Anica Draganić

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektura i grad srednjeg veka, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  ponedeljak 11:00-13:00

 • Kontakt:

  draganic@uns.ac.rs

Biografija:

Anica Draganić rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Studije arhitekture upisala je školske 1998/99. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. “Kompleks Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi – rekonstrukcija, revitalizacija, interpolacija“ tema je rada sa kojim je diplomirala 2004. godine na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Doktorirala je 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom “Tri veka vojvođanskih pivara: kontekst i kontinuitet.“ Od 2006. godine aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN-a, gde je i danas zaposlena u zvanju docenta na predmetima iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe, zaštita.

Bavi se istraživanjem industrijskog nasleđa Vojvodine, a fokus njenih interesovanja je odnos politike i arhitekture, urbana regeneracija, kulturni turizam. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova na temu regeneracije industrijskog nasleđa Vojvodine, objavljenih u stručnim časopisima ili prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), ICOMOS i Društva konzervatora Srbije. Govori, čita i piše engleski, francuski i španski jezik.

Autor je sledećih članaka:

207

rezultati ispita _ oktobarski produzeni

BSc_RRA_AU_13_A162_2017-18-13-T1_NP

BSc_AIGSV_AU_13_A141A_2017-18-13-T1_NP

 

UVID u radove UTORAK  23.10. 09:00-10:00h

rok za poništavanje UTORAK do 10h

rezultati – oktobarski produženi

BSc_AIGSV_AU_13_A141A_2017-18-12-T1_NP

BSc_GNOIZ1_AU_06_A373_2017-18-12-T1_NP

BSc_RRA_AU_06_A162_2017-18-12-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2017-18-12-T1_NP

UVID u radove PON 15.10. 11-13h

ROK za poništavanje isti dan do 13h

rezultati _ oktobar

BSc_AIGSV_AU_13_A141A_2017-18-11-T1_NP

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2017-18-11-T1_NP BSc_

GNOIZ1_AU_06_A373_2017-18-11-T1_NP BSc_

RRA_AU_13_A162_2017-18-11-T1_NP

 

UVID u radove PON 01.10. 08-09h

Rok za poništavanje PON 01.10. do 12h

rezultati – oktobar

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2017-18-10-T1_NP nas

BSc_GNOIZ1_AU_06_A373_2017-18-10-T1_NP

 

UVID u radove PETAK 21.09. 11-12h

rok za poništavanje ocena 21.09. do 12h

rezultati _ oktobar

BSc_AIGSV_AU_13_A141A_2017-18-10-T1_NP nas

BSc_RRA_AU_06_A162_2017-18-10-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2017-18-10-T1_NP

UVID u radove PETAK 21.09.2018. 11-12h

rok za poništavanje ocene PETAK do 12h

rezultati _ septembar II

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2017-18-09-T1_NP

BSc_GNOIZ1_AU_06_A373_2017-18-09-T1_NP

MSc_GNIZ1_A3_13_A373_2017-18-09-T1_NP

 

Uvid PON 10.09. 09-10h

Rok za ponistavanje ocena PON do 12h

rezultati ispita _ septembar II

BSc_AIGSV_AU_06_A141A_2017-18-09-T1_NP

BSc_AIGSV_AU_13_A141A_2017-18-09-T1_NP nas

BSc_RRA_AU_06_A162_2017-18-09-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2017-18-09-T1_NP

 

Uvid u radove PON 10.09. 9-10h

Rok za poništavanje ocena je PON 10.09. do 12h

rezultati ispita _ septembarski rok

BSc_AIGSV_AU_06_A141A_2017-18-08-T1_NP

BSc_AIGSV_AU_13_A141A_2017-18-08-T1_NP

BSc_GNIZ1_AU_13_A373_2017-18-08-T1_NP

BSc_GNOIZ1_AU_06_A373_2017-18-08-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2017-18-08-T1_NP

 

uvid u radove PON 03.09. u 09-10h

rok za  ponistavanje ocena pon 03.09. do 12h

rezultati _ julski rok

BSc_RRA_AU_06_A162_2017-18-V7-T1_NP

BSc_RRA_AU_13_A162_2017-18-V7-T1_NP

 

termin uvida u radove biće objavljen naknadno

rezultati _ julski rok

BSc_AIGSV_AU_06_A141A_2017-18-V7-T1_NP

BSc_AIGSV_AU_13_A141A_2017-18-V7-T1_NP

 

Uvid u radove PON 02.07.2018. 9-10h

Rok za poništavanje PON 02.07. do 12h