Mirjana Sekulić

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Pejzažna arhitektura 1 i Pejzažna arhitektura 2

 • Kabinet:

  512

 • Konsultacije:

  zimski semestar - sredom; letnji semestar - četvrtkom; termin u dogovoru sa docentom

 • Kontakt:

  sekulic.mirjana55@gmail.com

Biografija:

Мирјана Б. Секулић, рођена 28. децембра 1955. године у Земуну.

Завршила је IX београдску гимназију, природни смер 1974., а основне студије на Институту за пејзажну архитектуру на Шумарском факултету у Београду, Универзитет у Београду, 1979. године са просечном оценом 8,76 и оценом на дипломском раду 10 (тема „Уређење десне обале Дунава од Хотела Југославија до СИВ“. Похађала је магистарске студије на истом факултету, где је положила све испите са оросечном оценом 9,8. Мастер студије на истов факултету завршила је 2009. године са просечном оценом 9,57.

Тема докторске дисертације: Развој и трансформације кровног врта од настанка до савремених тенденција, одбранила је 01.11.2013. на ФТН, Департман за архитектуру и урбанизам, Нови Сад; просечна оцена током студија: 9,89.

Члан је СИТС, Савез инжењера и техничара Србије; УУС, Удружење урбаниста Србије;

УПАС, Удружење пејзажних архитеката Србије; ИКС, Инжењерске коморе Србије и има лиценцу одговорног пројектанта: бр. 373 4021 03 за пејзажну архитектуру ИКС; лиценцу одговороног урбанисте: бр. 201 0733 04 за пејзажну архитектуру ИКС и лиценцу одговороног извођача: бр. 474 а10 09 за пејзажну архитектуру.

Радила је у „АЕРОИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Београд; од 06.01.1982. до 25.10.2010. као одговорни пројектант и директор квалитета. Од оснивања Департман за архитектуру била је хонорарни предавач од 1997-2010 године , на предметима Пејзажна архитектура 1 и Пејзажна архитектура 2, а на истом Департману је запослена као асистент – мастер од 01.11.2010., од 01.11.2013. асистент са докторатом. Од 01.07.2014. запослена на је на позицији доцента, до данас, на Факултету техничких наука – Архитектура, Универзитет у Новом Саду, ангажована на предметима Пејзажна архитектура 1 (основне студије) и Пејзажна архитектура 2 (мастер студије).

Пројектантске референце:

Међународни ниво (Ангола, Украјина, Либија, Мозамбик, Куба, Русија, Алжир, Ирак, Камбоџа):

- 15 усвојених идејних и главних пројеката спољног уређења;

- 46 усвојених идејних и главних пројеката пејзажног уређења;

- 7 усвојених генералних урбанистичких планова.

Регионални ниво (БиХ, Црна Гора):

- Преко 50 усвојених и/или изведених генералних, регулационих и детаљних планова, главних пројеката и биоеколошких студија.

Национални ниво:

- Преко 300 усвојених и/или изведених генералних, регулационих и детаљних планова, генераних планова предела, главних пројеката и биоеколошких студија.

До сада има шест првих, две друге и једну трећу награда на међународним и домаћим урбанистичко - архитектонским конкурсима.

Заменик је председника комисије за полагање стручног испита за дипл. инж. пејзажне архитектуре, Инжењерска комора Србије 2003-2011; односно ДИТ Србије 2001-2003.

Била је консултат на многим великим пројектима, члан жирија и предавач на професионалним скуповима.

Учествовала је на 15 групних изложби у земљи.

До сада има 13 објављених публикација.

Више о раду Мирјане Б. Секулић је могуће пронаћи на линку: http://arhns.com/wp-content/uploads/Curriculum-vitae_Mirjana-Sekulic_20.02.15.pdf

Autor je sledećih članaka:

3

За студенте који нису послали мејс са подацима

Elementi za vežbu: Vetar


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\arhitektura/wp-content/uploads/1.2_Mesecnа-ruza-vetrova.pdf in C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\arhitektura\wp-content\plugins\easy-attachments\easyattachments.php on line 526

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\arhitektura/wp-content/uploads/1.2_Mesecnа-ruza-vetrova.pdf in C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\arhitektura\wp-content\plugins\easy-attachments\easyattachments.php on line 527

Упутство за вежбу

Достављамо вам Упутство за вежбу:
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ОКУЋНИЦЕ, УРЕЂЕЊЕ ВРТА, ЈЕДНОПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.