Rastko Nožinić

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  Urbanističko projektovanje 3 i Principi održivog razvoja u urbanističkom projektovanju

 • Kabinet:

  /

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  rastko.nozinic@gmail.com

Autor je sledećih članaka:

357

INFORMACIJE – ISPIT

Potpisivanje indeksa studentima koji su ispunili uslov za izlazak na ispit biće u ponedeljak, 20.01.2020. u 14:15h u amfiteatru AH1a.

 

Studenti moraju da odaberu jedan od dva načina polaganja ispita – usmeno odgovaranje ili grafički rad.

Na sledećem linku je neophodno obeležiti slovom U (usmeno odgovaranje) ili slovom G (grafički rad) polje pored svog imena, u zavisnosti od odabranog načina polaganja ispita:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UcHPPMwBY1lRlYN6Qdp8hMAbZe26m_VH2m7X1jMkGl4/edit?usp=sharing

Studenti moraju da se odrede po pitanju načina polaganja ispita najkasnije do 24.01.2020.

U prilogu se nalaze projektni zadaci i podloge za projektantski ispit (grafički rad) namenjene studentima koji se odluče za tu opciju.

Podsećamo da se materijal za pripremu usmenog ispita (za one koji se odluče za ovaj način polaganja) nalazi u fotokopirnici Mašinac, u suterenu fakulteta (tražiti materijal za Urbanističko projektovanje 3 i na srpskom i na engleskom jeziku), dok knjigu Ekološki marketing menadžment: Savremena de(kon)strukcija možete da nađete u skriptarnici fakulteta ili u biblioteci.

OCENE IZ SEMESTRALNOG ZADATKA, PREDISPITNI POENI I DRUGA OBAVEŠTENJA

U prilogu se nalazi spisak sa ukupnim predispitnim bodovima iz predmetima, uključujući ocenu iz semestralnog zadatka, prisustvo na predavanjima i prisustvo na vežbama.

Na dnu spiska se nalaze dodatne informacije vezane za radove ocenjene sa 5, potpisivanje indeksa, popravljanje ocena iz semestralnog rada i slično.

Potpisivanje indeksa studentima koji su ispunili uslov za izlazak na ispit biće u ponedeljak, 20.01.2020. u 14:15h u amfiteatru AH1a, te je prisustvo neophodno.

Ocene – Zadatak 3 i predispitni bodovi

U prilogu se nalaze ocene iz trećeg zadatka, kao i bodovi za prisustvo i aktivnost na vežbama, i dodatni bodovi za prisustvo na predavanjima.

Studenti koji su stekli uslov za potpis će isti dobiti u sredu, 22. januara u terminu predavanja (10:15h u amfiteaturu AH1B) – prisustvo je obavezno (ponesite indekse).

Ocenjeni radovi će biti vraćeni u terminima vežbi u četvrtak (16. januara) i ponedeljak (20. januara).

LafargeHolcim konkurs

Poštovani studenti,

Prijave za Glavnu kategoriju LafargeHolcim Nagrade uključuju održive građevinske projekte u naprednoj fazi dizajna, uz realnu mogućnost realizacije. Izgradnja/izrada ne sme biti započeta pre 1. januara 2019. godine.

Kategorija „Nova generacija“ ( Next Generation) podrazumeva vizionarska projektna rešenja i avangardne ideje u preliminarnoj fazi dizajna, uključujući projektni studio i istraživački rad. Za učešće u ovoj kategoriji, autori ne smeju biti stariji od 30 godina.

Studenti i mladi profesionalci mogu da učestvuju  u kategoriji glavna nagrada  sa projektima koji su ušli u naprednu fazu dizajna.

Nezavisni stručni žiri u pet geografskih regija sveta će ocenjivati prijave primenjujući sveobuhvatne „ciljne kriterijume“ održive gradnje LafargeHolcim Fondacije.

Kriterijumi se odnose na inovacije i primenjivost; etičke standardne i društvenu inkluziju; resurse i učinak na životnu sredinu; ekonomsku opravdanost i kompatibilnost;  kontekstualni i estetski uticaj. Konkurs promoviše cirkularno razmišljanje i smanjenje emisije CO2u svim disciplinama, a takođe identifikuje ideje sa najvećim potencijalom za rešavanje izazova današnjice u pogledu ubrzane urbanizacije i poboljšanja kvaliteta života.

Učešće na konkursu je besplatno, a prijave moraju biti sačinjene na engleskom jeziku na mrežnom formularu koji sadrži informacije o autorstvu, siže projekta, tehničke detalje, kao i fotografije i/ili ilustracije projekta. Uputstvo „Korak-po-korak“ detaljno objašnjava proces i prikazuje način pripreme prijave na  www.lafargeholcim-awards.org

Od 2003. godine, LafargeHolcim Fondacija unapređuje razgovore o  održivoj  gradnji pretežno putem LafargeHolcim Nagrade, najznačajnijeg svetskog konkursa u oblasti održivog projektovanja.

Nagradni fond iznosi ukupno dva miliona američkih dolara za istaknute projekte i rešenja u oblasti arhitekture, inženjeringa, urbanističkog planiranja, tehnologije materijala i gradnje, kao i povezanih oblasti.

Fondacija je nastala na osnovu inicijative LafargeHolcim Grupe, globalnog lidera u oblasti građevinskih materijala i rešenja.

Termini odbrana diplomskih radova u letnjem semestru

Poštovane kolege,
 
Zvanični termini za predaju i odbranu bečelor i master radova u letnjem semestru su:
Januar – 30.01.2020. (predaja 23.01.2020.)
Februar – 27.02.2020. (predaja 20.02.2020.)
Mart – 26.03.2020. (predaja 19.03.2020.)
April – 30.04.2020. (predaja 23.04.2020.)
Maj – 28.05.2020. (predaja 21.05.2020.)
Jun – 25.06.2020. (predaja 18.06.2020.)

Jul – 09.07.2020. (predaja 02.07.2020.)

Kandidat najkasnije 7 dana pred zvanični rok odbrane završnog rada od mentora dobija pisanu notifikaciju – Potvrdu o podobnosti rada za odbranu, u .pdf formatu, koju mentor, zajedno sa predatim završnim radom, prosleđuje na e-mail adresu odbranadiplomskih@gmail.com, radi zakazivanja odbrane.

Konsultacije

Studenti koji pohađaju vežbe iz predmeta u terminima 3/4 i 5/6 grupe mogu da dođu na konsultacije u sredu, 08.01.2019. u 12h.

OBAVEZAN SADRŽAJ RADA I TERMIN PREDAJE SEMESTRALNOG ZADATKA

U dodatku se nalazi minimalan (obavezan) sadržaj rada, kao i datum i vreme predaje semestralnog zadatka.

TREĆI ZADATAK

U dodatku se nalazi tekst trećeg zadatka.

Dodaci

 1. PiUP 2019_2020 Zadatak 3
  undefined

ocene iz grafičkog rada

U prilogu se nalaze ocene iz grafičkog rada.

Takođe i na sledećem linku:

Ocene iz grafičkog rada 2019_2020

Ocene drugog zadatka

U prilogu se nalaze ocene.

Dodaci

 1. PiUP 19_20 Ocene Z2
  undefined