Dejan Mitov

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  /

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  dejan_mitov@abv.bg

Autor je sledećih članaka:

194

MULTIcultural NS

KatalogMultiCultNs1-1
Ovde možete pregledati i preuzeti katalog: https://issuu.com/dejan_mitov/docs/katalogmulticultns1

Rezultati ispita

_____________________________Br.poena_Ocena
AU 78/14 Vukas Katarina__________75_____8
AU 112/15 Kovačević Milana_______51_____6
AU 7/16 Pepić Jelena_____________100____10
AU 12/16 Todorović Đorđe_________100____10
AU 22/16 Krnjaić Aleksandar_______100____10
AU 32/16 Radulović Jovana________100____10
AU 42/16 Đurić Relja_____________92_____10
AU 60/16 Pejić Stefan____________100____10
AU 67/16 Đurđev Miloš____________100____10
AU 68/16 Grković Andrej__________95_____10
AU 73/16 Stecenko Nikola_________100____10
AU 74/16 Galonja Jovana__________100____10
AU 78/16 Ćatipović Sanda__________95_____10
AU 79/16 Kovač Relja_____________100____10
AU 85/16 Kesegić Mladen__________100____10
AU 91/16 Živković Andrijana________55_____6
AU 93/16 Minić Nemanja___________91_____10
AU 102/16 Kašterović Petra________100____10
AU 105/16 Đaković Dejan__________100____10
AU 111/16 Černi Kristian__________100____10
AU 113/15 Nađ Otilija_____________65_____7

The Trail by VINCI Constructions

Poster-Flyer_Vinci-EN_2-1
Više o samom konkursu možete pogledati ovde: https://www.agorize.com/en/challenges/thetrail

ИЗЛОЖБA „ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЕЉА“

pozivnica
Изложба „Истраживање насеља“ приказује графичке радове студената друге године Основних академских студија на Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, рађених током последњих пет година, од школске 2012/2013 до 2016/2017 године на предмету Урбана/рурална анализа и морфологија 2, који се слуша током четвртог семестра.
Радови приказани на изложби посвећени су проучавању постојећег стања насеља са урбанистичких аспеката, а представљају само један сегмент ширег истраживања. Студенти су имали задатак да анализирају и валоризују једно насеље које најбоље познају, у ком су одрасли или живели а све кроз графичкe, нумеричке и текстуалнe приказe чињеничног стања са урбанистичких критеријума. Истраживање насеља обухватало је проучавање: генезе – историјског тока појаве и развоја насеља; урбанистичке диспозиције насеља у региону; физичких карактеристика – граница, облика, величина, макро целина, потеза, амбијената; функционалних карактеристика – намена површина блокова, врста кретања; архитектонских карактеристика – типологија објеката, волумена, специфичних изгледа, материјала, боја, силуета; еколошких услова – природних и стоврених, услова инсолације и проветрености, врсте и степена загађења и заштите од неповољних утицаја; социолошких услова – места окупљања људи, категорија корисника, врста активности, као и могућности сагледавања простора и квалитета боравка у њему.
При изради својих радова студенти су примењивали различите методе истраживања: проучавање литературе, теренско истраживање (мерење, фотографисање, бележење података), анкетирање и интервјуисање становника. Они су проучавали физичку структуру и уочавали услове који из ње произилазе; рачунали нумеричке показатеље и повезивали их са мишљењима корисника простора; сагледавали насеља у односу на шире окружење, природне специфичности и мрежу насеља и уочавали различита гравитациона подручја и међусобну повезаност међу њима, не само саобраћајницама, већ и многим активностима, потребама и жељама становника. Насеља су сагледана и као целине формиране од мањих делова, подручја, улица, тргова, блокова, обала, паркова, потеза, а истражено је и њихово виђење од стране становника кроз менталне мапе и одговоре дате на питања из анкетних упитника или током интервјуа.
Студенти су показали велику заинтересованост за овакву врсту рада и потврдили сопсвену везаност за насеље у ком су рођени или у коме тренутно бораве. На изложби су презентовани радови 36 аутора, већином из Републике Србије, као и из Црне Горе и Републике Српске.
Кроз ову изложбу приказано је залагање и заједнички стваралачки процес свих учесника у процесу истраживању. Један од битних чинилаца тог заједничког процеса јесте и упознавање великог броја насеља различитих по многим аспектима кроз усмене и графичке презентације. Циљ изложбе је управо представљање исраживачког приступка и резултата на различитим структурама насеља кроз синтезу многобројних података у графичком, нумеричком и текстуалном формату. Посетиоци изложбе моћи ће кроз радове да сагледају разноликост анализираних насеља са аспеката које су аутори кроз своје радове препознали као најспецифичније и најзначајније за живот локалне заједнице.

Учесници у настави:

Др Љиљана Вукајлов, ванредни професор;
Александра Милинковић, асистент;
Дијана Бркљач, асистент;
Др Мариа Силађи, истраживач у науци – сарадник;

СТУДЕНТИ – АУТОРИ РАДОВА:

Алберт Топић; Александра Вукотић; Александра Ракић; Ана Марјановић; Анита Пете; Бојана Узелац; Бојан Варагић; Бранка Божић; Вања Дивић; Дајана Остојић; Дамјан Булатовић; Данијел Нистер; Драгана Павловић; Ивана Беатовић; Ивана Златановић; Ивана Шањевић; Јелена Лонцовић; Јована Шкулетић; Катарина Стефановић; Лана Јакшић; Маријана Давидовић; Марко Шарац; Милица Ивковић; Милица Нинковић; Мирјана Ивановић; Миона Живановић; Михаела Балаж; Никола Веселиновић; Сара Тинтор; Соња Костић; Станислава Вучетић; Стефан Вујић; Стефан Стојчић; Тамара Милутиновић; Тања Иванишевић; Теодора Николић.

Dodaci

 1. pozivnica
  undefined

Revitalizacija životnog magacina u Novom Miloševu

1
Idejno rešenje revitalizacije žitnog magacina koje se nalazi pred vama jeste rezultat koji je nastao u okviru radionice treće faze projekta Zavoda za kulturu Vojvodine Novi kreativni prostori Vojvodine – kreativne ideje, kreativna rešenja. Radionica je organizovana u saradnji pomentog Zavoda i Departamana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka i Akademije umetnosti, oba sa Univerziteta u Novom Sadu. Treća faza projekta obuhvatila je edukaciju i aktivne radionice pod mentorskim okriljem sa temom revitalizacije tri izabrana kulturna dobra. Radionice su završene izložbom svih radova na kojoj su bila predstavljena rešenja revitalizacije objekata Mlina u Malom Staparu, Žitnog magacina u Novom Miloševu i Josifove barutane Petrovaradinske tvrđave. Autorski tim studenata Departmana za arhitekturu i urbanizam koji se bavio valorizacijom, problemima i idejnim rešenjem revitalizacije Žitnog magacina u Novom Miloševu ostvario je bližu saradnju sa Banatskim kulturnim centrom i nakon saradnje svoje rešenje autorski tim prikazao je u okviru manifestacije Noći muzeja u Novom Miloševu maja 2017. godine. Rešenje koje se nalazi pred vama predstavlja kreativno rešenje mlade grupe ljudi puno entuzijazma, ali i razumevanja za potrebe sredine za koju projektuju. Uz dozvoljenu slobodu predloženo preoblikovanje, pre svega unutrašnjeg prostora, prikazuje enterijer koji oslikava spoj starog, nasleđenog i novih tedencija oblikovanja koje odgovaraju savremenom korisniku.
Autorski tim studenata: Aleksandar Davidović, Tamara Bajić, Damjan Bulatović

Link za pregledanje kataloga: https://issuu.com/dejan_mitov/docs/katalog_novo_milo__evo

Dodaci

 1. 1
  undefined

Termin održavanja ispita

Ispitni rad sadrži plakat A3 formata, brošuru dimenzija 15x15cm sa 6 stranica i Power Point prezentaciju i sve to je potrebno poslati u elektronskom obliku na mejl: tehnike.arhns@gmail.com, najkasnije do petka 02. februara u 23:59 časova. Radovi se šalju ISKLJUČIVO mejlom u jpeg ili pdf formatu za plakat i brošuru, odnosno u Power Point 2003 za prezentaciju. Radovi se NE ŠALJU serverima za slanje velikih datoteka. Pored toga, plakat i brošuru je neophodno doneti odštampane u adekvatnim veličinama na samom ispitu.

Zbog velikog broja prijavljenih studenata za polaganje ispita, studenti su podeljeni u 3 termina za polaganje. Studenti mogu dići ranije ako žele da slušaju prezentacije kolega iz drugih grupa. Ispitu mogu da prisustvuju i polažu ga samo studenti koji su prijavili ispit i nalaze se na spisku.

Grupa 1 (10:00)
1 AU 8/14 Drinić Nebojša
2 AU 47/14 Simić Dragana
3 AU 1/15 Đokanović Anđela
4 AU 7/15 Džanović Anela
5 AU 8/15 Matić Vesna
6 AU 9/15 Knežević Kristijan
7 AU 11/15 Beatović Ivana
8 AU 12/15 Zeljković Dragana
9 AU 15/15 Tomin Milana
10 AU 18/15 Nikolić Teodora
11 AU 19/15 Aničić Sanja
12 AU 20/15 Đurašinović Radmila
13 AU 21/15 Stamenković Nikoleta
14 AU 25/15 Čolaku Fatljind
15 AU 26/15 Grozdanić Luna
16 AU 28/15 Dobraš Tatjana
17 AU 33/15 Čabrilo Tijana

Grupa 2 (11:30)
18 AU 36/15 Pavlović Dragana
19 AU 38/15 Jakšić Lana
20 AU 39/15 Lugonja Ana
21 AU 40/15 Esapović Marija
22 AU 41/15 Milanović Ana
23 AU 42/15 Trivunović Kristina
24 AU 45/15 Tintor Tea
25 AU 46/15 Tintor Sara
26 AU 47/15 Priljeva Sofija
27 AU 48/15 Lovrić Lenka
28 AU 50/15 Škuletić Jovana
29 AU 55/15 Matković Marko
30 AU 58/15 Likić Ivana
31 AU 62/15 Tomić Dušica
32 AU 64/15 Avramović Bojana
33 AU 65/15 Božić Branka
34 AU 66/15 Divić Vanja

Grupa 3 (13:00)
35 AU 67/15 Sejdija Renata
36 AU 74/15 Ilić Saša
37 AU 75/15 Sarić Teodora
38 AU 79/15 Veljović Ivana
39 AU 81/15 Košanin Nenad
40 AU 83/15 Vidaković Tamara
41 AU 84/15 Grgurević Gavrilo
42 AU 88/15 Čajović Jovan
43 AU 95/15 Vukobratović Mihailo
44 AU 96/15 Milovanović Sara
45 AU 97/15 Vasić Uroš
46 AU 105/15 Galić Milan
47 AU 110/15 Todorović Sanja
48 AU 111/15 Nedić Nikola
49 AU 112/15 Kovačević Milana
50 AU 119/15 Perović Boško
51 AU 120/15 Vukčević Luka

Nagrada IAUS-a

61872A88-44B4-4303-AFF7-E9ED20930625
A9C1B53E-FCA6-4522-A377-B1005AE19FBC
Povodom dana Instituta za arhitetktutu i urbanizam Srbije, koji pada na slavu Sv. Save, u Beogradu su 27. januara dodeljene tradicionalne nagrade ’Milan Macura’ za master i doktorske disertacije iz oblasti arhitekture i urbanizma i nagrada ’Dimitrije Perišić’ za najbolji master radi iz oblasti prostornog planiranja. Ove godine nagrade za arhitekturu i urbanizam su dobili istraživači sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Nemanja Jaćimovski je dobio nagradu iz oblasti arhitekture za master rad pod nazivom ’Interaktivni projekat arhitektonske vizualizacije enterijera’ koji je uradio na MAS Digitalni dizajn, tehnike i produkcija u arhitekturi i urbanizmu, a mentor rada je bila prof. dr Vesna Stojaković. Nagradu za doktorsku disertaciju pod nazivom ’Mešovite namene ključni parametar planiranja savremenih gradova’ je dobila dr Marina Carević-Tomić, čiji je mentor bila prof. dr Milica Kostreš. O radu nagrađenih autora sa FTN-a su govorili prof. dr Predrag Šiđanin i prof. dr Milica Kostreš. Direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN-a prof. dr Darko Reba je između ostalog naglasio uspešnost saradnje IAUS-a i FTN-a, koji imaju potpisan sporazum o saradnji, što potvrđuju i ove dve nagrade. Nagradu za master rad iz oblasti prostornog planiranja je dobila Milica Gačić, za rad pod nazivom ’Faktori prostornog razvoja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske’. Rad je urađen pod mentorstvom prof. dr Branke Tošić sa Geografskog fakulteta, Odsek za prostorno planiranje iz Beograda. Nagrađenim istraživačima priznanja su uručili pomoćnik direktora dr Božidar Manić i direktor IAUS-a dr Saša Milijić. Prikazi nagradjenih radova biće objavljeni u narednom broju časopisa Arhitektura i urbanizam. Ova svečanost je simboločno obeležena i veoma bogatim koktelom i zakuskom koju su zaposleni u IAUS-u tradicionalno sami pripremili.

ФЕБРУАРСКИ ДИПЛОМСКИ РОК

ПРИЈАВА ДИПЛОМСКИХ И МАСТЕР РАДОВА ЗА ФЕБРУАРСКИ ДИПЛОМСКИ РОК ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД 05.02.2018. ДО 08.02.2018.
СВИ ПОТРЕБНИ ОБРАСЦИ ЋЕ СЕ МОЋИ ДОБИТИ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ТОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ.
ПРЕДАЈА ДИПЛОМСКИХ И МАСТЕР РАДОВА У ФЕБРУАРСКОМ ДИПЛОМСКОМ РОКУ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У СРЕДУ 21.02.2018. У 12:00, У ПОСЛЕДИПЛОМСКОЈ САЛИ НА ПЕТОМ СПРАТУ АРХИТЕКТУРЕ.
ПРЕ ПРИЈАВЕ СВОГ ДИПЛОМСКОГ ИЛИ МАСТЕР РАДА, СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ ИСПУЊЕНЕ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:
1) МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ШК. 2017/18 ГОДИНУ И ОВЕРЕН СЕМЕСТАР
2) СВИ ИСПИТИ МОРАЈУ БИТИ АЖУРИРАНИ НА СТУДЕНТСКОМ ВЕБ СЕРВИСУ
3) СТУДЕНТ МОРА ИЗМИРИТИ СВА ФИНАНСИЈСКА ДУГОВАЊА, ФИНАНСИЈСКА КАРТИЦА СТУДЕНТА МОРА БИТИ НА НУЛИ.

Ispitni radovi

Ispitni rad sadrži plakat A3 formata, brošuru dimenzija 15x15cm sa 6 stranica i Power Point prezentaciju i sve to je potrebno poslati u elektronskom obliku na mejl: tehnike.arhns@gmail.com, najkasnije do nedelje 21. januara u 23:59 časova. Radovi se šalju ISKLJUČIVO mejlom u jpeg ili pdf formatu za plakat i brošuru, odnosno u Power Point 2000 za prezentaciju. Radovi se NE ŠALJU serverima za slanje velikih datoteka. Pored toga, plakat i brošuru je neophodno doneti odštampane u adekvatnim veličinama na samom ispitu.

NEW YORK VERTICAL CITY

CONTEXT

New York is the emblematic city of professional progress, great ambitions and large corporations. A place where the idea of success in society is pursued although in many cases it is accompanied by long working hours. People spend a third of the day or more in workspaces and most offices were designed to increase productivity regardless of the spatial quality or well-being of employees.
03_slide-show

PROPOSAL
We propose an ideas competition for a new tower with a mixed-use program in the city of New York. A large hybrid building that generates quality work spaces, temporary housing, cultural and leisure spaces. A small vertical city for the city of the 21st century, where urban life is condensed and integrated into the public spaces in New York.

Can a mixed-use building generate productive spaces and collective spaces for the entire enjoyment of the community?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Više informacija o konkursu možete pogledati ovde: http://student.archmedium.com/competition/nyvc/