Ivana Bajšanski

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Nacrtna geometrija 1 i 2 (OAS Arhitektura), Nacrtna geometrija (OAS Građevinarstvo), Nacrtna geometrija sa perspektivom 1 i 2 (OAS Scenska arhitektura), Slobodoručno crtanje i osnovni nivo arhitektonskih reprezentacija (OAS Arhitektura), Reprezentacija šireg prostornog okruženja (MAS DTDP)

 • Kabinet:

  518, 519

 • Konsultacije:

  utorak 11.30 - 12.15; sreda 11.30 - 12.15

 • Kontakt:

  ivana_b@uns.ac.rs

Autor je sledećih članaka:

255

Rezultati pismenog ispita

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

 

Broj indeksa Prezime Ime
GR 57/2011 Vasić Aleksandar
AU 124/2012 Jakovljević Mladen
Ostali nisu položili

 

Završni deo ispita biće održan u utorak,  19.03.2019, u 13 h u kabinetu 518.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Rezultati pismenog ispita

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

 

Broj indeksa Prezime Ime
GR 32/2018 Setenčić Jovo
GR 27/2018 Ikanović Dragan
GR 51/2018 Popara Stefan
GR 87/2018 Tadić Milan
GR 42/2018 Delić Nikolina
GR 45/2018 Lučić Milica
GR 46/2018 Filipović Marija
GR 10/2018 Milovanović Nikolaj
GR 102/2017 Ulardžić Milica uslovno
GR 105/2018 Nikolić Milan uslovno
GR 119/2017 Mitrović Ana uslovno
GR 15/2018 Sarić Milica uslovno
GR 16/2018 Šimić Nataša uslovno
GR 19/2017 Šanjević Petar uslovno
GR 2/2017 Derdemez Tarik uslovno
GR 21/2018 Bogdanović Igor uslovno
GR 26/2018 Stanić Nina uslovno
GR 37/2018 Antonić Jelena uslovno
GR 47/2018 Paunić Stefan uslovno
GR 5/2018 Virijević Uroš uslovno
GR 56/2018 Jerkov Maja uslovno
GR 57/2017 Gavrić Ivana uslovno
GR 66/2018 Todić Vesna uslovno
GR 76/2018 Đurić Jovana uslovno
GR 81/2018 Vidaković Ivana uslovno
GR 93/2018 Jovanović Vasilija uslovno
GR 94/2018 Tomaš Sofija uslovno

Nisu položili

 

Broj indeksa Prezime Ime
GR 20/2017 Bajramović Merjem
GR 35/2018 Grubač Dragana
GR 75/2018 Brankov Mirjana
GR 86/2018 Jovanović Ivan
GR 19/2018 Vukadinović Nebojša
GR 124/2013 Kraljević Aleksandra
GR 102/2018 Čičković Tijana
GR 57/2011 Vasić Aleksandar
GR 52/2018 Rađenović Matija
GR 100/2017 Marinković Bogdan
GR 116/2017 Novaković Ivana
GR 71/2018 Maglajčević Jovana
GR 80/2018 Aleksić Vladica
GR 6042 Latinović Mile
GR 30/2017 Šćitaroci-Obad Aleksandar
GR 96/2017 Jovanović Emilija
GR 6/2018 Bežanović Marko
GR 85/2017 Novković Sanja
GR 64/2018 Večanski Jasna
GR 84/2018 Mirković Marina
GR 88/2018 Bečanović Jelena
GR 38/2016 Ivanišević Goran
GR 63/2017 Blagojević Jelena
GR 14/2018 Obradović Nikola
GR 53/2018 Filipović Anastasija
GR 70/2018 Aleksić Veljko
GR 110/2018 Đolić Marko

 

Završni deo ispita biće održan u ponedeljak,  11.02.2019, u 10.30 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Rezultati pismenog ispita

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

 

Broj indeksa Prezime Ime
GG 2/2018 Bošković Uglješa
 GG 22/2015 Mihajlović Nataša
GG 33/2018 Kaličanin Stanimir
GG 21/2018 Nemet Dejana uslovno
GG 26/2018 Despić Stefan uslovno
GG 30/2018 Marković Luka uslovno
GG 35/2018 Struhar Aleksa uslovno
GG 37/2018 Radak Dejan uslovno
GG 4/2018 Mastilović Anđela uslovno
GG 49/2018 Ružin Bojan uslovno

Nisu položili

 

Broj indeksa Prezime Ime
GG 10/2017 Simić Ratko
GG 28/2018 Kežić Bojan
GG 13/2018 Kološnjaj Nikola
GG 51/2017 Lang Aleksandar
GG 18/2018 Janković Igor
GG 34/2018 Obradović Bojan

 

Završni deo ispita biće održan u ponedeljak,  11.02.2019, u 10.00 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Rezultati pismenog ispita

AU 4/2015 Šijakov Lana da se javi

 

Završni deo ispita biće održan u ponedeljak,  11.02.2019, u 10.00 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Rezultati pismenog ispita

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

 

Broj indeksa Prezime Ime
AU 45/2018 Stanković Milena
AU 62/2018 Bojić Dejana
AU 98/2018 Jelača Marko
AU 80/2018 Drčelić Branko
AU 71/2018 Zlatković Jelena
AU 22/2018 Nerić Nikolina
AU 119/2018 Popović Đorđe uslovno
AU 13/2018 Lazić Marija uslovno
AU 24/2018 Sekulić Ana uslovno
AU 30/2018 Sarić Ana uslovno
AU 34/2018 Stanaćev Dejna uslovno
AU 47/2013 Čalošević Nevena uslovno
AU 55/2018 Pajkanović Ivana uslovno
AU 82/2018 Vitić Katarina uslovno
AU 83/2018 Grgurović Marija uslovno
AU 96/2018 Radovanović Pavle uslovno

Nisu položili

 

Broj indeksa Prezime Ime
AU 86/2014 Miljković Nataša
AU 96/2017 Tešanović Anastasija
AU 44/2018 Saftić Milica
AU 46/2018 Savić Ana
AU 101/2018 Tomić Jovana
AU 105/2018 Dragutinović Anđela
AU 103/2018 Đurđević Anica
AU 116/2018 Jovanović Ivana
AU 21/2018 Jovanović Petra
AU 70/2018 Dakić Petar
AU 117/2018 Tomić Živko
AU 71/2017 Jurišin Vuk
AU 66/2018 Vujić Nataša
AU 91/2018 Uzelac Aleksandra
AU 56/2018 Svilarković Đorđe
AU 107/2018 Zeremski Dajana
AU 88/2018 Knežević Mina
AU 60/2018 Stevanović Đorđe
AU 106/2018 Jovanović Nataša
AU 118/2018 Suhanski Majda
AU 86/2018 Petković Mladen
AU 69/2018 Trivunović Marko

Završni deo ispita biće održan u ponedeljak,  11.02.2019, u 10.00 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Rezultati ispita

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

 

Broj indeksa Prezime Ime
GG 42/2016 Stanimirović Jovana
GG 1/2018 Krivokapić Stefan
GG 3/2018 Nikitović Lazar
GG 7/2018 Stojčić Nataša
GG 10/2018 Kerezović Ognjen
GG 12/2018 Panović Nebojša
GG 24/2018 Duvnjak Miloš
GG 29/2018 Latinović Vladimir
GG 39/2018 Ilić Đurđina
GG 31/2018 Martić Nataša
GG 36/2018 Tomić Jelena
GG 8/2018 Zafirović Dušan
GG 9/2018 Stojiljković Maja
GG 32/2018 Sudžum Sunčica
GG 15/2018 Krnić Đuro

Nisu položili

 

GG 49/2018 Ružin Bojan
GG 4/2018 Mastilović Anđela
GG 33/2018 Kaličanin Stanimir
GG 51/2017 Lang Aleksandar
GG 18/2018 Janković Igor
GG 35/2018 Struhar Aleksa
GG 37/2018 Radak Dejan
GG 21/2018 Nemet Dejana
GG 2/2018 Bošković Uglješa
GG 9/2017 Šumaruna Ognjen
GG 11/2018 Kljajić Andrija
GG 22/2015 Mihajlović Nataša
GG 10/2017 Simić Ratko

 

Završni deo ispita biće održan u četvrtak,  31.01.2019, u 09.00 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Rezultati ispita

 

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

Broj indeksa Prezime Ime
GR 1/2017 Kvočka Stefan
GR 8/2017 Milović Pavle
GR 13/2018 Kovačević Nikolina
GR 22/2018 Đurđević Ivana
GR 23/2018 Vukajlović Uroš
GR 24/2018 Stanković Aleksandra
GR 26/2018 Stanić Nina
GR 27/2018 Ikanović Dragan
GR 30/2018 Stojanović Dragana
GR 39/2018 Mitrović Miloš
GR 41/2018 Bićanin Sunčica
GR 45/2018 Lučić Milica
GR 50/2018 Lapadat Andrej
GR 65/2018 Gavrić Dalibor
GR 78/2018 Mihajlović Luka
GR 79/2018 Šešum Anja
GR 94/2018 Tomaš Sofija
GR 109/2018 Tomović Marko
GR 9/2018 Binić Luka
GR 31/2018 Tanasijević Luka
GR 55/2018 Radulović Vanja
GR 3/2018 Milić Mihailo
GR 17/2018 Šiljak Sara
GR 2/2018 Petrušić Milkica
AU 16/2018 Lazičić Petar
GR 20/2018 Gojić Dejan
GR 49/2018 Rajačić Filip
GR 12/2018 Stefanović Neda
GR 54/2018 Avdalović Nemanja
GR 18/2018 Šupić Kristina
GR 38/2018 Lalić Miroslav
GR 61/2018 Tmušić Lazar
GR 87/2018 Tadić Milan

Nisu položili

 

GR 21/2018 Bogdanović Igor
GR 5/2018 Virijević Uroš
GR 47/2018 Paunić Stefan
GR 63/2018 Jagodić Dragana
GR 15/2018 Sarić Milica
GR 75/2018 Brankov Mirjana
GR 66/2018 Todić Vesna
GR 93/2018 Jovanović Vasilija
GR 6/2018 Bežanović Marko
GR 80/2018 Aleksić Vladica
GR 37/2018 Antonić Jelena
GR 76/2018 Đurić Jovana
GR 102/2017 Ulardžić Milica
GR 52/2018 Rađenović Matija
GR 74/2018 Radović Vladana
GR 81/2018 Vidaković Ivana
GR 71/2018 Maglajčević Jovana
GR 119/2017 Mitrović Ana
GR 68/2018 Kuzman Jovana
GR 57/2017 Gavrić Ivana
GR 57/2011 Vasić Aleksandar
GR 35/2018 Grubač Dragana
GR 62/2018 Tešić Pavle
GR 84/2018 Mirković Marina
GR 85/2018 Todorović Ivan
GR 20/2017 Bajramović Merjem
GR 85/2017 Novković Sanja
GR 116/2017 Novaković Ivana

 

Završni deo ispita biće održan u četvrtak,  31.01.2019, u 10.00 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Rezultati ispita

Niko nije položio.

Završni deo ispita biće održan u četvrtak,  31.01.2019, u 09.00 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

 

Iz kabineta

 

Rezultati ispita

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

 

Broj indeksa Prezime Ime
AU 87/2014 Nenad Tamara
AU 31/2018 Jovanović Anđela
AU 32/2018 Subotić Aleksandra
AU 47/2018 Ilić Jovana
AU 49/2018 Olah Filip
AU 57/2018 Radosavljević Sanja
AU 63/2018 Polić Andrijana
AU 65/2018 Novaković Nevena
AU 74/2018 Lukić Luka
AU 76/2018 Perić Marijana
AU 78/2018 Milanović Stefan
AU 79/2018 Tomić Ivana
AU 81/2018 Gušić Kristina
AU 85/2018 Grbić Igor
AU 90/2018 Subić Maja
AU 95/2018 Popadić Milica
AU 104/2018 Jauković Sara
AU 119/2018 Popović Đorđe
AU 52/2012 Turanjanin Miloš
AU 35/2018 Milošević Milica
AU 27/2018 Popović Zorana
AU 58/2018 Rodić Branko
AU 10/2018 Jokšić Teodora
AU 37/2018 Đorđević Ivan
AU 38/2018 Knežević Maša
AU 64/2018 Vasić Veselko
AU 92/2018 Jamušakov Stefan
AU 3/2018 Vujasinović Vanja
AU 52/2018 Dojčev Katarina
AU 9/2018 Pavlović Milica
AU 61/2018 Đurić Natalija
AU 7/2018 Kosijer Teodora
AU 41/2018 Daruši Leonora
AU 89/2018 Simanić Tijana
AU 62/2017 Savić Jovana
AU 1/2018 Dračina Anja
AU 73/2018 Prvulj Tijana
AU 14/2018 Stojanović Helena
AU 24/2018 Sekulić Ana

Nisu položili

 

AU 66/2018 Vujić Nataša
AU 30/2018 Sarić Ana
AU 98/2018 Jelača Marko
AU 21/2018 Jovanović Petra
AU 77/2018 Iljić Danijel
AU 83/2018 Grgurović Marija
AU 88/2018 Knežević Mina
AU 60/2018 Stevanović Đorđe
AU 103/2018 Đurđević Anica
AU 116/2018 Jovanović Ivana
AU 45/2018 Stanković Milena
AU 13/2018 Lazić Marija
AU 118/2018 Suhanski Majda
AU 82/2018 Vitić Katarina
AU 86/2014 Miljković Nataša
AU 69/2018 Trivunović Marko
AU 86/2018 Petković Mladen
AU 96/2017 Tešanović Anastasija
AU 106/2018 Jovanović Nataša
AU 50/2018 Kojić Andrea
AU 71/2017 Jurišin Vuk
AU 117/2018 Tomić Živko
AU 11/2012 Borovčanin Stefan
AU 123/2012 Tucaković Aleksandar

 

Završni deo ispita biće održan u četvrtak,  31.01.2019, u 09.00 h u učionici AH4a.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta

Završni deo ispita i overa vežbi

Završni deo ispita biće održan u ponedeljak, 28. januara, u 9.00, na četvrtom spratu nastavnog bloka. Za studente koji nisu overili vežbe (1 – 6), u istom terminu će biti održana overa.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.