisu u koloni “predispitni poeni” su ocene iz testa.

Ostali studenti neka pažljivo prate obaveštenja o načinima polaganja ispita od januara 2020. godine.

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – 14.9.2019.

Obaveštava se studentkinja Teodora Gucunski da na upis ocene dođe u ponedeljak, 16.9.2019. godine u 11h u kabinet 520 (umesto u subotu 14.9.2019. u 17h).

Ostali studenti koji su u ovom roku prijavili ispit, nemaju ostvarene uslove da ga polažu. Sledeći test zakazn je za oktobarski produženi rok, termin 28.9. i to je poslednji rok u kojem je moguće polagati test.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – ISPIT – VAŽNO

OBAVEŠTENJE za ispit zakazan za SUBOTU 14.9.2019. godine:

U septembarsko-oktobarskom ispitnom roku na ispit iz predmeta mogu da izađu ISKLJUČIVO studenti koji su prethodno položili test.

Sugeriše se studentima KOJI TEST NISU POLOŽILI da odjave ispit, da ne bi gubili sredstva od uplate.

Sledeći test zakazan je u terminu ispita iz predmeta, predviđenog za oktobarski-produženi rok: 28.9.2019. godine. Ovo će ujedno biti i poslednji termin za polaganje testa iz predmeta u školskoj 2018/19.