Mirjana Sladić

 • Pozicija:

  docent

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad srednjeg veka, Arhitektura i grad novog doba, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 i 2

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  Sreda 10:15 - 12:15

 • Kontakt:

  mirjanasladic@gmail.com

Biografija:

Mirjana Sladić, rođena je 1980. u Somboru. Osnovne akademske studije završila je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine odbranom master rada iz oblasti Istorija arhitekture, nasleđe i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić.

Tokom dve godine, od septembra 2007. do decembra 2009., pohađa specijalističke master studije – Instrumenti i metodologije za izučavanje graditeljskog nasleđa, konzervaciju i valorizaciju Univerziteta „Carlo Bo“ u Urbinu (Italija). Nakon odbranjenog master rada stiče zvanje Operator za konzervaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa (Instruments and methodologies for cultural heritage conservation and valorisation as Operator for the conservation of archaeological and architectural heritage).

Dоktоrsku disеrtaciјu pоd naslоvоm „Nastanak i transfоrmaciјa upravnih zgrada građеnih оd 1790. dо 1941. gоdinе na tеritоriјi Vојvоdinе“ pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić, оdbranila је u оktоbru 2015. gоdinе na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Stručnu praksu stiče u ustanovama zaštite i fakultetu. Od 2005. godine aktivno učestvuje kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Nakon diplomiranja angažovana je u svojstvu demonstratora na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita od septembra 2006. godine. Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Uspešno polaže državni stručni ispit iz oblasti zaštite spomenika kulture i stiče zvanje arhitekte-konzervatora jula 2008. godine.

Tokom proteklih godina učesvovala je na više kolektivnih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Autor je većeg broja naičnih i stručnih radova izlaganih na ncionalnim i međunarodnim konferencijama. Publikovala je više naučnih i stručnih radova u nacionalim zbornicima i časopisima. Član je Icomosa, Društva konzervatora Srbije (DKS), Inženjersk komore Srbije (IKS) i Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).

Angažovana je u svojstvu asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita od marta 2011. godine. Od marta 2016. godine na istom Fakultetu izabrana je u zvanje docenta. Predaje na predmetima uže naučne oblasti Istorija, nasleđe i zaštita: Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad novog doba i Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Autor je sledećih članaka:

407

Obaveštenje za studente iz BiH i CG

Studenti iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji su se prijavili za Kolokvijum I, a nisu uspeli da stignu u Novi Sad u zakazanom terminu 25. i 26. maja, mogu da izadju na Kolokvijum I 02. juna u terminu od 11:30, AH1a i AH1b.

Iz kabineta

Uvid u radove Kolokvijuma I

Dragi studenti,

Zbog peporuka koje se odnose na boravak u zgradi Fakulteta tokom pandemije Covid19, uvid u radove KOLOKVIJUMA I ce biti preko zoom aplikacije. Sastanak preko zoom aplikacije bice otvoren u ponedeljak 01. juna u 12:00.
mirjana sladic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72186102755?pwd=K3paZ2VWbjU4SEVZQkNHUmFXa2V2Zz09

Meeting ID: 721 8610 2755
Password: 083956

Iz kabineta

Rezultati Kolokvijuma I

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma I održanog u ponedeljak 25. maja iz predmeta Arhitektura i grad novog doba.

Kriterijum bodovanja – minimalni broj bodova za prolazak na prvom kolokvijumu je 25, a maksimalni broj bodova je 50.

Iz kabineta

Rezultati Kolokvijuma I

U prilogu se nalaze rezultati Kolokvijuma I održanog u ponedeljak 25. maja iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture.

Kriterijum bodovanja – minimalni broj bodova za prolazak na prvom kolokvijumu je 25, a maksimalni broj bodova je 50.

Iz kabineta

Dodaci

 1. 2019-2020 UUIA Kolokvijum
  undefined

Termini i grupe za Kolokvijum I 26.05.

Dragi studenti,

u prilogu je spisak grupa i termina za Kolokvijum I iz predmeta Arhitektura i grad novog doba koji ce biti odrzan u utorak, dana 26. maja 2020. godine.

Studenti moraju da se pridržavaju rasporeda.

Molim vas, vodite racuna da sve mere propisane Odlukom o ulasku u zgradu fakulteta kao i boravka na fakultetu propisane zbog pandemije Covid19 budu ispoštovana. Takođe, uzmite u obzir da se na ulasku u zgradu meri temperatura svima koji ulaze u zgradu, te racunajte sa tim prilikom dolaksa na fakultet. Zaštitna oprema, maske i rukavice, su obavezni tokom ulaska i boravka na fakultetu.

Iz kabineat

Termini i grupe za Kolokvijum I 25.05.

Dragi studenti,

u prilogu je spisak grupa i termina za Kolokvijum I iz predmeta Arhitektura i grad novog doba koji ce biti odrzan u ponedeljak, dana 25. maja 2020. godine.

Studenti moraju da se pridržavaju rasporeda.

Molim vas, vodite racuna da sve mere propisane Odlukom o ulasku u zgradu fakulteta kao i boravka na fakultetu propisane zbog pandemije Covid19 budu ispoštovana. Takođe, uzmite u obzir da se na ulasku u zgradu meri temperatura svima koji ulaze u zgradu, te racunajte sa tim prilikom dolaksa na fakultet. Zaštitna oprema, maske i rukavice, su obavezni tokom ulaska i boravka na fakultetu.

Iz kabineat

Termini i grupe za Kolokvijum I 25.05.

Dragi studenti,

u prilogu je spisak grupa i termina za Kolokvijum I iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture koji ce biti odrzan u ponedeljak, dana 25. maja 2020. godine.

Studenti moraju da se pridržavaju rasporeda.

Molim vas, vodite racuna da sve mere propisane Odlukom o ulasku u zgradu fakulteta kao i boravka na fakultetu propisane zbog pandemije Covid19 budu ispoštovana. Takođe, uzmite u obzir da se na ulasku u zgradu meri temperatura svima koji ulaze u zgradu, te racunajte sa tim prilikom dolaksa na fakultet. Zaštitna oprema, maske i rukavice, su obavezni tokom ulaska i boravka na fakultetu.

Iz kabineat

Važno obaveštenje

Dragi studenti,

od danas je aktivan email za rad na predmetu Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 2 za letnji semestar školske 2019/2020.

gnoiz.ls.19.20@gmail.com

Email je isključivo za rad na ovom predmetu.

 • za sva pitanja, nedoumice i sugestije u okviru predmeta GNOIZII molimo vas da se komunikacija odvija preko ovog emaila;
 • u naslovu email u zagradi uvek naglasite u kojoj grupi vežbate stavljajući u uglastu zagradu broj grupe ( npr: Konsultacije – Analiza lokacije  [3] ili Pitanje za dalji rad [3]); na kraju emaila obavezno se potpišite :) kako bi znali sa kime komuniciramo;
 • tokom današnjeg dana bice istaknuta dodatna objašnjenja i primeri za zadati rad u okviru vežbi; fajlovi će biti postavljeni na platformi SOVA u okviru “sekcija”, dela predviđenog za fajlove pod nazivom “zadatak” u pdf. formatu;
 • mole se studenti koji su radili na zadatim analizama u proteklom periodu da pošalju materijal na gore navedeni email ukoliko imaju pitanja i nedoumica;
 • termini online vežbi/konsultacija biće aktivni u okviru chat sobe na platformi SOVA u terminu vežbi prema terminskom planu rasporeda letnjeg semsetra tekuće školske godine; Pre svakog termina studenti treba da pošalju radni materijal na gore navedeni email kako bi omogućili lakšu komunikaciju i vođenje vežbi na platformi;
 • mole se studenti koji se nisu prijavili na spiskove radnih grupa svojim predstavnicima grupa, u okviru svoje grupe za vežbanje, da to učine u najkraćem mogućem periodu slanjem emaila na gore navedeni email;

Molim vas, redovno pratite obaveštenja kako na sajtu Departmana tako i na zvaničnoj platformi SOVA u okviru predmeta.

Iz kabineta

Obaveštenje

Dragi studenti,

 

Imajući u vidu novonastale okolnosti, nastava će se do daljeg odvijati preko platforme za e-učenje (https://sova.uns.ac.rs/) Univerziteta u Novom Sadu – SOVA.

Pod imenom kursa/predmeta Graditeljso nasleđe / obnova i zaštita 2 objavljivaće se materijal koji obuhvata pregled predavanja zadat nastavnim planom za osnovne akademske studije,arhitektura, letnjeg semestra školske 2019/2020. godine. Materijal će se sukcesivno dodavati na platformi SOVA prema zadatim temama, dinamikom koja je predviđena rasporedom.

 

Mole se studenti da u okviru svoje grupe u kojoj bi pohađali auditorne vežbe u toku letnjeg semsetra izaberu predstavnika. Zamolili bismo odabranog predstavnika da popiše studente prema radnim grupama (četiri člana) i pošalje na email DO SREDE 25.03. do 10h.

predstavnik 1,2 grupe i predstavnik 3,4 grupa  –  mirjanasladic@gmail.com

predstavnik 5,6 grupe i predstavnik 7 grupe  –  mariasiladji@gmail.com

Vežbe predviđene nastavnim planom i programom odvijaće se u terminima predviđenim rasporedom preko online platforme o kojoj će studenti biti obavešteni u toku nedelje.

Napomene:
 • u dodatku obaveštenja je pregled plana i programa predmeta sa početka semestra,
 • literatura je navedena u silobusu predmeta,
 • termini kolokvijuma će biti izmenjeni u skladu sa novonastalim okolnostima, novi termini biće naknadno objavljeni,
 • još jednom se mole studenti da se u najkraćem roku registruju na platformi i upišu na pomenuti kurs/predmet kako bi uspešno pratili nastavu;

Mole se studenti da redovno prate obaveštenja na sajtu Departmana kao i na platformi za e-učenje SOVA.

Iz kabineta

Obaveštenje

Dragi studenti,

 

Imajući u vidu novonastale okolnosti, nastava će se do daljeg odvijati preko platforme za e-učenje (https://sova.uns.ac.rs/) Univerziteta u Novom Sadu – SOVA.

Pod imenom kursa/predmeta Arhitektura i grad novog doba objavljivaće se materijal koji obuhvata pregled predavanja zadat nastavnim planom za osnovne akademske studije,arhitektura, letnjeg semestra školske 2019/2020. godine. Materijal će se sukcesivno dodavati na platformi SOVA prema zadatim temama, dinamikom koja je predviđena rasporedom.

 

Napomene:

 • u dodatku obaveštenja je pregled plana i programa predmeta sa početka semestra,
 • literatura je navedena u silobusu predmeta,
 • termini kolokvijuma će biti izmenjeni u skladu sa novonastalim okolnostima, novi termini biće naknadno objavljeni,
 • još jednom se mole studenti da se u najkraćem roku registruju na platformi i upišu na pomenuti kurs/predmet kako bi uspešno pratili nastavu;

Mole se studenti da redovno prate obaveštenja na sajtu Departmana kao i na platformi za e-učenje SOVA.

Iz kabineta