Anica Draganić

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektura i grad srednjeg veka, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  ponedeljak 10:30-12:30

 • Kontakt:

  draganic@uns.ac.rs

Biografija:

Anica Draganić rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Studije arhitekture upisala je školske 1998/99. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. “Kompleks Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi – rekonstrukcija, revitalizacija, interpolacija“ tema je rada sa kojim je diplomirala 2004. godine na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Doktorirala je 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom “Tri veka vojvođanskih pivara: kontekst i kontinuitet.“ Od 2006. godine aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN-a, gde je i danas zaposlena u zvanju docenta na predmetima iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe, zaštita.

Bavi se istraživanjem industrijskog nasleđa Vojvodine, a fokus njenih interesovanja je odnos politike i arhitekture, urbana regeneracija, kulturni turizam. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova na temu regeneracije industrijskog nasleđa Vojvodine, objavljenih u stručnim časopisima ili prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), ICOMOS i Društva konzervatora Srbije. Govori, čita i piše engleski, francuski i španski jezik.

Autor je sledećih članaka:

176

vežbe za 5. i 6. grupu

Vežbe za 5. i 6. grupu sutra će biti održane u prepodnevnom terminu 7:15-8:45 u sali AH4

poseta Muzeju Vojvodine

U PETAK 10.11.2017. U OKVIRU PREDMETA GNOIZ 1 BIĆE ORGANIZOVANA POSETA MUZEJU VOJVODINE, UZ STRUČNO VOĐENJE, KAO UVOD ZA SLEDEĆU VEŽBU.

SASTANAK ISPRED MUZEJA U 10h. CENA ULAZNICE 100din

U UTORAK 14.11. NEĆE BITI PREDAVANJA

ispitni rok _ oktobarski produženi

BSc_RRA_AU_13_A162_2016-17-13-T1_NP

terminski plan i vezba II

U prilogu se nalazi terminski plan i tekst II vezbe.

 

II vezba

terminski plan 2017-18.

ispitni rok _ produzeni

BSc_UUIA_AU_13_A306_2016-17-12-T1_NP

BSc_AIGND_AU_S6_152_2016-17-12-T1_NP

BSc_GNIZ2_AU_13_A381_2016-17-12-T1_NP

BSc_AIGND_AU_06_A152_2016-17-12-T1_NP

BSc_AIGND_AU_13_A152_2016-17-12-T1_NP

 

Uvid u radove PONEDELJAK 16.10. 10:30-11:30 kabinet 504

Rok za ponistavanje UTORAK 17.10. do 12:00

ispitni rok _ produzeni

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2016-17-12-T1_NP

BSc_GNOIZ1_AU_06_A373_2016-17-12-T1_NP

BSc_RRA_AU_06_A162_2016-17-12-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2016-17-12-T1_NP

BSc_RRA_AU_S6_A162_2016-17-12-T1_NP

BSc-AIGSV-AU-06-A141A-2016-17-12-T1-NP

BSc-AIGSV-AU-13-A141A-2016-17-12-T1-NP

BSc-AIGSV-AU-S6-141-2016-17-12-T1-NP

 

Uvid u radove PONEDELJAK 16.10. 10:30-11:30 kabinet 504

Rok za ponistavanje ocena UTORAK 17.10. do 12:00

ispitni rok _ oktobar II

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2016-17-11-T1_NP

BSc_RRA_AU_06_A162_2016-17-11-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2016-17-11-T1_NP

 

UVID četvrtak 05.10.2017. 10-11h

rok za poništavanje ocena 05.10. do 12h

U istom terminu potpisivanje indeksa za predmet RRA

ispitni rok _ oktobar I

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2016-17-10-T1_NP BSc_GNOIZ1_AU_06_A373_2016-17-10-T1_NP

 

UVID petak 22.10.2017. 10-11h

ponistavanje petak  22.10.2017. do 12h

ispitni rok _ oktobar I

BSc_RRA_AU_06_A162_2016-17-10-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2016-17-10-T1_NP

Uvid u radove PETAK 22.09. 10:00-11:00

Rok za ponistavanje ocena PETAK do 12:00

ispitni rok _ sept II

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2016-17-09-T1_NP nas

BSc_GNOIZ1_AU_06_A373_2016-17-09-T1_NP

BSc_RRA_AU_06_A162_2016-17-09-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2016-17-09-T1_NP

BSc_RRA_AU_S6_A162_2016-17-09-T1_NP

Uvid u radove u kabinetu 504 UTORAK 12.09.2017. 8:00-9:00h

Rok za ponistavanje ocena 12.09. do 12h