Marina Savić-Hodžić

 • Pozicija:

  Laborant

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  STRUČNA PRAKASA

 • Kabinet:

  510

 • Konsultacije:

  Sreda 11.00 - 13.30

 • Kontakt:

  marinasavichodzic@gmail.com