Mirjana Sladić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad srednjeg veka, Arhitektura i grad novog doba, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 i 2

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  Utorak 10:00 - 12:00

 • Kontakt:

  mirjanasladic@gmail.com

Biografija:

Mirjana Sladić, rođena je 1980. u Somboru. Osnovne akademske studije završila je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine odbranom master rada iz oblasti Istorija arhitekture, nasleđe i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Tokom dve godine, od septembra 2007. do decembra 2009., pohađa specijalističke master studije – Instrumenti i metodologije za izučavanje graditeljskog nasleđa, konzervaciju i valorizaciju Univerziteta „Carlo Bo“ u Urbinu (Italija). Nakon odbranjenog master rada stiče zvanje Operator za konzervaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa (Instruments and methodologies for cultural heritage conservation and valorisation as Operator for the conservation of archaeological and architectural heritage). Dоktоrsku disеrtaciјu pоd naslоvоm „Nastanak i transfоrmaciјa upravnih zgrada građеnih оd 1790. dо 1941. gоdinе na tеritоriјi Vојvоdinе“ pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić, оdbranila је u оktоbru 2015. gоdinе na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2005. godine aktivno učestvuje kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Nakon diplomiranja angažovana je u svojstvu demonstratora na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita od septembra 2006. godine. Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Uspešno polaže državni stručni ispit iz oblasti zaštite spomenika kulture i stiče zvanje arhitekte-konzervatora jula 2008. godine.

Tokom proteklih godina učesvovala je na više kolektivnih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Autor je većeg broja naičnih i stručnih radova izlaganih na ncionalnim i međunarodnim konferencijama. Publikovala je više naučnih i stručnih radova u nacionalim zbornicima i časopisima. Član je Icomosa, Društva konzervatora Srbije (DKS), Inženjersk komore Srbije (IKS) i Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).

Angažovana je u svojstvu asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita od marta 2011. godine.

Autor je sledećih članaka:

350

U prilogu se nalaze rezultati ispita Arhitektura i grad novog doba. Minimalni broj poena na ispitu koji je potreban za prolaz je 50.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u utorak 10.jula u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 12:00, dana 10. jula putem emaila.

Iz kabineta

Rezultati – julski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita II. Minimalni broj poena na ispitu koji je potreban za prolaz je 25.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u utorak 10.jula u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 12:00, dana 10. jula putem emaila (mirjanasladic@gmail.com)

Iz kabineta

Rezultati – julski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita I. Minimalni broj poena na ispitu je 36, rezultati postignuti na vežbama biće kasnije dodati.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u utorak 10.jula u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 12:00, dana 10. jula putem emaila (mariasiladji@gmail.com)

Iz kabineta

Rezultati – julski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 30. juna  iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u sredu 04.jula u 09:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 10:00, dana 04. jula putem emaila.

Iz kabineta

Izložbeni plakat

Drage kolege, primili ste email u vezi sa plakatima za izložbu :)

Mole se studenti koji treba da poporave/dorade plakat da to učine najkasnije do kraja radne nedelje i pošalju plakat na isti email sa kojeg su primili informacije.

Odštampan plakat na peni potrebno je predati u utorak 10. jula u 10:00 u kabinetu 504.

Iz kabineta

Izložba Info

Dragi studenti, na linku se nalazi šablon za plakat i kratke napomene. Zadati segmeti plakate se ne smeju menjati, dok je dizajn priloga i njihov prikaz slobodan.

https://drive.google.com/open?id=19BTwaSswQdrYIjOdp-yJ1vp_UjFD4lSA

Molim vas da predlog plakata okačite u folder u pdf formatu do srede 20. juna.

Iz kabineta

Rezultati – junski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita junskog roka  i kolokvijuma, objedinjeni sa bodovima iz vežbi, iz predmeta Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita II.

Na konačan broj bodova prikazan u tabeli biće dodati bodovi (5 bodova) za one koji učestvuju na završnoj izložbi.

Studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma a nisu prijavili ispit u junskom roku, ukoliko su zadovoljni postignutim rezultatom, moraju da prijave ispit u julskom roku kako bi im ocena prosla studentsku službu.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u terminu konsultacija u kabinetu 504, u utorak  19. juna u 10:00.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 10:00 19. juna putem emaila.

Iz kabineta

Rezultati – junski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita junskog roka  iz predmeta Arhitektura i grad novog doba.

Studenti koji su polozili ispit preko kolokvijuma a nisu prijavili ispit u junskom roku, ukoliko su zadovoljni postignutim rezultatom moraju da prijave ispit u julskom roku kako bi im ocena prosla studentsku službu.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u terminu konsultacija u kabinetu 504, u utorak  19. juna u 10:00.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 10:00 19. juna putem emaila.

Iz kabineta

Rezultati – Junski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 13. juna  iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u terminu konsultacija u kabinetu 504, u utorak  19. juna u 10:00.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 10:00 19. juna putem emaila.

Iz kabineta

Rezultati vežbi

Dragi studenti, u prilogu se nalaze rezultati vežbi letnjeg semestra 2017-2018. godine. Čestitamo svima na postignutim odličnim rezultatima :)

Predstoji nam izložba sa katalogom i publikoacijom. Mi smo u tabeli dali predlog učesnika. Potrebno je gotove priloge postaviti na plakat, vertikalni, dimenzija 50x100cm i odstampati ga na peni. Šablon plakata će biti dostavljen svim grupama učesnika. Učešće na izložbi nosiće dodatne bodove koji će biti dodati na konačan zbir bodova na predmetu.

U sredu 13.juna, sutra, u 12:00 u kabinetu 504 je uvid u radove i dogovor za formiranje izložbenog plakata. Nadamo se vašem učešću.

Iz kabineta

Dodaci

 1. GNOIZII 2017-2018 Vezbe
  undefined