Stefan Škorić

 • Pozicija:

  /

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  510

 • Konsultacije:

  AT1 - ponedeljak 12:00-14:00; AAFiT1 - četvrtak 12:00-14:00

 • Kontakt:

  stefan.skoric@uns.ac.rs

Autor je sledećih članaka:

113

REZULTATI RADA STUDENATA U TOKU SEMESTRA

Poštovani studenti,

 

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati celokupnog rada studenata u toku semestra.

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da dobije potpis u indeks i pristupi polaganju ispita.

–  Predaja ispravka poslednja dva grafička rada je u četvrtak 17.01.2019. u 10:00h (kabinet 510).

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

 

Kabinet 510

Odbrana master rada

Odbrane diplomskih i master radova

Odbrane diplomskih i master radova predatih 30.10.2018. – 3. deo

Odbrane diplomskih i master radova predatih 30.10.2018. – 2. deo

Odbrane diplomskih i master radova predatih 30.10.2018. – 1. deo

- Termini odbrana diplomskih i master radova studenata koji su rad predali 30.10.2018. se nalaze u prilogu obaveštenja.

– Termini preostalih odbrana diplomskih i master radova biće objavljeni u toku sutrašnjeg dana.

Važno obaveštenje

Poštovani studenti,

– 1. grafički rad se predaje na početku termina sledećeg vežbanja 22/23. oktobra 2018. godine.

– Za isti termin vežbi potrebno je nacrtati (a zatim i fotokopirati/odštampati u više primeraka) skicu/crtež osnove sopstvenog stana/kuće na listovima A3 formata, sa svim potrebnim elementima nameštaja i/ili opreme. Pripremljenu skicu/crtež osnove sopstvenog stana/kuće ćemo koristiti kao podlogu za 2. grafički rad.

Kabinet 510

Programska skripta

Obaveštenje za studente koji ponovo slušaju predmet

- Mole se studenti koji u školskoj 2018/2019. godini ponovo pohađaju vežbe iz predmeta Arhitektonske tehnologije 1, da prisustvuju uvodnom predavanju u petak 12.10.2018. (12:15-14:00, AH1A), kako bi bili raspoređeni u grupe za auditorne vežbe.

Programska skripta