Slobodan Selinkić

 • Pozicija:

  Redovni profesor

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Savremena arhitektura

 • Kabinet:

  /

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  selinkic.danko@gmail.com

Biografija:

Slobodan Danko Selinkić ,arhitekta, rođen u Beogradu , SFR

Jugoslavija. Završio arhitektonski fakultet u Beogradu 1976

godine. Istraživao iskustva “Novih gradova Pariza” i pohađao

specijalistički kurs za “Restauracijua spomenika kulture “ na

univerzitetu La Sapienza u Rimu.

Bavi se : istraživanjima iz oblasti istorije savremene “Arhitekture

na tlu Jugoslavije od 1918-1990 “; fenomenima u savremenoj

srpskoj arhitekturi u okviru otvorenog projekta “My identity” ;

realizuje kritičke izložbe arhitekture kao kustos autor ili arhitekta

postavke , i didaktikom u okviru teme “Arhitektura izložbi”.

Kao projektant bavi se projektovanjem kuća, rekonstrukcijom ,

restauracijom i prilagođavanjem unutrašnjeg prostra, stanova i

kuća raznih namena.

Objavljuje stručne i kritičke članke knjige i kataloge u raznim

časopisima na srpskom, engelskom italijanskom, slovenačkom i

drugim jezicima regiona.

Aktivni je član Reda arhitekata Rima i Lacija kao i Udruženja

likovnih i primenjenih umetika Srbije ULUPUDS u statusu

Istaknutog Umetnika. Dobitnik je raznih nagrada i priznanja

među kojima Univerzitetska nagrada Beograda i Godišnja

nagrada ULUPUDS-a, Priznanja ULUPUDSA, Nagrade Ranko

Radović, Salona arhitekture u Beogradu 2009 i 2011. Predsednik je

umetničkog saveta Salona arhitekture u Beogradu.

Značajni projekati su: Puno i Prazno - Gugenhajm muzej u

Veneciji, Projekat za Budućnost Novog Beograda, Jugoslovensko

dramsko pozorište u Beogradu, Sportski centar u Plejvljima, Hotel

Jaz pored Budve, BITEF teatar u Beogradu, Trg u Montegiordanu.

Park E 72 na Novom Beogradu i niz drugih. Kao komesar i kustos

izložbe Srbije i Crne Gore na Bijenalu arhitekture u Veneciji

2006 godine realizovao je izložbu Montenegro ECO-Logic

lab. Izveden je Trg u Sprovijeriju, Italija, gde se pjavljuje kao

autor saradnik. Realizuje Porodicnu kuću u Stanicima kod Splita,

Hrvatska, Tipografiju u Rimu, Italija i niz stanova u Beogradu,

Rimu, Firenci, Peru.

Predavao, kao gost profesor u Beogradu (Arhitektonski fakultet

universizteta u Beogradu), i Rimu (Arhitektonski fakultet “La

sapienza” univerziteta u Rimu), u Pico Kalbaro (Arhitektonski

fakultet Redzio Kalabrija), Novom Sadu (TFNS DZA). Redovni

je profesor na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu Departman za

Arhitekturu na predmetu “Savremena arhitektura”.

Održao niz konferencija i stručnih predavanja u zemlji i

inostranstvu.

Objavio mnoštvo radova (U prilog rekonstrukciji grada, predgovor

katalogu izlozbe “Brod od kamena u Beogradu” izd. EPT.

Rim, 1984), (“Privatna svojina i razvoj gradova na Balkanu, sa

simpozijuma YUSTAT 2000 Bg.), priredio razne kataloge (“Brod

od kamena “, “Domus sapientie” ,”Rimski entrijeri”) i objavio

knjigu “Jedinstvena vizija arhitekture Paola Portogezija”( izd. SIC

Beograd 1989.)

danko.selinkic.com

slobodan@tiscali.it, Largo P.vassalletto 6, 00196 Roma, +39 3356461572

selinkic.danko@gmail.com Buleavr Avnoja 110.Novi Beograd 11000,+39 638635035

mob.