Slađana Milićević

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  mia

 • Angažovanje na predmetima:

  Uvod u arhitektonski dizajn

 • Kabinet:

  -

 • Konsultacije:

  -

 • Kontakt:

  isskrass@gmail.com

Biografija:

-

Autor je sledećih članaka:

88

REZULTATI TESTA

Rezultati testa na predmetu Istorija umetnosti i kulture kod prof. R. Dinulovića, održanog u subotu, 9. februara 2019. su sledeći:

Igor Dačević – 16 bodova – nije položio;

Aleksandar Tucaković – 27 bodova – nije položio.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa na predmetu Istorija umetnosti i kulture kod prof. R. Dinulovića, održanog u subotu, 22. decembra 2018. su sledeći:

Tijana Krnjajić 63 boda – ocena 7.

Potrebno je da student javi na mejl s.milicevic@uns.ac.rs da li želi da mu ocena bude upisana ili želi izaći na usmeni ispit.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa na predmetu Istorija umetnosti i kulture kod prof. R. Dinulovića, održanog u subotu, 24. novembra 2018. su sledeći:

Tijana Krnjajić 23 boda – nije položila.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa na predmetu Istorija umetnosti i kulture kod prof. R. Dinulovića, održanog u subotu, 20. oktobra 2018. su sledeći:

Rašković Stefan 64 boda – ocena 7;
Nikola Božić 51 bod – ocena 6.

Studenti koji nisu zadovoljni predloženim ocenama, mogu izaći na usmeni deo ispita. Potrebno je da do 25.10.2018. na mejl s.milicevic@uns.ac.rs jave da li žele da izađu na ispit ili žele da im se predložena ocena upiše.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa na predmetu Istorija umetnosti i kulture kod prof. R. Dinulovića, održanog u subotu, 6. oktobra 2018. su sledeći:

Rašković Stefan 38 bodova – nije položio;
Nikola Božić 37 bodova – nije položio.

 

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, u oktobarskom produženom roku 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Tijana Krnjajić AU 67/2012 – 42 boda / nije položila.

 

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, u septembarskom roku 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Sanja Madžovska A 1721 – 73 boda (ocena 8)

Nikola Kovačević AU 99/2012 – 52 boda (ocena 6)

Tijana Krnjajić AU 67/2012 – 34 boda – nije položila;

Stefan Rašković AU 102/2013 – 28 bodova – nije položio.

Studenti koji su položili test, a koji nisu zadovoljni predloženim ocenama, mogu izaći na usmeni deo ispita. Potrebno je da na mejl s.milicevic@uns.ac.rs jave da li žele da izađu na ispit ili žele da im se predložena ocena upiše.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, u septembarskom roku 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Dragana Milić AU 69/2012 – 71 bod (ocena 8)

Ljiljana Bajić A1765 – 67 bodova (ocena 7)

Luka Radovanović AU 100/2011 – 51 bod (ocena 6)

Studenti koji nisu zadovoljni predloženim ocenama, mogu izaći na usmeni deo ispita. Potrebno je da na mejl s.milicevic@uns.ac.rs jave da li žele da izađu na ispit ili žele da im se predložena ocena upiše.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, koji je održan danas, 7. jula 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Test je položila: Milana Obradović A1859 – 51 bod (predložena ocena 6)

Na usmeni deo ispita je pozvana: Sonja Nikolovska AU 1/2011.

Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 9.7.2018, u 11h, u kabinetu 501a.

Ostali studenti nisu položili test.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, koji je održan u utorak, 19. juna 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Studenti koji su položili test:

Živko Mladenović 80/2011 – 63 boda (predložena ocena 7)

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, može izaći na usmeni ispit. Student je obavezan da se javi na mejl s.milicevic@uns.ac.rs, da potvrdi da se slaže s predloženom ocenom ili da želi da na usmenom ispitu popravi ocenu.

Studenti koji nisu položili test:

Dragana Mitić 69/2012
Sonja Nikolovska 1/2011
Tijana Krnjajić 67/2012
Aleksandar Tucaković 123/2012