Ivana Bajšanski

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  Dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Nacrtna geometrija 1 i 2 (OAS Arhitektura), Nacrtna geometrija (OAS Građevinarstvo), Nacrtna geometrija sa perspektivom 1 i 2 (OAS Scenska arhitektura), Slobodoručno crtanje i osnovni nivo arhitektonskih reprezentacija (OAS Arhitektura), Reprezentacija šireg prostornog okruženja (MAS DTDP)

 • Kabinet:

  518, 519

 • Konsultacije:

  utorak 11.30 - 12.15; sreda 11.30 - 12.15

 • Kontakt:

  ivana_b@uns.ac.rs

Autor je sledećih članaka:

339

Rezultati pismenog ispita

Niko nije položio pismeni deo ispita.

 

* Radovi se mogu progledati u subotu, 10. aprila, u 17:00, u sali 905.

* Poneti indeks, elaborat, podloge s predavanja i pribor za crtanje.

Rezultati pismenog ispita

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.2.2021.

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita:

SA 3/2020 Kajtes Jelena
SA 5/2020 Stefanović Tanja   uslovno
SA 24/2020 Ačanski Ivana      uslovno

Studenti koji nisu položili:

SA 23/2020 Jokanović Anđela
SA 9/2019 Mišeljić Ljupko

Završni deo ispita će se održati 14.2.2021. u 12h u ucionici AH7.
Na yavršni deo ispita poneti indeks, overen elaborat, podloge sa predavanja i pribor za crtanje.
Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Rezultati pismenog ispita

Rezultati ispita iz Nacrtne geometrije sa perspektivom 1 održanog 22. 09. 2020.

Na završni deo ispita pozivaju se:
SA 6/2019        Stojanov Mina
SA 12/2019      Perišić Božana

Ostali studenti nisu položili.

Završni deo ispita održaće se u petak, 25. 09. u 10.00 u kabinetu 905. Radovi se mogu pogledati u vreme završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Rezultati pismenog ispita

Rezultati ispita iz Nacrtne geometrije sa perspektivom 2 održanog 22. 09. 2020.

Na završni deo ispita poziva se:
SA 19/2016        Kopanja Nevena

Ostali studenti nisu položili.

Završni deo ispita održaće se u petak, 25. 09. u 10.00 u kabinetu 905. Radovi se mogu pogledati u vreme završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Rezultati pismenog ispita

Na završni deo ispita poziva se:
SA 10/2019       Radonić Teodora      uslovno
SA 14/2019       Alimpić Ognjen

Ostali studenti nisu položili.

Završni deo ispita održaće se u petak, 11. 09. u 13.00 u kabinetu 905. Radovi se mogu pogledati u vreme završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Rezultati pismenog ispita

Na završni deo ispita poziva se:
SA 5/2018 Popović Aleksandra

Ostali studenti nisu položili.

Završni deo ispita održaće se u petak, 11. 09. u 13.00 u kabinetu 905. Radovi se mogu pogledati u vreme završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Rezultati pismenog ispita

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.8.2020.

Na završni deo ispita pozivaju se:

SA 13/2015   Ana Škrbić
SA 4/2019     Nina Bogdanović

 

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Završni ispit će se održati u ponedeljak 31.8.2020. u 17:30 u kabinetu 905.

Na završni ispit poneti elaborat, pribor za crtanje i indeks.

Rezultati pismenog ispita

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.8.2020.

Na završni deo ispita poziva se:

SA 15/2019 Anđela Ubiparip

 

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Završni ispit će se održati u ponedeljak 31.8.2020. u 17:30 u kabinetu 905.

Na završni ispit poneti elaborat, pribor za crtanje i indeks.

Rezultati pismenog ispita

Rezultati pismenog ispita
Na završni deo ispita pozivaju se
SA 3/2019 Evđenić Vanja
SA 4/2019 Bogdanović Nina
SA 14/2019 Alimpić Ognjen
SA 15/2019 Ubiparip Anđela
Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.
Završni deo ispita biće održan u petak, 17. juna, u 19h u kabinetu 905.
Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.
Iz kabineta

Rezultati ispita

U prilogu su dati bodovi:

-iz dela predmeta koji se odnosi na Slobodoručno crtanje

-iz dela predmeta koji se odnosi na Računare

-ukupna ocena predmeta.

 

Projekti stambenih jedinica se mogu pogledati i prodiskutovati online putem Zoom-a u vreme koje se dogovori student sa asistentom preko maila. Ocena se može poništiti isključivo lično, takođe putem maila, najkasnije do 5.7.2020. Nakon toga će ocene biti prosleđene studentskoj službi svim studentima koji su prijavili ispit u ovom ispitnom roku.

Zbog novonastale situacije, upis ocene u indeks će biti obavljen naknadno.

Iz kabineta

 

REZULTATI IZ SLOBODORUČNOG CRTANJA – složeni oblici rada + samostalna mapa  =  ukupan broj bodova

1,2,3 GRUPA                                           

 1.  AU1/2019 Lukić Đorđe …………………….. 69+30 = 99
 2.  AU2/2019 Petrović Luka …………………..  62+19 = 81
 3.  AU3/2019 Gajdobranski Katarina ……..   67+30 = 97
 4.  AU4/2019 Jovanović Vladan ……………..  63+18 = 81
 5.  AU5/2019 Marić Mirjana ……………………. 64+17 = 81
 6.  AU6/2019 Damjanović Tijana …………….  62+25 = 87
 7.  AU7/2019 Ćopić Iva …………………………. 63+22 = 85
 8.  AU8/2019 Riđešić Andrea …………………  63+20 = 83
 9.  AU 9/2019 Vorkapić Jelena ………………………………….
 10. AU10/2019 Grujičić Andreja …………….  62+20 = 82
 11. AU11/2019 Marić Ana …………………….  63+24 = 87
 12. AU12/2019 Pajić Uroš …………………….  67+24 = 91
 13. AU13/2012 Ojkić Jovana …………………  58+15 = 73
 14. AU14/2019 Dačević Andrijana …………  65+23 = 88
 15. AU15/2019 Janjanin Anja ……………….  64+17 = 81
 16. AU 16/2019 Janjanin Petra ……………..  63+20 = 83
 17. AU17/2019 Ristić Boško …………………  62+17 =81
 18. AU18/2019 Reba Blagoje ……………….  62+20 = 82
 19. AU19/2019 Rajković Milica ……………..  63+15 =78
 20. AU20/2019 Tešović Ksenija …………….  62+19 = 81
 21. AU21/2019 Hilko Emilija ………………….  69+22 = 91
 22. AU22/2019 Janković Milica ……………..  63+18 = 81
 23. AU23/2019 Despotovski Marta ……….   70+30 = 100
 24. AU30/2019 Đurkovvić Tina ………………  66+25 = 91

4,5,6 GRUPA

 1. AU25/2019 Vućurević Vanja ……………… 65+20 = 85
 2. AU94/2019 Kuzmanović Veljko ………….. 60+24 = 84
 3. AU27/2019 Trninić Aleksandra Dea ……. 60+21 = 81
 4. AU29/2019 Osterman Emilija …………….. 63+20 = 83
 5. AU29/2019 Samardžić Anđela …………… 58+20 = 78
 6. AU24/2019 Đonović Luka ………………….. 56+18 =74
 7. AU31/2019 Subašić Natalija ………………. 61+20 = 81
 8. AU33/2019 Ettore Ines ………………………. 63+20 = 83
 9. AU34/2019 Radosavljević Tara …………..  67+24 = 91
 10. AU35/2019 Milić Milena ……………………..  60+15 =75
 11. AU36/2019 Vuković Vuk …………………….
 12. AU37/2019 Simić Stefan……………………   69+22 = 91
 13. AU38/2019 Misirkić Teodora ……………..  67+30 = 97
 14. AU39/2019 Zeljković Sanja ……………….  60+22 = 82
 15. AU40/2019 Todorović Sandra ……………  63+20 = 83
 16. AU41/2019 Bosanac Zoran ……………….  51+7 = 54
 17. AU42/2019 Brkić Selena ……………………  67+24 = 91
 18. AU43/2019 Madžgalj Elena ……………….  62+19 = 81
 19. AU44/2019 Radošević Ada ……………….  67+17 = 84
 20. AU45/2019 Trkulja Katarina ……………..   67+24 = 91
 21. AU46/2019 Trnavac Luka ………………..
 22. AU47/2019 Stevanović Magdalena …..
 23. AU48/2019 Zagorac Miloš ………………..  63+25 = 88
 24. AU49/2019 Spasić Gordana ……………..  60+21 = 81

7,8,9 GRUPA

 1. AU50/2019 Čitlučanin Vladislava ……………. 56+20 = 76
 2. AU51/2019 Cvjetković Ružica ……………….  61+24 = 85
 3. AU52/2019 Jovanović Milica …………………. 62+20 = 82
 4. AU53/2019 Ilić Nataša ………………………….. 65+26 = 91
 5. AU55/2019 Virc Pamela ………………………… 60+21 =81
 6. AU56/2019 Urbanek Kristina …………………..
 7. AU57/2019 Stojkov Maja ……………………….. 57+18 = 75
 8. AU58/2019 Maksimović Marija ……………….  63+20 = 83
 9. AU59/2019 Stojanović Tamara ……………….. 60+21 = 81
 10. AU76/2019 Ristanović Vanja ………………….. 64+19 = 83
 11. AU62/2019 Jovanov Vladimir …………………. 67+24 = 91
 12. AU63/2019 Vučković Sara ……………………… 64+19 = 83
 13. AU64/2019 Ristanović Slavko ………………… 62+20 = 82
 14. AU65/2019 Plavšić Isidora …………………….. 66+20 = 86
 15. AU66/2019 Nikolić Lola …………………………. 69+22 = 91
 16. AU67/2019 Jančić Tamara …………………….. 60+21 = 81
 17. AU68/2019 Lazić Kristijan ……………………..  60+15 = 75
 18. AU69/2019 Omerbegić Semina ……………… 61+20 = 81
 19. AU70/2019 Lazić Predrag …………………….. .65+22 = 87
 20. AU71/2019 Mitrović Ognjen …………………..  60+19 = 79
 21. AU72/2019 Tešić Andrea ……………………… 60+15 = 75
 22. AU92/2019 Samardžić Milica ………………..  63+18 = 81
 23. AU74/2019 Ikonić Ana …………………………. 63+24 = 87
 24. AU75/2019 Trivanović Milica ………………    57+18 = 75

10,11,12 GRUPA

 1. AU61/2019 Agatunović Milica …………………..  67+24 = 91
 2. AU77/2019 Skakić Luka …………………………..  63+20 = 83
 3. AU78/2019 Al Farra Adham………………………..63+20 = 83.
 4. AU79/2019 Marković Anđela …………………….  64+20 = 84
 5. AU80/2019 Ikač Marina ……………………………  58+18 = 76
 6. AU81/2019 Damjanović Jelena …………………  60+21 = 81
 7. AU82/2019 Lerinc Tanasić Una ………………..  67+24 = 91
 8. AU83/2019 Milićević Filip ………………………..  58+18 = 76
 9. AU84/2019 Žjak Ana ……………………………….
 10. AU85/2019 Knežević Danilo …………………….  56+15 = 71
 11. AU86/2019 Anđelić Milena ……………………….  55+16 = 71
 12. AU87/2019 Lazić Jovan …………………………..  63+25 = 88
 13. AU88/2019 Jovanović Tanja …………………….  58+19 = 77
 14. AU89/2019 Lazić Una ……………………………..  63+25 = 88
 15. AU90/2019 Ković Ana …………………………….  60+18 = 78
 16. AU91/2019 Klinko Jelena ………………………… 62+20 = 82
 17. AU73/2019 Vujadinović Mateja ………………..  60+18 = 78
 18. AU93/2019 Nikolić Dušica ……………………….  60+21 =81
 19. AU104/2019 Levai Lazar ………………………
 20. AU95/2019 Kuprešanin Minja …………………..  56+15 = 71
 21. AU96/2019 Livrinić Luka …………………………. 59+19 = 78
 22. AU97/2019  Janjić Milica …………………………  67+24 = 91
 23. AU98/2019 Stjepanović Dušan ………………    63+20 = 83
 24. AU99/2019 Stojnić Katarina ……………………  58+20 = 78

13,14,15 GRUPA

 1. AU100/2019 Popadić Milica …………………..  .62+20 = 82
 2. AU101/2019 Krišanovič Jovana …………….. 53+15 = 68
 3. AU102/2019 Božić Vidanka …………………… 56+20 = 76
 4. AU103/2019 Maslić Đurđina ………………….. 55+20 = 75
 5. AU26/2019 Trebaticki Ana …………………….. 63+21 = 84

104.AU 105/2019 Markez Ivana ……………………  67+20 = 87

 1. AU106/2019 Veselinović Mina ……………….  62+20 = 82
 2. AU107/2019 Petrović Viktorija ……………….  62+20 = 82
 3. AU108/2019 Bilić Aleksandra ………………… 60+21 = 81
 4. AU109/2019 Unčanin Nađa …………………..  64+20 = 84
 5. AU110/2019 Vujičić Nevena ………………….  65+25 = 91
 6. AU111/2019 Krklješ Anastasija ……………..  65+20 = 85
 7. AU112/2019 Mirković Kristina ……………….  70+21 = 91
 8. AU113/2019 Jošić Jovana …………………….  56+20 = 76
 9. AU/114/2019 Babić Vera ………………………  62+23 = 85
 10. AU115/2019 Stefanović Sara ………………..  58+20 = 78
 11. AU116/2019 Drašković Natalija …………….  60+21 = 81
 12. AU117/2019 Stojanović Andrijana …………  60+18 = 78
 13. AU118/2019 Strniša Magdalena ……………. 63+20 = 83
 14. AU119/2019 Gojković Stevo …………………. 65+20 = 85
 15. AU120/2019 Cvetković Ivana ……………….
 16. GR65/2019 Kneževič Pavle ………………….. 60+21 = 81

 

 

REZULTATI IZ RACUNARA Ukupna ocena Scionar 2020