Mirjana Sladić

 • Pozicija:

  docent

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad srednjeg veka, Arhitektura i grad novog doba, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 i 2

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  Sreda 10:00 - 12:00

 • Kontakt:

  mirjanasladic@gmail.com

Biografija:

Mirjana Sladić, rođena je 1980. u Somboru gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu septembra 2006. godine sa temom diplomskog - master rada iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe i zaštita. Diplomiranjem stiče zvanje inženjer arhitekture-master. Septembra 2007. godine upisuje master studije – Instrumenti i metodologije za izučavanje graditeljskog nasleđa, konzervaciju i valorizaciju na Univerzitetu „Carlo Bo“ u Urbinu (Italija). Po zvršetku master studija stiče zvanje Operator za konzervaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa. Doktorske studije upisuje i završava na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Odbranom doktorske disertacije oktobra 2015. godine stiče zvanje doktora tehničkih nauka.

Od 2005. godine aktivno učestvuje kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Nakon završetka pripravničkog staža u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, uspešno polaže stručni ispit iz oblasti zaštite spomenika kulture. Zvanje arhitekte-konzervatora stekla je jula 2008. godine. Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin.

Nakon diplomiranja angažovana je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu u svojstvu demonstratora od septembra 2006. godine, a u periodu od 2011. do 2016. godine u svojstvu asistenta u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita. Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita docent je od marta 2016. godine.

Bavi se istarživanjem graditeljskog nasleđa i njegovom zaštitom istražujući odnose nasleđenih struktura i savremenog oblikovanja kroz principe i teorije restauracije. Tokom proteklih godina učesvovala je na više kolektivnih izložbi u Novom Sadu i Rimu. Autor je većeg broja naičnih i stručnih radova izlaganih na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Publikovala je više naučnih i stručnih radova u nacionalnim zbornicima i časopisima. Fokus njenog istraživanja je istorija arhitekture i graditeljsko nasleđe, njegovo očuvanje i revitalizacija.

Autor je sledećih članaka:

390

Konsultacije i upis ocena

Konsultacije i upis ocena u indeks iz predmeta

Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad novog doba i Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II

tokom zimskog semestra školske 2019/2020. godine

održavaće se u terminu sredom od 10:00 do 12:00 časova u kabinetu 504.

 

 

Iz kabineta

 

Važno obaveštenje

Mole ste studenti koji nisu podigli svoju uplatu za nerealizovani studijski izlet u Bač to učine u terminu konsultacija nakon godišnjeg odmora od 25. avgusta 2019. godine. Termin nedeljnih konsultacija biće objavljen na sajtu Departmana

Iz kabineta

Obaveštenje

Dragi studenti,

u utorak 16. jula u 10:00 u kabinetu 504 održaće se konsultacije za uvid u radove, upis ocena u indeks i poslednji termin za uzimanje potpisa u indeksu i to za predmete: Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad novog doba, Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Iz kabineta

Rezultati kolokvijuma II

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma održanog u ponedeljak 10. juna i bodovi iz prisustva predavanju tokom letnjeg semestra iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture.

Uvid u radove je u terminu 24. juna u kabinetu 504 u 12:00

Studenti koji su zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da prijave u prvom junskom ili julskom terminu.

Iz kabineta

Dodaci

 1. 2018-2019 UUIA Kolokvijum
  undefined

Preliminarni rezultati junskog roka

Preliminarni rezultati junskog roka

iz predmeta Arhitektura i grad novog doba i Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita su objavljeni.
Uvid u radove je u terminu u ponedeljak 17. juna u 08:30.
Napomene studenti mogu poslati putem emaila do 17. juna do 12:00

 

Iz kabineta

Rezultati Kolokvijuma II

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma održanog u ponedeljak 10. juna i bodovi iz prisustva predavanju tokom letnjeg semestra iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Uvid u radove moguć je 13. juna u sali 402A u 08:45

Studenti koji su zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da prijave u prvom junskom ili julskom terminu.

Iz kabineta

Rezultati Vežbi

U prilogu se nalazi tabela sa rezultatima iz auditornih vezbi letnjeg semstra školske 2018-2019 godine iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Studenti koji nisu stekli pravo na potpis zbog velikog broja izostanaka i negativne ocene rada dužni su da ponovo pohađaju vežbe iz predmeta. Potrebno je da se jave na početku letnjeg semestra 2019-2020 godine predmetnom asistentu.

Iz kabineta

Rezultati Kolokvijuma II

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma održanog u ponedeljak 10. juna i bodovi iz prisustva predavanju tokom letnjeg semestra iz predmeta Arhitektura i grad novog doba.

Uvid u radove moguć je 13. juna u sali 402A u 08:45

Studenti koji su zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da prijave u prvom junskom ili julskom terminu.

Iz kabineta

Novi termin za potpisivanje indeksa

Termin za potpisivanje indeksa

Uvod u istoriju arhitekture 13.06 – u terminu ispita

Arhitektura i grad novog doba 13.06 – u terminu ispita

Graditeljsko nasledje, obnova i zastita II 13.06 – u terminu ispita

 

Iz kabineta

Termin za Kolokvijum II

Pravo izlaska na drugi kolokvijum imaju studenti koji su polozili prvi kolokvijum.

Termini drugog kolokvijuma.

Predmet Uvod u istoriju arhitekture 10. jun – 12:00 – ucionica 204

Predmet Arhitektura i grad novog doba 10. jun – 13:00 – ucionica 204

Predmet Graditeljsko nasledje, ocuvanje i zastita II 10. jun – 13:00 – ucionica 204

 

Iz kabineta