Karl Mičkei

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  dipl.ing.arh. - master

 • Angažovanje na predmetima:

  AP2 | APKP | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | KSuSD | KMTuSD

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  sreda 09:00 - 10:00 i četvrtak 14:00 - 15:00

 • Kontakt:

  karl.mickei@yahoo.com

Biografija:

Karl Mičkei je diplomirаo nа Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka 2005. godine. Diplomski rad brani na predmetu Arhitektonsko projektovanje kod Prof. dr Radivoja Dinulovića sa projektom "Jedan savez i jedan hostel". Projekat je nagrađen prvim mestom na konkursu diplomskih radova izvedenih u CAD softveru (oktobar 2005). Rаdio je u nekoliko projektantsko/izvođačkih firmi u Novom Sadu (2004-2011), gde se usavršava i upoznaje sa konkretnim radom u praksi. Od 2008. godine poseduje licence odgovornog projektanata i izvođača u oblasti arhitekture. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam (II godina), gde je zaposlen kao asistent na predmetima Arhitektonsko projektovanje 1/2 i Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa. Takođe je angažovan na fazama izrade dopuna i izmena na projektu Narodnog pozorišta u Subotici. Člаn je Inženjerske komore Srbije (IKS) i Društva аrhitekаtа Novog Sada (DaNS).

Autor je sledećih članaka:

167

DRUGI ROK ZA PREDAJU RADOVA

Predaja semestralnih radova će biti u ponedeljak, 4. aprila 2016. godine u 10 časova u kabinetu 506.

ZAKLJUCNE OCENE

Dodaci

 1. ocene AT2 2016-02
  undefined

PREZENTACIJA RADOVA

PREZENTACIJA PROJEKTA će biti održana sutra, 17. februara 2016. godine, u 10 časova, u učionici AH4a, na VI sp. nastavnog bloka
Prezentacija projekta može sadržati priloge koji nisu sadržani u elaboratu i prilagođena je usmenom predstavljanju rada (prilozi su prilagođeni prikazivanju u prezentaciji, na plakatu ili plakatima, videu, itd.)

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA

Obaveštavaju se studenti da će predaja završnog rada biti u petak, 12. februara u 10 časova u kabinetu 506.

Dok, prezentacija projekata će biti održana u sredu, 17. februara 2016. godine, u 10 časova.

Iz kabineta,

APKP

PREDAJA I SPISAK PRILOGA ZA ELABORAT

SPISAK PRILOGA
Rad se predaje kao povezani elaborat formata A3, horizontalno orjentisan, i sadrži obavezne i dodatne priloge kroz koje je moguće sagledati projekat u celosti. Elaborat sadrži sledeće priloge:
- tekstualno obrazloženje (300-500 reči)
- problemsko i koncepcijsko rešenje – grafički prilog (određeni segmenti ovog priloga mogu biti sadržani u tekstualnom obrazloženju; posmatrati ova dva priloga kao celinu kojom se objašnjavaju problemske postavke rada i koncepcijsko rešenje)
- situacija / grafičko obrazloženje konteksta (razmeru priloga prilagoditi formatu i karakteristikama samog rada; isto važi i za broj ovih priloga – od šire situacije ka užoj ukoliko ima potrebe)
- sve karakteristične osnove kompleksa, objekta ili karakterističnog objekta (razmeru priloga prilagoditi formatu i karakteristikama samog rada)
- 2 karakteristična preseka objekta/kompleksa
- prostorni prikazi (izometrija, perspektivni prikazi, vizuelizacije, fotografije makete*)
- ostali prilogu koji pomažu boljem razumevanju projekta (sheme, dijagrami, mape, sklopni crteži, detalji…)
*maketa se može doneti na prezentaciju projekta
Prezentacija projekta može sadržati priloge koji nisu sadržani u elaboratu i prilagođena je usmenom predstavljanju rada (prilozi su prilagođeni prikazivanju u prezentaciji, na plakatu ili plakatima, videu, itd.)
PREDAJA PROJEKTA: 12.februara 2016. godine u 10 časova u kabineti 506
PREZENTACIJA PROJEKTA: 17. februara 2016. godine, u 10 časova

KONSULTACIJE I SLANJE PLAKATA

Molimo studente da plakate salju na mejl karl.mickei@uns.ac.rs 

Konsultacije su zakazene za utorak, 29. decembar od 10 casova u kabinetu 506.

PROMENA TERMINA POLAGANJA ISPITA U APSOLVENTSKOM ROKU

ISPITI IZ AP2 ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 14. DECEMBRA U 10 ČASOVA U KABINETU AK (BIVŠA KANCELARIJA SEKRETARICE DEPARTMANA) NA IV SPRATU, NASTAVNOG BLOKA FTN.

OCENE PREZENTACIJE

U dodatku vam se nalaze rezultati sa prošlonedeljne prezentacije Programskog okvira.

TERMINI PREZENTACIJA

Podsećamo studente da će na narednom terminu vežbanja i predavanja 24. novembra, prema planu i programu predmeta, imati prezentaciju “problemskog okvira”. Kao što je već napisano, studenti su obavezni da pripreme tri minuta prezentacije svog budućeg istraživačkog procesa za odabranu temu, dok tehnika prezentacije može biti u bilo kom audio-vizuelnom formatu.

Grupa 1 – od 15:30

1. A1 1/2015 Čakarević Milija
2. A1 2/2015 Popadić Ksenija
3. A1 3/2015 Rajovoć Miloš
4. A1 4/2015 Bečko Mario
5. A1 11/2015 Prvulj Milan
6. A1 12/2015 Filipović Milica
7. A1 13/2015 Gukić Milica
8. A1 14/2015 Milutinović Tatjana
9. A1 15/2015 Ivković Nenad
10. A1 16/2015 Aleksić Miloš
11. A1 20/2015 Kostadinović Radiša

Grupa 2 – od 16:45

1. A1 25/2015 Obradović Irina
2. A1 26/2015 Krasulja Sanja
3. A1 28/2015 Krčo Jelena
4. A1 34/2015 Ilić Kokoruš Ivana
5. A1 39/2015 Čolić Mladen
6. A1 41/2015 Grujić Jovan
7. A1 52/2015 Marčeta Ana
8. A1 56/2015 Vujić Đurđa
9. A1 59/2015 Ninković Vojislav
10. A1634 Lončar Milan
11. A1698 Kravić Danijela

Grupa 3 – od 18:00

1. A1734 Škrbić Marina
2. A1807 Batori Annamaria
3. A1850 Matić Ilija
4. A1934 Maksimović Ivana
5. AU 136/2012 Jeđini Elena
6. AU 137/2012 Marković Marko
7. A1 60/2015 Živković Milena
8. A1 66/2015 Govedar Valentina
9. Đurović Biljana
10. Tomić Tijana
11. Segić Bojana

 

 

 

 

 

TERMINI ZA KONSULTACIJE I RAZNE INFORMACIJE

Konsultacije na predmetu Arhitektonsko projektovanje kompleknih programa održavaće se u sledećim terminima:
Karl Mičkei – sreda 9:00 – 10:00 i četvrtak 14:00 – 15:00
Dragana Pilipović – ponedeljak 13:00 – 14:00
Slobodan Jović – petak 10:00 – 11:00
Takođe, podsećamo studente da će na narednom terminu vežbanja i predavanja 24. novembra, prema planu i programu predmeta, imati prezentaciju “problemskog okvira”. Kao što je već napisano, studenti su obavezni da pripreme tri minuta prezentacije svog budućeg istraživačkog procesa za odabranu temu, dok tehnika prezentacije može biti u bilo kom audio-vizuelnom formatu.
Studenti će biti podeljeni u nekoliko tematskih grupa, a tačan termin dolaska studenata i spisak grupa će biti objavljen narednih dana.
Prisustvo je obavezno i prezentacija učestvuje sa 10% od konačne ocene na ovom predmetu.
Tim
APKP