Mirjana Subotin-Nikolić

 • Pozicija:

  Redovni profesor

 • Zvanje:

  mr

 • Angažovanje na predmetima:

  Likovna estetika i kompozicija, Slobodoručno crtanje i osnovni nivo arhitektonskih reprezentacija, Crtanje u scenskom dizajnu 1, Crtanje u scenskom dizajnu 2

 • Kabinet:

  504, crtaonica

 • Konsultacije:

  ponedeljak 10 – 12 h

 • Kontakt:

  misunik@uns.ac.rs

Biografija:

Mirjana Subotin Nikolić diplomirala je 1984. godine i magistrirala 1996. godine na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Član je ULUV i ULUS. Bavi se istraživanjima iz oblasti vizuelne kulture i likovne umetosti, crtežom, slikarstvom, grafikom, ambijentalnom umetnošću. Priredila je petnaest samostalnih izložbi u renomiranim muzejima i galerijama u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Apatinu, Sremskim Karlovcima. Po pozivu i konkursu učestvovala je na brojnim značajnim zajedničkim izložbama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Mađarskoj, Velikoj Britaniji, SAD. O njenom umetničkom radu afirmativno su pisali naši istaknuti istoričari umetnosti i likovni kritičari. Učesnik je više umetničkih kolonija. Dobitnica je Diplome za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na 3. Medjunarodnom bijenalu Ex Libris u Pančevu 2010. godine, Počasne diplome 9. Izložbe The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial u Ploeštiju (Rumunija) kao i Diplome 4. Bijenala crteža u Srbiji 2013. godine u Pančevu. Radovi Mirjane Subotin Nikolić nalaze se u zbirkama MSUV u Novom Sadu, Muzeju Vojvodine, Galeriji Likovni susret u Subotici i The “Ion Ionescu – Quintus” Art Museum of Prahova County u Ploeštiju u Rumuniji.

Profesionalnu karijeru u pedagoškom radu, započela je kao nastavnik Likovne kulture 1987. Godine. U osnovnom i srednjem obrazovanju je ostala aktivna sve do1993. godine. U periodu od 1992. do 1995. godine, bila je angažanovana u zvanju Stručnog saradnika za naučnu oblast Lkovno vaspitanje sa metodikom nastave na Pedagoškoj akademiji u Novom Sadu. Od 1996. godine, kao saradnik u nastavi, a od 2002. godine kao izabrani nastavnik u zvanju docenta, predaje nastavni predmet Slobodoručno crtanje, najpre na Odsaku, a zatim na Departmanu za Arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2007. godine. Kao predmetni nastavnik izvodi predavanja i vežbanja iz Slobodoručnog crtanja i Likovne estetike i kompozicije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka. Od 2008. godine, angazovana je u dopunskom radnom odnosu i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde u okviru studijskog programa Pejzažna arhitektura izvodi nastavu iz predmeta Likovna umetnost. Od 2013. godine uključena je u nastavni proces na novootvorenom studijskom programu Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2013. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Njen pedagoški rad studenti su ocenili prosečnom ocenom 9,35. U periodu od 2006. do 2010. godine bila je član Stručnog veća za polje umetnosti, Univerziteta u Novom Sadu.