Aleksandra Pešterac

 • Pozicija:

  Saradnik u nauci

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2

 • Kabinet:

  506, 501

 • Konsultacije:

  Ponedeljak 10h-12h

 • Kontakt:

  aleksandra.pesterac@gmail.com

Biografija:

Aleksandra Pešterac je diplomirani arhitekta-master, trenuntno student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Završila osnovne studije na Odseku za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirala je 2010. godine, a kao demonstrator angažovana je u nastavi na predmetima Arhitektonsko projektovanje 1 i 2 od 2008. godine. Učestvovala je kao projektant saradnik u izradi glavnog arhitektonskog projekta "Naučno-tehnološkog parka" Univerziteta u Novom Sadu (deo FTN-a). Trenutno je zaposlena kao istraživač na Fakultetu tehničkih nauka, na projektu „Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata Domova kulture u Republici Srbiji”, podržanog od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Koautor je nekoliko nagrađenih projekata iz oblasti arhitektonskog projektovanja. Člаn je Društva аrhitekаtа Novog sada (DaNS).