Dragana Pilipović

 • Pozicija:

  Saradnik u nauci

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  AP1 | AP2 | APKP

 • Kabinet:

  506/501

 • Konsultacije:

  Ponedeljak 14h-15h

 • Kontakt:

  draganans81@gmail.com

Biografija:

Dragana Pilipović je diplomirani arhitekta-master, zaposlena kao istraživač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na kom pohađa i doktorske studije. Diplomirala je 2006. godine sa temom "Arhitektonska studija vinarije u Sremskim Karlovcima", a kao saradnik aktivno radi u nastavi na predmetima Arhitektonsko projektovanje I i II od 2006.godine. Bila je zaposlena kao projektant – saradnik u arhitektonskom birou „I’M architect & associates“. Od septembra 2008-2011. bila je angažovana kao istraživač-stipendista Ministarstva prosvete i nauke na naučno-istraživačkom projektu „Tehničko-tehnološko stanje i potencijali arhitektonskih objekta za scenske događaje u Republici Srbiji“ , a od 2011. na projektu „Tehničko-tehnološko stanje i potencijali arhitektonskih objekta Domova kulture u Republici Srbiji“ - Ministarstva prosvete i nauke. Član je projektnog tima u izradi glavnog arhitektonskog projekta „Nučno-tehnološki park“ Univerziteta u Novom Sadu (deo FTN-a). Koautor je nekoliko nagrađenih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Autor je sledećih članaka:

89

KONKURS ZA UPIS NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE SCENSKOG DIZAJNA

 

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za upis na MASTER i DOKTORSKE umetničke studije scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Konkurs je otvoren do 28. septembra (master studije Scenske arhitekture i dizajna), odnosno 21. septembra (doktorske umetničke studije Scenskog dizajna). Detaljne informacije možete da nađete na sajtu Scen-a.

Fotografija: Luna Šalamon, Noć muzeja Subotica 2017.

 

META HOČEVAR U NOVOM SADU I BEOGRADU 24. – 29. MAJ 2018.

Meta Hočevar u Novom Sadu i Beogradu 24. – 29. maj 2018.

Meta Hočevar, jedna od najznačajnijih scenografa na prostoru bivše Jugoslavije i autorka kultne knjige Prostori igre, boraviće u Novom Sadu i Beogradu, u okviru studijske posete Odseku za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, pratećeg programa Sterijinog pozorja i izlagačkog programa Galerije Kolektiv iz Beograda.

četvrtak, 24. maj  2018, 19.00 sati
Scenska laboratorija, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Preobražaji: prošireno polje arhitekture

Razgovor sa Metom Hočevar (Slovenija) vodi Radivoje Dinulović, arhitekta i profesor Fakulteta tehničkih nauka.


nedelja, 27. maj 2018, 12.00h
Kamerna scena SNP-a, Pozorišni trg 1, Novi Sad

Otvorena škola scenskog dizajna #4

U razgovoru učestvuju: Meta Hočevar, Ivana Knez (Hrvatska), Ana Martina Bakić (Hrvatska), Miloš Latinović i Tatjana Dadić Dinulović. Razgovor vodi: Mia David, arhitekta, profesor Fakulteta tehničkih nauka.


29. maj – 16. juni 2018. god.
Galerija Kolektiv, Karađorđeva 53, Beograd

Prostori Mete Hočevar: izložba scenografskih radova

Otvaranje izložbe:
utorak, 29. maj 2018, 20.00 sati

„Meta Hočevar je dobitnica četiri Sterijine nagrade, za predstave realizovane u četiri različita grada (Zenica, Skoplje, Ljubljana i Zagreb) i republike, u periodu između 1979. i 1984. Nije preterano reći da je Meta Hočevar izmenila jugoslovensku pozorišnu scenografiju. Po obrazovanju arhitekta, ona je ključnu pažnju posvetila ustanovljavanju, organizaciji i artikulaciji scenskog prostora, podrazumevajući, naravno, estetičnost i semantičnost kao osnovne umetničke planove. Ispražnjen, očišćen scenski prostor, određen sa nekoliko ključnih elemenata (platno kojim prekriva pozornicu u Krležinim Legendama ili denivelacija poda u Zlatnim cipelicama Smolea), pokrenuti prostorni planovi, koncentracija na nove materijale i scenska tehnička sredstva, način upotrebe svetla i čitav niz kreativnih postupaka koje je razvila Meta Hočevar, postali su i ostali tema scenografskih razmatranja i danas.“

R. Dinulović: Scenografija i kostimografija na Sterijinom pozorju od 1956. do 2004.
Časopis Scena, br. 1, Novi Sad, 2005.

SCENLAB_RAZGOVORI – MART 2018.

SCENLAB_RAZGOVORI – MART 2018.

SCENlab_razgovori

Sezona 6
PREOBRAŽAJI: prošireno polje arhitekture

Marina Radulj, arhitekta i scenski dizajner
(Banjaluka, BiH)

četvrtak, 15. mart  2018, 19.00h
Scenska laboratorija Borislav Gvojić
Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad (prizemlje)

Pozivamo vas na treće izdanje šeste sezone Razgovora o scenskom dizajnu u kojoj predstavljamo arhitekte, čiji profesionalni rad podrazumeva široko polje delovanja u okviru onoga što bi se moglo nazvati proširenim poljem arhitekture. Osim scenografije i scenskog dizajna, ovom proširenom polju danas pripadaju različite oblasti kulturne i umetničke produkcije, o čemu će posebno, iz sopstvenog iskustva, govoriti naši sagovornici.

Marina Radulj (Banjaluka, 1978, BiH)

Voli priče, voli prostor.

Nastavnik je na AGGF-u Univerziteta u Banjaluci, BiH, na predmetima arhitektonskog projektovanja. Gaji dominantnu strast prema javnim prostorima i kućama.  Promišljanje o prostoru uči kroz interdisciplinarno istraživanje prostornog narativa – konstruisanog, dizajniranog ili izmišljenog. Profesionalno iskustvo, orijentisano prema arhitektonskom i urbanističkom projektovanju, stekla je najviše kroz učešće na javnim konkursima. Istaknutiji i nagrađivani su: Spomen kompleks u Banjaluci (BiH), Memorijalni centar Gradina (BiH), rekonstrukcija Sokakak Ćopić u Hašanima (BiH). U vremenu krize građenja gradi arhitekturu kroz umjetničke i istraživačke projekte: BASNA/BOSNA, BODY NEVER LIES i PLAYTIME, te objavljujući u časopisima i na konferencijama, i radeći izložbe. Zvanje Doktora umjetnosti – scenski dizajn stekla je na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu 2012. godine sa istraživačkim projektom BA(O)SNA koji se bavi iskustvom u prostoru i artikulacijom narativa izgubljenih identiteta javnih prostora Bosne.

Urednici programa Preobražaji i voditelji razgovora su Radivoje Dinulović i Slađana Milićević.

SCENLAB_RAZGOVORI – MART 2018.

SCENLAB PROGRAM / MART 2018.

nalsovana scen lab program -mart2018


SCENLAB RAZGOVORI
Preobražaji:

četvrtak, 15. mart 2018, 19.00h
Marina Radulj, arhitekta i scenski dizajner
Više informacija o programu

SCENLAB ARHIV
TEATAR 20-21:

četvrtak, 8. mart, 2018, 19.00h
Došao sam do kuće ali nisam ušao,  koncept, muzika i režija: Hajner Gebels, (Teatar Vidi – Lozana E.T.E, Švajcarska, 2008)
Više informacija o programu
četvrtak, 29. mart, 2018, 19.00h
Gospođica Julija, režija: Kejti Mičel (Šaubine, Berlin, 2010)
Više informacija o programu

SCENLAB BIOSKOP
Francuski mart:

četvrtak, 01. mart, 2018, 21.00h
LIFT ZA GUBILIŠTE (ELEVATOR TO THE GALLOWS)

Režija: Luj Mal (Louis Malle)
Više informacija o programu
četvrtak, 22. mart, 2018, 21.00h
LAKOMB, LISJEN (LACOMBE, LUCIEN)
Režija: Luj Mal (Louis Malle)

Više informacija o programu

SCENLAB VRTIĆ
Nivo  Zemlje:

nedelja, 11. mart 2018, 11-14h
Pravljenje globusa od kartona i žica.
Više informacija o programu

PRIPREMNA NASTAVA

subota, 28. februar 2018, 11h
Slađana Milićević, Sanja Maljković
ŠTA JE TO:  scenska arhitekura, tehnika i dizajn?


subota, 03. mart 2018, 11h
Tatjana Babić
Oko arhitekture: šta je sve arhitektura?


subota, 10. mart 2018, 11h
Aleksandra Pešterac
Prostor i događaj: scenska arhitektura


subota, 17. mart 2018, 11h
Darko Nedeljković
Kako nastaje predstava: scenski dizajn u pozorištu


subota, 24. mart 2018, 11h
Romana Bošković Živanović
Kako radi predstava: tehnika scene


Više informacija o programu

PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 

PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Kurs pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn biće organizovan u periodu februar-maj 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Prvi čas pripremne nastave biće održan 24. februara. Tokom juna 2018. godine biće organizovan intenzivni kurs pripremne nastave.

Pripremna nastava sastoji se iz dva dela: Tematska predavanja i Percepcija i prezentacija prostora. Kroz deo koji se odnosi na predavanja, budući studenti upoznaće se sa različitim temama iz oblasti arhitekture, pozorišta i vizuelnih umetnosti, kao i scenske tehnike i tehnologije.  Kroz istraživanje raznovrsnih načina na koje je moguće doživeti prostor, modelovanje u različitim materijalima, kao i crtež i upoznavanje sa osnovnim crtačkim  tehnikama, kandidati će se pripremati u delu Percepcija i prezentacija prostora. 

Plan rada_pripreme za upis na osnovne studije SATiD_2018 – 06.02.

 

Cena pripremne nastave za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi:

1 dolazak – 1.500,00 din
4 dolaska – 4.000,00 din
16 dolazaka – 15.000,00 din
Prvi, probni čas – dolazak je besplatan.
Jedan dolazak znači prisustvno na Tematskim predavanjima i Percepciji i prezentaciji prostora.

 

Uplata troškova pripremne nastave može se izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti, na račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
Poziv na broj: 3603400000
Svrha plaćanja: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

 

Pribor koji kandidati treba da ponesu sa sobom na časove pripremne nastave:
-za predavanja: sveska i olovka
-za izradu prostornog prikaza: makaze, skalpel, OHO lepak, gumicu, olovku i trouglove, a po želji i šestar. Ostali materijal od kojeg se pravi maketa kandidati će dobiti na svakom času posebno;

Mesto održavanja pripremne nastave:
Crtaonica / 5.sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam (http://ftn.uns.ac.rs/69784667/objekti), Fakultet tehničkih nauka.

Kandidati se obaveštavaju da je svrha pripremne nastave da im pomogne u proširivanju znanja i umeća, kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit na studijskom program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. U tom smislu, ovaj pripremni kurs nije ni u kakvoj vezi sa konačnim uspehom i ocenjivanjem na prijemnom ispitu.POHAĐANJE PRIPREMNE NASTAVE NI U KOM SLUČAJU NE ZNAČI DIREKTNO OBEZBEĐIVANJE PRIJEMA NA STUDIJSKI PROGRAM, već taj uspeh zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata u datom momentu, i na datom ispitu. Mole se kandidati da ovo obaveštenje ozbiljno uvaže.

Više informacija na:
tel: +381 21 485 2471
e-pošta: scenskidizajn@uns.ac.rs
scen.uns.ac.rs

 

Završetak kalendarske godine i Otvaranje izložbe studentskih radova SCENOGRAFSKA REŠENJA ZA OPERU „AIDA“

naslovna aida

petak, 29. decembar 2017, 19.00h
Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Pozivamo vas na zajednički svečani završetak rada u kalendarskoj 2017. godini i otvaranje izložbe Scenografska rešenja za operu „Aida“ koja je nastala u okviru master-klas kursa na predmetu Scenski dizajn, na Master akademskim umetničkim studijama Scenska arhitektura i dizajn.

Izložbu čine radovi studenata čiji je zadatak bio da osmisle idejno rešenje scenografije za operu „Aida” Đuzepea Verdija, po libretu Antonija Gislanconija. Studenti su u potpunosti imali slobodu  izbora scensko-gledališnog prostora u kome će izvesti zadato muzičko-scensko delo.

 

Studenti autori radova i postavke su: Andreja Rondović, Una Jankov, Iva Ilić, Jelena Stojkečić, Bojana Nikolić, Jelena Milojković, Miroslav Živanov, Dušan Vukmirović, Tanja Žarić, Maja Vujović i Aleksandra Rakić.

 

Master klas su vodili mr Darko Nedeljković, vanredni profesor i Dragana Vilotić, asistent.

 

Trajanje izložbe: 29. decembar 2017. – 8. januar 2018. godine.
fotografija: Maja Vujović, 2017.

SCENLAB_RAZGOVORI – DECEMBAR 2017.

SCENLAB_RAZGOVORI - DECEMBAR 2017.

SCENlab_razgovori

Sezona 6
PREOBRAŽAJI: prošireno polje arhitekture

Zoran Dmitrović, arhitekta
(Kolektiv arhitekata, Beograd)

četvrtak, 28. decembar  2017, 19.00h
Scenska laboratorija Borislav Gvojić
Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
(prizemlje)

Pozivamo vas na drugo izdanje šeste sezone Razgovora o scenskom dizajnu u kojoj predstavljamo arhitekte, čiji profesionalni rad podrazumeva široko polje delovanja u okviru onoga što bi se moglo nazvati proširenim poljem arhitekture. Osim scenografije i scenskog dizajna, ovom proširenom polju danas pripadaju različite oblasti kulturne i umetničke produkcije, o čemu će posebno, iz sopstvenog iskustva, govoriti naši sagovornici.

Zoran Dmitrović (Beograd, 1974) je arhitekta. Osnovne i master studije završio je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije je upisao na  Politehničkom univerzitetu Katalonija u Barseloni (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona). Aktivno se bavi projektantskom praksom i učestvuje na arhitektonskim konkursima na kojima je osvojio veliki broj nagrada. Među prvim nagradama koje je sovojio su i Arco de teatro Barcelona, Trgovi Beograda, Subotica blok, Hemofarm, Madrid paviljon, Risan, Pijaca Bajloni, Kod Pinka, blok i hotel Đure Jakšića. Suosnivač je nezavisnog udruženja i galerije „Kolektiv arhitekata” u Beogradu (2015), čije je delovanje posvećeno podsticanju razvoja savremenih arhitektonskih praksi kroz organizovanje različitih programa (izložbe, predavanja), kao i saradnji sa internacionalnim organizacijama sličnog karaktera i ciljeva. Jedan je od osnivača internet radio stanice „RadioAparat” (2016), koja je za kratko vreme osvojila veliki broj slušalaca jer okuplja profesionalce iz oblasti radio produkcije koji i dalje veruju u autorski pristup radijskim emisijama i eklektičnom formatiranju muzičkog programa.

Urednici programa „Preobražaji“ i voditelji razgovora su Radivoje Dinulović i Slađana Milićević.

SCENLAB PROGRAM ZA DECEMBAR

zd 210x125 SCENlab_razgovori
PREOBRAŽAJI: Prošireno polje arhitekture
četvrtak
28. decembar 2017.
19.00h
ZORAN DMITROVIĆ
(Kolektiv arhitekata, Beograd)
Više informacija o programu
Foto Sara Agić 210X125 SCENlab_arhiv
TEATAR 20 – 21
Video projekcije pozorišnih predstava
četvrtak
14. decembar 2017.
19.00h
PISMO ZA KRALJICU VIKTORIJU
režija: Robert Vilson (Škola Bird Hofman, Njujork, 1974)
gost: Margareta Taboroši, reditelj, koreograf i stručni saradnik AU Novi Sad
Više informacija o programu
210x125 SCENlab_bioskop
VUČJI DECEMBAR
četvrtak
7. decembar 2017.
21.00h
WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
Mike Nichols
wolf 210x125 četvrtak
21. decembar 2017.
21.00h
WOLF
Mike Nichols
Više informacija o programu
210x125 SCENlab_vrtić
SCEN JELKA
nedelja
24. decembar 2017.
11.00-14.00h
Pravljenje novogodišnje jelke i ukrasa od kartona
Više informacija o programu

Svi programi su besplatni.

Konkurs za izradu idejnog rješenja Memorijalnog centra u Donjoj Gradini

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pokrenulo je proceduru javne nabavke usluge– Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, koji je međunarodnog karaktera i otvoren je za sva zainteresovana fizička i pravna lica do 24. januara 2018. godine. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (www.javnenabavke.gov.ba).

U opisu predmeta javne nabavke potcrtano je da je prostor Spomen-područja Donja Gradina jedno od stratišta sistema jasenovačkih logora koji su se prostirali u širem pojasu uz rijeku Savu. U okviru rješenja memorijalnog centra planira se realizacija sljedećih objekata i sadržaja: prilazni plato (trg), maketa, muzej-administrativni i obrazovno-istraživački centar sa tehničkim blokom, plato (trg) za komemoracije i manifestacije, vjerski objekti Srba, Jevreja i Roma te spomenik žrtvama i spomenik nastradaloj djeci.

Tendersku dokumentaciju, sa svim neophodnim informacijama u vezi sa konkursom, učesnici mogu podići ličnim preuzimanjem u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (Trg Republike Srpske 1), u kancelariji broj 37, IV sprat, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili putem elektronske pošte, a ukoliko su ispoštovali otkupnu proceduru.

Svi zainteresovani kandidati imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju u prostorijama
Ministarstva prosvjete i kulture svakim radnim danom i prije njenog otkupa, a na način za koji se
opredijeli kandidat.

Uvid u tendersku dokumentaciju se ne smatra otkupom tenderske dokumentacije.

U obavještenju o javnoj nabavci navedene su sve pojedinosti i instrukcije za uplate u vezi sa načinom otkupa tenderske dokumentacije za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, kao i instrukcije za uplate iz
inostranstva.

Kontakt osoba za preuzimanje, odnosno uvid u tendersku dokumentaciju u Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske je Vesna Janković (tel. +387 (0)51 338 461; e-mail: mp@mp.vladars.net).

Obavještenje o navedenoj javnoj nabavci objavljeno je danas, 24.11.2017. godine, u Službenom
glasniku Bosne i Hercegovine br. 84/17 (Oglasnik javne nabavke).

Instrukcije za uplate iz Bosne i Hercegovine:
Javni prihodi Republike Srpske 562-099- 00000556-87
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Svrha doznake – Uplata za tendersku dokumentaciju za izradu idejnog urbanističko-
arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina
Vrsta prihoda 722511, budžetska organizacija 0813001.​

Instrukcija za uplate iz inostranstva:
Name of Beneficiary: MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.DEV.RN.TREZORA
Beneficiary’s address: TRG REPUBLIKE SRPSKE 1, BA-78000 BANJALUKA
Bank of Beneficiary: Unicredit Bank AD Banja Luka, Marije Bursac 7, BA-78000 Banjaluka
SWIFT: BLBABA22
Beneficiary’s acc. number: BA39 5517 9048 0118 3851

 

PRIJEMNI ISPIT ZA SCENSKI DIZAJN – NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

PRIJEMNI ISPIT - NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM:
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN
za školsku 2018/2019. godinu

Prijemni ispit P8 koji se sastoji iz TESTA OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI, koji sadrži pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije i opšte kulture i informisanosti, kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM, polaže se za upis na studijski program Osnovnih akademskih studija SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova.

PRIJEMNI ISPIT P8:

1. TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI
2. RAZGOVOR SA KOMISIJOM

Prijemni ispiti se polažu dva dana, prema rasporedu koji će biti utvrđen Konkursom.

Pravila polaganja i program prijemnog ispita P8 za upis
Scenske arhitekture, tehnike i dizajna

Pravila polaganja

1. Test opšte kulture i informisanosti i Razgovor sa komisijom se održavaju na Fakultetu tehničkih nauka.
2. Na ispit treba poneti samo dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš) i potvrdu o prijavi overenu prilikom podnošenja dokumenata.
3. Pre početka ispita dežurni će proveriti identitet kandidata.
4. Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju ili koriste nedozvoljena sredstva, biće udaljeni sa ispita, uz obavezu predaje zadatka. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita.

Test opšte kulture i informisanosti

Test opšte kulture i informisanosti (60 pitanja); pitanja su iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije, društva i opšte kulture i informisanosti, različitog su stepena složenosti. nose različit broj bodova i biće raspoređena po prethodno navedenim oblastima u skladu sa karakterom i strukturom studijskog programa; traje 4 sata; maksimalno 30 bodova.

Razgovor sa komisijom

Kandidati imaju razgovor sa tročlanom komisijom, u trajanju od 15 minuta, gde svaki kandidat treba da predstavi sopstvene ideje i motivisanost za bavljenje Scenskom arhitekturom, tehnikom i dizajnom; maksimalno 30 bodova; Razgovor sa komisijom se održava kao završni deo prijemnog ispita.

Literatura:

Arhitektura

1. Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.
2. Milan Rakočević: 24 časa arhitekture, Orion-Art, Beograd, 2010.
3. Le Korbizije: Ka pravoj arhitekturi, Građevinska knjiga, Beograd, 2014.

Scenske umetnosti

1. Čezare Molinari: Istorija pozorišta, Vuk Karadžić, Beograd, 1982., ili,
2. Ronald Harvud: Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.

Vizuelne umetnosti

1. V. Galović, B. Gostović: Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. H.V. Dženson: Istorija umetnosti, Prometej, Novi Sad, 2006., ili,
3. Salomon Renak: Apolo – opšta istorija likovnih umetnosti, Leo Commerce, Beograd

Primenjene umetnosti i dizajn

1. Pamela Hauard: Šta je scenografija, Klio, Beograd, 2002.
2. Kosta Bogdanović, B. Burić: Teorija forme, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Muzička umetnost

1. Sonja Marinković: Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.

Književnost

1. LJ. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. LJ. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.

Istorija, društvo, opšta kultura i informisanost

1. Dnevne novine (Politika, Danas, Dnevnik…), nedeljnici (NIN, Vreme…) i časopisi (Scena, Arhitektura i urbanizam, Teatron…).
2. Televizijske i radio emisije i programi iz oblasti politike, društva, umetnosti, kulture, sporta (Kulturni dnevnik, Kulturni centar, Oko magazin, Put u budućnost, Iz pravog ugla, Kulturni krugovi, Peščanik, Presing…)
3. Referentne internet stranice

Fotografija: Projekat Granica, Dušan Vukmirović, 2014.