Mirjana Sladić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad srednjeg veka, Arhitektura i grad novog doba, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 i 2

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  Utorak 10:00 - 12:00

 • Kontakt:

  mirjanasladic@gmail.com

Biografija:

Mirjana Sladić, rođena je 1980. u Somboru. Osnovne akademske studije završila je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine odbranom master rada iz oblasti Istorija arhitekture, nasleđe i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Tokom dve godine, od septembra 2007. do decembra 2009., pohađa specijalističke master studije – Instrumenti i metodologije za izučavanje graditeljskog nasleđa, konzervaciju i valorizaciju Univerziteta „Carlo Bo“ u Urbinu (Italija). Nakon odbranjenog master rada stiče zvanje Operator za konzervaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa (Instruments and methodologies for cultural heritage conservation and valorisation as Operator for the conservation of archaeological and architectural heritage). Dоktоrsku disеrtaciјu pоd naslоvоm „Nastanak i transfоrmaciјa upravnih zgrada građеnih оd 1790. dо 1941. gоdinе na tеritоriјi Vојvоdinе“ pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić, оdbranila је u оktоbru 2015. gоdinе na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2005. godine aktivno učestvuje kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Nakon diplomiranja angažovana je u svojstvu demonstratora na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita od septembra 2006. godine. Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Uspešno polaže državni stručni ispit iz oblasti zaštite spomenika kulture i stiče zvanje arhitekte-konzervatora jula 2008. godine.

Tokom proteklih godina učesvovala je na više kolektivnih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Autor je većeg broja naičnih i stručnih radova izlaganih na ncionalnim i međunarodnim konferencijama. Publikovala je više naučnih i stručnih radova u nacionalim zbornicima i časopisima. Član je Icomosa, Društva konzervatora Srbije (DKS), Inženjersk komore Srbije (IKS) i Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).

Angažovana je u svojstvu asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita od marta 2011. godine.

Autor je sledećih članaka:

385

Rezultati Kolokvijuma II

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma održanog u ponedeljak 10. juna i bodovi iz prisustva predavanju tokom letnjeg semestra iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Uvid u radove moguć je 13. juna u sali 402A u 08:45

Studenti koji su zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da prijave u prvom junskom ili julskom terminu.

Iz kabineta

Rezultati Vežbi

U prilogu se nalazi tabela sa rezultatima iz auditornih vezbi letnjeg semstra školske 2018-2019 godine iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Studenti koji nisu stekli pravo na potpis zbog velikog broja izostanaka i negativne ocene rada dužni su da ponovo pohađaju vežbe iz predmeta. Potrebno je da se jave na početku letnjeg semestra 2019-2020 godine predmetnom asistentu.

Iz kabineta

Rezultati Kolokvijuma II

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma održanog u ponedeljak 10. juna i bodovi iz prisustva predavanju tokom letnjeg semestra iz predmeta Arhitektura i grad novog doba.

Uvid u radove moguć je 13. juna u sali 402A u 08:45

Studenti koji su zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da prijave u prvom junskom ili julskom terminu.

Iz kabineta

Novi termin za potpisivanje indeksa

Termin za potpisivanje indeksa

Uvod u istoriju arhitekture 13.06 – u terminu ispita

Arhitektura i grad novog doba 13.06 – u terminu ispita

Graditeljsko nasledje, obnova i zastita II 13.06 – u terminu ispita

 

Iz kabineta

Termin za Kolokvijum II

Pravo izlaska na drugi kolokvijum imaju studenti koji su polozili prvi kolokvijum.

Termini drugog kolokvijuma.

Predmet Uvod u istoriju arhitekture 10. jun – 12:00 – ucionica 204

Predmet Arhitektura i grad novog doba 10. jun – 13:00 – ucionica 204

Predmet Graditeljsko nasledje, ocuvanje i zastita II 10. jun – 13:00 – ucionica 204

 

Iz kabineta

Predaja grafičkog rada

U prilogu je link na koji možete da postevite svoj završen grafički rad.

https://drive.google.com/open?id=1aUCnQwjelDHgzNRONjqk6GFk4i68bpEu

Napomene za predaju završnog grafičkog rada nalazi se na linku.

Na linku se takođe nalazi šablon za izložbeni plakat.

Grafičke priloge i plakat postaviti na link u .pdf formatu.

Štampanu verziju plakata 50×100 cm (vertikalno) odštampati na peni 5mm prema prilozenom šablonu i predati plakat u 10:15 u AH1b.

Rok za predaju je utorak 04. jun do 10:15.

U prilogu vam se nalazi par napomena više kao podsetnik za predaju :)

Iz kabineta

Predavanje 28. maj GNOIZ II

U terminu predavanja predmeta GNOIZII u utorak 28. maja 2019. godine u AH1b održaće se predavanje sa temom Vekovi Bača. Predavanje daje pregled aktivnosti vezanih za valorizaciju, zaštitu, konzervaciju, projekat, prezentaciju ovog značajnog kulturnog dobra kao i upoznavanje sa prestižnom nagradom Evropa Nostre koju je osvojio ovaj projekat.

Mole se studenti da se odazovu ovom interesantnom i značajnom predavanju koje povezuje probleme i rešenja teorije i prakse iz oblasti graditeljskog nasleđa.

Iz kabineta

Studijski izlet u Bač

Dragi studenti, obaveštavamo vas da nismo u mogucnosti da organizujemo obilazak predvidjenih lokacijija u utorak 28. maja.

Zbog otkazivanja rezervacije za studijski izlet u Bač od strane većeg broja studenata primorani smo da otkažemo putovanje, što nam je iskreno žao.

Tokom nedelje možete da podignete svoju uplatu u terminu vežbi iz predmeta GNOIZII.

Iz kabineta

Studijski izlet u Bač

Zbog loših vremenskih uslova najavljenih za sutra jednodnevni studijski izlet u Bač se odlaže za utorak 28. maj. Vreme polaska i plan studijskog izleta biće nahnadno objavljen.

Iz kabineta

 

Obaveštenje

Dragi studenti, danas 06. maja predavanje se nece održati u predviđenom terminu.Termin nadohnade biće blagovremeno objavljen.

Iz kabineta