Mirjana Sladić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad srednjeg veka, Arhitektura i grad novog doba, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 i 2

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  Utorak 12:00 - 14:00

 • Kontakt:

  mirjanasladic@gmail.com

Biografija:

Mirjana Sladić, rođena je 1980. u Somboru. Osnovne akademske studije završila je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine odbranom master rada iz oblasti Istorija arhitekture, nasleđe i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Tokom dve godine, od septembra 2007. do decembra 2009., pohađa specijalističke master studije – Instrumenti i metodologije za izučavanje graditeljskog nasleđa, konzervaciju i valorizaciju Univerziteta „Carlo Bo“ u Urbinu (Italija). Nakon odbranjenog master rada stiče zvanje Operator za konzervaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa (Instruments and methodologies for cultural heritage conservation and valorisation as Operator for the conservation of archaeological and architectural heritage). Dоktоrsku disеrtaciјu pоd naslоvоm „Nastanak i transfоrmaciјa upravnih zgrada građеnih оd 1790. dо 1941. gоdinе na tеritоriјi Vојvоdinе“ pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić, оdbranila је u оktоbru 2015. gоdinе na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2005. godine aktivno učestvuje kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Nakon diplomiranja angažovana je u svojstvu demonstratora na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita od septembra 2006. godine. Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Uspešno polaže državni stručni ispit iz oblasti zaštite spomenika kulture i stiče zvanje arhitekte-konzervatora jula 2008. godine.

Tokom proteklih godina učesvovala je na više kolektivnih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Autor je većeg broja naičnih i stručnih radova izlaganih na ncionalnim i međunarodnim konferencijama. Publikovala je više naučnih i stručnih radova u nacionalim zbornicima i časopisima. Član je Icomosa, Društva konzervatora Srbije (DKS), Inženjersk komore Srbije (IKS) i Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).

Angažovana je u svojstvu asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita od marta 2011. godine.

Autor je sledećih članaka:

320

Rezultati Kolokvijuma I

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma I održanog u ponedeljak 16. aprila iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture. Minimalni broj bodova za prolazak na prvom kolokvijumu je 22 a moguć maksimalni broj bodova je 45.

Uvid u radove moguć je na pauzi izmedju dva predavanja 23. aprila, 30. aprila i 14. maja kao i u terminu konsultacija.

Iz kabineta

Dodaci

 1. 2017-2018 UUIA Kolokvijum
  undefined

Obaveštenje za 5 i 6 grupu

Studenti 5 i 6 grupe koji imaju vežbe u terminu sredom od 18:30 GNOIZ II , potrebno je da dođu na vežbe u ponedeljak 23. aprila u termin od 18:45 u AH5 zajedno sa studentima 7 grupe.

Iz kabineta

Rezultati – aprilski rok

EKSKURZIJA / OBAVEŠTENJE

Mole se studenti druge i četvrte godine koji su se prijavili za ekskurziju Renesansa u Italiji – Firenca, Siena, San Điminjano, Vićenca da potvrde svoje prijavu putem emila do petka 13. aprila, kako bi dalje informacije o putovanju primali na svoj email.

Iz kabineta

KOLOKVIJUM I Obaveštenje

Prvi kolokvijum, prema planu i programu, iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture i Arhitektura i grad novog doba održaće se u ponedeljak 16. aprila.

Termini i mesto održavanja kolokvijuma:

10:15 – 10:45  AH1A Arhitektura i grad novog doba

12:15 – 12:45  204   Uvod u istoriju arhitekture

Mole se studenti koji planiraju izlazak na prvi kolokvijum da se prijave. Spiskovi za upis zainteresovanih istaknuti su na vratima kabineta 504 od 11. aprila do 14. aprila do 12:00.

Iz kabineta

Vezbe – obaveštenje za VII grupu

Studenti 7 grupe koji pohađaju vežbe u terminu ponedeljkom od 18:45 do 21:15 u AH5  mole se da dođu u termin sredom u 18:30, učionica AH2.

Na vežbama će biti predstavljen dalji rad na analizama u okviru predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Prisustvo je obavezno.

Iz kabineta

Rezultati – martovski rok

Vežbe – Obaveštenje

Dragi studenti,

U drive folderu koji se nalazi na linku

https://drive.google.com/drive/folders/1AQWZiJQoI6o5tGvLK8P4D2CjcLJxJc2o?usp=sharing

svaka grupa treba da formira dva nova foldera pod nazivom Ulica_br za svaku zadatu fasadu .

U formiranom folderu trba da bude

 • dwg format sa iscrtanom fasadom u zadatim lejerima
 • folder fotografije sa terena
 • folder skice sa terena (skice moraju da budu čitljive I pregledne, skenirane ili fotografisane u dobroj rezoluciji kako bi se upisani podaci mogli čitati)

Rok za upload je 05. April 2018. do 20:00.

>Napomena: dwg format treba da sadrži samo iscrtanu fasada sa svim detaljima prilagođenu štampi R1:100.  Fasada se ne kotira. Visinu krovne ravni je potrebno proceniti empirijski prema nagibu i širini objekta. Kote susednih objekata koje su uzete na terenu treba ucrtati na crtež u pomoćnom lejeru i upisati vrednosti na ucrtanu liniju, takođe u pomoćnom lejeru.

Vežbe i predavanja sledeće nedelje održavaju se prema rasporedu. Tokom vežbi nastavlja se rad po utvrđenom terminskom planu.

Iz kabineta

Obaveštenje

Dragi studenti,

došlo je do promene termina koji su najvaljeni za održavanje  Kolokvijum I i Kolokvijum II.

Kolokvijum I održaće se u utorak 24.aprila

Kolokvijum II održaće se u utorak 05. juna

U prilogu je konačni terminski plan i sinopsis za letnji semestar školske 2017/2018. godine.

Iz kabineta

VEŽBE

Dragi studenti,

prvo bih želeli da vam se svima zahvalimo na radnoj i veseloj atmosferi, kao i uspešnom radu u Bečeju.

Za sledecu radnu nedelju ponesite sređene skice sa terena, fotografije i formiran dwg crtez zadatih fasada.

U prilogu se nalazi link sa kojeg mozete da uzmete šablon sa lejerima u dwg formatu u kojem je potrebno da iscrtate svoje zadate fasade za sledecu radnu nedelju.

https://drive.google.com/open?id=1QMQouN3ufnL4E-Obu6UeiaBeYu-hkDHr

Molim vas da obratite pažnju pre svega na tačnost i detaljnost, a da u lejerima formirate dodatni nov lejer za detalje koje ce te dodavati u daljem radu na vežbama.

Iz kabineta