Anica Draganić

 • Pozicija:

  Vanredni profesor

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektura i grad srednjeg veka, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  sreda 09:00-11:00

 • Kontakt:

  draganic@uns.ac.rs

Biografija:

Anica Draganić rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Studije arhitekture upisala je školske 1998/99. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. “Kompleks Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi – rekonstrukcija, revitalizacija, interpolacija“ tema je rada sa kojim je diplomirala 2004. godine na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Doktorirala je 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom “Tri veka vojvođanskih pivara: kontekst i kontinuitet.“ Od 2006. godine aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN-a, gde je i danas zaposlena u zvanju docenta na predmetima iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe, zaštita.

Bavi se istraživanjem industrijskog nasleđa Vojvodine, a fokus njenih interesovanja je odnos politike i arhitekture, urbana regeneracija, kulturni turizam. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova na temu regeneracije industrijskog nasleđa Vojvodine, objavljenih u stručnim časopisima ili prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), ICOMOS i Društva konzervatora Srbije. Govori, čita i piše engleski, francuski i španski jezik.

Autor je sledećih članaka:

234

Učenje na daljinu – RGF i RRA

Drage kolege,

Kao što ste već obavešteni, nastava u letnjem semestru se nadalje realizuje na daljinu, preko servisa SOVA.

Uputstvo za uključivanje na servis SOVA dato je na sajtu FTNa: http://ftn.uns.ac.rs/n978908089/obavestenje-za-studente-ftn-a-koji-nemaju-uns-nalog

Na platformu će biti postavljana predavanja, materijal za učenje, linkovi i uputstva za izradu vašeg semestralnog rada (RGF).

Ukoliko imate nejasnoća možete nas kontaktirati putem maila.

 

RGF _ Jean Monnet Module

Predavanja u okviru Jean Monnet Module Jačanje evropskog kulturnog identiteta kroz interdisciplinarne studije nasleđa u letnjem semestru će biti realizovana u okviru predmeta Reaktivacija graditeljskog fonda prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

raspored letnji

upis ocena

Upis ocena iz januarskog i februarskog roka biće sredom 9-11h u terminu konsultacija, tokom celog letnjeg semestra

rezultati II kolokvijuma

U prilogu su rezultati kolokvijuma II

Uvid u radove CETVRTAK 23.01. 10-10:45 u kabinetu 504

Na ove poene biće dodati poeni za prisustvo na predavanjima 0-3

Studenti koji su položili mogu prijaviti ispit u sledećem ispitnom roku.

 

Kolokvijumi_2019-20

kolokvijum II

Drugi kolokvijum iz predmeta AIGSV će se održati u UTORAK 21.01.2020. u 10h u AH1a

U 10h je i predaja indeksa za potpis.

GNOIZ 1 _ predavanja u okviru Jean Monnet Module

U utorak 21.1.2020. će se održati dva bloka predavanja u okviru Jean Monnet Modula

1. dr Anica Draganić 11:00-13:00 Preseci evropske kulturne istorije 1 – AH1A

2. dr Dušan Ristić 13:00-15:00  Evropski identiteti i interkulturalna komunikacija – učionica 208

rezultati

U prilogu su bodovi iz vežbi.

Studenti markirani crvenom bojom treba da se jave u kabinet 504 u utorak 14.1.2020. 9-10h

Studenti markirani žutom su odabrani za učešće u radionici koja će se odžati u februaru.

 

nasledje 2019

GNOIZ 1 _ predavanja u okviru JM Modula

U utorak 14.1.2020. će se održati dva bloka predavanja u okviru Jean Monnet Modula

1. dr  Anica Draganić 12:00-15:00 Preseci evropske kulturne istorije 1 učionnica 208

2. dr Dušan Ristić 16:00-18:00  Evropski identiteti i interkulturalna komunikacija AH1A

GNOIZ1 _ predavanja u okviru JM Module

Sutra 24.12.2019. će se održati dva bloka predavanja u okviru Jean Monnet Modula

1. dr  Anica Draganić 12:00-15:00 Preseci evropske kulturne istorije 1 učionnica 208

2. dr Dušan Ristić 16:00-18:00  Evropski identiteti i interkulturalna komunikacija AH1A

rezultati kolokvijuma

rezultati kolokvijuma RRA kol

nedostaju poeni za prisustvo na predavanjima

rok za poništavanje pon 10.06. do 10:00