Anica Draganić

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektura i grad srednjeg veka, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  utorak 10:00-12:00

 • Kontakt:

  draganic@uns.ac.rs

Biografija:

Anica Draganić rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Studije arhitekture upisala je školske 1998/99. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. “Kompleks Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi – rekonstrukcija, revitalizacija, interpolacija“ tema je rada sa kojim je diplomirala 2004. godine na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Doktorirala je 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom “Tri veka vojvođanskih pivara: kontekst i kontinuitet.“ Od 2006. godine aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN-a, gde je i danas zaposlena u zvanju docenta na predmetima iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe, zaštita.

Bavi se istraživanjem industrijskog nasleđa Vojvodine, a fokus njenih interesovanja je odnos politike i arhitekture, urbana regeneracija, kulturni turizam. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova na temu regeneracije industrijskog nasleđa Vojvodine, objavljenih u stručnim časopisima ili prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), ICOMOS i Društva konzervatora Srbije. Govori, čita i piše engleski, francuski i španski jezik.

Autor je sledećih članaka:

222

promena rasporeda _ III godina

U sredu 13.03. raspored za studente III godine biće izmenjen, i to na sledeći način:

predavanja iz predemta Arhitektonsko projektovanje 2 11:15-13:00 

predavanja iz predmeta Razvoj regionalne arhitekture 13:15-15:00   

Reaktivacija graditeljskog fonda

Drage kolege,

 

plan i program rada na predmetu Reaktivacija graditeljskog fonda možete preuzeti ovde plan i program

 

Nastava će se ove nedelje održavati prema sledećem terminskom planu:

UTORAK 12.03.

9:00-10:30 uvodno predavanje za vežbu, tema Industrijska prošlost Almaškog kraja

SREDA 13.03.

9:45 sastanak ispred Kulturne stanice Svilara

10:00 obilazak lokacije uz stručno vođenje kroz objekat Kožare

11:00 predavanje A Manual for Post-Contemporary Preservation, Mitesh Dixit,

Assistant Professor, Syracuse University School of Architecture

12:00 radionica – konceptualni brainstorming, sa studentima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu  (nije obavezna)

 

rezultati i uvid _ februarski rok

Spisak (4)

Spisak (3)

Rezultati ispita GNOIZ1 dostupni su na el. tabli

Uvid ČET 14.02. u 12h

rok za poništavanje isti termin

rezultati i uvid _ februarski rok

rezultati ispita AIGSV i RRA su dostupni na vasoj elektronskoj oglasnoj tabli

UVID u radove ČET 07.02.2019. u 8:30h

rok za poništavanje ČET 07.02.2019. do 12:00h

rezultati _ januarski rok

GNOIZ1 _ prel   rezlutati ispita

nasledje 2018-19  konacni poeni iz vežbi

RRA 13 _ prel  rezultati ispita

 

uvid u radove UTO 29.01.   8:00-9:00h

rok za poništavanje ocena UTO 29.01.   12:00h

rezultati _ januarski rok

AIGSV 13 _ prel

AIGSV 06_prel

Uvid u radove UTO 29.01. 8:00-9:00h

rok za poništavanje UTO 29.01. do 12h

ocene iz vežbi

nasledje 2018-19

Studenti koji imaju komentar uz ocenu mogu doraditi rad i poslati ga na isti mail do petka 25.01. do 12h

Studenti koji nisu poslali rad mogu to učiniti do petka 25.01. do 12h. Ukoliko ne predaju konačan rad nemaju pravo polaganja ispita, a predmet će morati da slušaju ponovo.

 

 

rezultati kolokvijuma

II godina kol

IV godina kol

studenti koji su položili oba kolokvijuma treba da prijave ispit u sledećem ispitnom roku (jan ili feb) kako bih im prosledila ocenu u studentsku službu

studenti koji nisu zadovoljni rezultatima moraju polagati ceo ispit

kolokvijum i potpisivanje indeksa

Kolokvijum II iz AIGSV biće održan 15.01. u 10:15, a potpisivanje indeksa u 11:00

Kolokvijum II iz GNOIZ1 biće održan 15.01. u 12:15, a potpisivanje indeksa u 13:00

predaja konačnog rada

Krajnji rok za predaju konačnog rada u elektronskom obliku je nedelja 20.01.2019.

Rad poslati na mail graditeljskonasledje@gmail.com

Studenti koji nisu do sada održali prezentaciju imaju još jedan termin – utorak 15.01. 7:30 AH4