Bojan Tepavčević

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  Docent

 • Angažovanje na predmetima:

  Maketarstvo, Reprezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela 2

 • Kabinet:

  518

 • Konsultacije:

  Četvrtak 11.15

 • Kontakt:

  tepavcevicb@yahoo.com

Biografija:

Bojan Tepavčević je rođen u Novom Sadu, 1979. godine. Diplomirao je na Departmanu za arhitekturu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 2003. godine. Magistarski rad pod nazivom ''Istraživanje morfogeneze, fizičke strukture i funkcije trgova Vojvodine'' odbranio je 2007. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj geometrijske reprezentacije prostora na savremenu arhitekturu" 2010. godine, čime je stekao zvanje doktora tehničkih nauka. Za doktorsku disertaciju je u 2011. godine nagrađen na konkursu Trimo Research Award, u Ljubljani.

Od 2004. godine zaposlen je kao asistent na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja, a od 2006. godine na predmetima iz oblasti arhitektonske reprezentacije. Učestvovao je u izradi nekoliko arhitektonskih i urbanističkih projekata i arhitektonskih konkursa. Autor je dve monografije i većeg broja naučnih radova iz oblasti arhitekture i urbanizma. Oblasti naučnog interesovanja vezane su za teorije i interpretacije prostora i uticaje digitalnih tehnologija na savremenu arhitekturu i urbanizam.

Autor je sledećih članaka:

4

Predaja makete i potpisi

Predaja rada ce se odrzati u utorak, 15. januara u 10:30 u crtaonici. Dodatne, fakultativne vezbe, bice odrzane u ponedeljak, 14. januara u terminu od 8.30 za studente svih grupa.

Maketarstvo: materijal za vežbe

Materijal za naredno vežbanje ( teme, dimenzije i 3d model) vezano za konceptualnu maketu ostavljen je na blogu materarstva

Maketarstvo- terenske vežbe

Obavestavaju se studenti da će biti organizovana 2 termina za snimanje objekata za izradu makete. Mole se studenti maketarstva iz svih grupa da dođu u jedan od dva predviđena termina u ponedeljak 15. oktobra u 9.00 ili 11.00 kod Zmaj-Jovinog spomenika. Konačan spisak studenata i grupa će biti gotov tek u ponedeljak , te će informacije o objektima koje studenti treba da rade biti dati direktno na terenu. Za sva dalja obaveštenja proverajte blog predmeta Maketarstvo. www. arhns.com/maketarstvo

Uvodno vežbanje

Obaveštavaju se studenti iz maketarstva da će uvodno vežbanje biti održano za sve grupe u ponedeljak 8. oktobra u 8.30 u učionici AH4