Anica Draganić

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektura i grad srednjeg veka, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  ponedeljak 10-12

 • Kontakt:

  draganic@uns.ac.rs

Biografija:

Anica Draganić rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Studije arhitekture upisala je školske 1998/99. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. “Kompleks Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi – rekonstrukcija, revitalizacija, interpolacija“ tema je rada sa kojim je diplomirala 2004. godine na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Doktorirala je 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom “Tri veka vojvođanskih pivara: kontekst i kontinuitet.“ Od 2006. godine aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN-a, gde je i danas zaposlena u zvanju docenta na predmetima iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe, zaštita.

Bavi se istraživanjem industrijskog nasleđa Vojvodine, a fokus njenih interesovanja je odnos politike i arhitekture, urbana regeneracija, kulturni turizam. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova na temu regeneracije industrijskog nasleđa Vojvodine, objavljenih u stručnim časopisima ili prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), ICOMOS i Društva konzervatora Srbije. Govori, čita i piše engleski, francuski i španski jezik.

Autor je sledećih članaka:

230

kolokvijum II

Drugi kolokvijum iz predmeta AIGSV će se održati u UTORAK 21.01.2020. u 10h u AH1a

U 10h je i predaja indeksa za potpis.

GNOIZ 1 _ predavanja u okviru Jean Monnet Module

U utorak 21.1.2020. će se održati dva bloka predavanja u okviru Jean Monnet Modula

1. dr Anica Draganić 11:00-13:00 Preseci evropske kulturne istorije 1 – AH1A

2. dr Dušan Ristić 13:00-15:00  Evropski identiteti i interkulturalna komunikacija – učionica 208

rezultati

U prilogu su bodovi iz vežbi.

Studenti markirani crvenom bojom treba da se jave u kabinet 504 u utorak 14.1.2020. 9-10h

Studenti markirani žutom su odabrani za učešće u radionici koja će se odžati u februaru.

 

nasledje 2019

GNOIZ 1 _ predavanja u okviru JM Modula

U utorak 14.1.2020. će se održati dva bloka predavanja u okviru Jean Monnet Modula

1. dr  Anica Draganić 12:00-15:00 Preseci evropske kulturne istorije 1 učionnica 208

2. dr Dušan Ristić 16:00-18:00  Evropski identiteti i interkulturalna komunikacija AH1A

GNOIZ1 _ predavanja u okviru JM Module

Sutra 24.12.2019. će se održati dva bloka predavanja u okviru Jean Monnet Modula

1. dr  Anica Draganić 12:00-15:00 Preseci evropske kulturne istorije 1 učionnica 208

2. dr Dušan Ristić 16:00-18:00  Evropski identiteti i interkulturalna komunikacija AH1A

rezultati kolokvijuma

rezultati kolokvijuma RRA kol

nedostaju poeni za prisustvo na predavanjima

rok za poništavanje pon 10.06. do 10:00

kolokvijum I i predavanje 28.05. u 10:15

U prilogu su rezultati kolokvijuma I.

RRA kol

Kolokvijum II će biti u SREDU 05.06. u 11:15

Potpisivanje indeksa biće  u SREDU 05.06. u 12h

 

Ekskurzija u Bač je otkazana, a umesto toga će koleginica Slavica Vujović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture održati predavanje VEKOVI BAČA u UTORAK 28.05. u 10:15 u AH1b.

U sredu 29.05. neće biti predavanja.

predavanje u sredu 15.05. po rasporedu

Zbog loših vremenskih uslova najavljenih za sutra jednodnevni studijski izlet u Bač se odlaže za utorak 28. maj. Vreme polaska i plan studijskog izleta biće nahnadno objavljen.

Stoga će se predavanje u sredu 15.5. održati po rasporedu

 

promena rasporeda _ III godina

U sredu 13.03. raspored za studente III godine biće izmenjen, i to na sledeći način:

predavanja iz predemta Arhitektonsko projektovanje 2 11:15-13:00 

predavanja iz predmeta Razvoj regionalne arhitekture 13:15-15:00   

Reaktivacija graditeljskog fonda

Drage kolege,

 

plan i program rada na predmetu Reaktivacija graditeljskog fonda možete preuzeti ovde plan i program

 

Nastava će se ove nedelje održavati prema sledećem terminskom planu:

UTORAK 12.03.

9:00-10:30 uvodno predavanje za vežbu, tema Industrijska prošlost Almaškog kraja

SREDA 13.03.

9:45 sastanak ispred Kulturne stanice Svilara

10:00 obilazak lokacije uz stručno vođenje kroz objekat Kožare

11:00 predavanje A Manual for Post-Contemporary Preservation, Mitesh Dixit,

Assistant Professor, Syracuse University School of Architecture

12:00 radionica – konceptualni brainstorming, sa studentima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu  (nije obavezna)