Mirjana Sladić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Uvod u istoriju arhitekture, Arhitektura i grad srednjeg veka, Arhitektura i grad novog doba, Razvoj regionalne arhitekture, Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 i 2

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  Sreda 10:15 - 12:15

 • Kontakt:

  mirjanasladic@gmail.com

Biografija:

Mirjana Sladić, rođena je 1980. u Somboru. Osnovne akademske studije završila je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine odbranom master rada iz oblasti Istorija arhitekture, nasleđe i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Tokom dve godine, od septembra 2007. do decembra 2009., pohađa specijalističke master studije – Instrumenti i metodologije za izučavanje graditeljskog nasleđa, konzervaciju i valorizaciju Univerziteta „Carlo Bo“ u Urbinu (Italija). Nakon odbranjenog master rada stiče zvanje Operator za konzervaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa (Instruments and methodologies for cultural heritage conservation and valorisation as Operator for the conservation of archaeological and architectural heritage). Dоktоrsku disеrtaciјu pоd naslоvоm „Nastanak i transfоrmaciјa upravnih zgrada građеnih оd 1790. dо 1941. gоdinе na tеritоriјi Vојvоdinе“ pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić, оdbranila је u оktоbru 2015. gоdinе na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2005. godine aktivno učestvuje kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Nakon diplomiranja angažovana je u svojstvu demonstratora na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetu Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita od septembra 2006. godine. Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Uspešno polaže državni stručni ispit iz oblasti zaštite spomenika kulture i stiče zvanje arhitekte-konzervatora jula 2008. godine.

Tokom proteklih godina učesvovala je na više kolektivnih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Autor je većeg broja naičnih i stručnih radova izlaganih na ncionalnim i međunarodnim konferencijama. Publikovala je više naučnih i stručnih radova u nacionalim zbornicima i časopisima. Član je Icomosa, Društva konzervatora Srbije (DKS), Inženjersk komore Srbije (IKS) i Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).

Angažovana je u svojstvu asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita od marta 2011. godine.

Autor je sledećih članaka:

368

Važno / Predavanje

Drage kolege, danas, utorak 19. marta, predavanje iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II održaće se u prostoru Svilara – Kulturna stanica.

Molimo sve zainteresovane studente da dodju na predavanje u okviru kojega će moći da pogledaju izložbu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Arhitektonsko nasleđe u liniji i razmeri kojom pomenuti Zavod obeležava 35 godina rada.

Na izložbi je prikazan samo jedan segment vredne i bogate tehničke dokumentacije koja je nastala za vreme rada ovog Zavoda. Tema je direktno vezana za rad na auditornim vežbama.

Iz kabineta

Vežbe

Dragi studenti,

prvo bih želeli da vam se svima zahvalimo na radnoj i veseloj atmosferi, kao i uspešnom radu na prostoru Starog Majura u Petrovaradinu.

Za tekucu radnu nedelju ponesite sređene skice sa terena, fotografije i započet/postavljen dwg crtez zadatih fasada.

U prilogu se nalazi link sa kojeg mozete da uzmete šablon sa lejerima u dwg formatu u kojem je potrebno da iscrtate svoje zadate fasade za sledecu radnu nedelju.

https://drive.google.com/open?id=1YjJqvvrmjanqtNSvuESqo1v38TSXT__z

Molim vas da obratite pažnju pre svega na tačnost i detaljnost, a da u lejerima formirate dodatni nov lejer za detalje koje ce te dodavati u daljem radu na vežbama.

Iz kabineta

Rad na terenu / novo obaveštenje

Dragi studenti, u prilogu se nalaze spiskovi studenata prema formiranim grupama sa zadatim objektima I UNETIM IZMENAMA NAKON DANAŠNJEG PREDAVANJA na prostoru Petrovaradin Stari Majur za auditorne vezbe letnjeg semestra.

Iz kabineta

 

Rad na terenu

Dragi studenti,

Ove nedelje imamo izmene u odrzavanju auditornih vezbi zbog rada na terenu koje se odnose samo na ovu radnu nedelju.

Vezbe se odrzavaju prema sledecem terminima:

1,2,5,6 grupa – sreda 06. februar u terminu od 08:00 do 12:00 Svi studenti iz 1,2,5,6 grupe moraju da budu u 08:00 kod Beogradske kapije u Petrovaradinu.

3,4,7 grupa – četvrtak 07. februar u terminu od 10:00 do 14:00 Svi studenti iz 3,4,7 grupe moraju da budu u 10:00 kod Beogradske kapije u Petrovaradinu.

Za teren je potrebno poneti bele listove A4 i A3 formata, 3 ili 5 metar, fotoaparat ili telefon za fotografisanje, teleskop i ako imaju daljinometar (Laser). Studenti su obavezni da se pridrzavaju svojih termina.

Iz kabineta

 

Važno obaveštenje

Dragi studenti, u utorak 26. februara tema predavanja je Tehnicko snimanje objekata sto je direktno vezano za terensko snimanje koje nam predstoji sledece nedelje.

Ove nedelje imamo male izmene u odrzavanju auditornih vezbi koje se odnose samo na ovu radnu nedelju. Vezbe se odrzavaju prema sledecem terminima:

1,2 grupa – sreda u terminu od 08:00 u ucionici AH7

3,4 grupa – sreda u terminu od 09:00 u ucionici AH7

5,6,7 grupa – sreda u terminu od 18:30 u ucionici AH2

Studenti su obavezni da se pridrzavaju svojih termina.

Iz kabineta

 

Rezultati – novembar

Rezultati – oktobar 3

Rezultati – oktobar 2

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanih u terminu Oktobarski produženi rok II

Uvid u radove i konsultacije u vezi sa radovima su u utorak 09. oktobra u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponište do 12:00, dana 09. oktobra putem emaila.

Iz kabineta.

Rezultati – oktobar 1

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanih u terminu Oktobarski produženi rok I

Uvid u radove i konsultacije u vezi sa radovima su u utorak 02. oktobra u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponište do 12:00, dana 02. oktobra putem emaila.

Iz kabineta.

Rezultati – septembar 3

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog iz predmeta Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2.

Uvid u radove i konsultacije u vezi sa radovima su u četvrtak 20.septembra u 11:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponište do 12:00, dana 20. septembra putem emaila.

Iz kabineta.

BSc_GNIZ2_AU_13_A381_2017-18-10-T1_NP