Ivana Maraš

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Master inženjer arhitekture

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  511

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  ivamarash@gmail.com

Autor je sledećih članaka:

187

OCENE

U dodaku se nalaze ocene iz pismenog ispita, kao i zaključne ocene. Datum upisivanja ocena u indeks biće naknadno objavljen.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

REZULTATI

U dodatku se nalaze bodovi iz pismenog ispita, kao i zaključne ocene. Upis ocena u indeks održaće se posle drugog ispitnog roka u februaru, a tačan datum i vreme će biti naknadno objavljeni.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

OCENE – DOPUNA

U dodatku se nalazi spisak sa ocenama.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

PREZENTACIJA – OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prezentacije, kao i ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

SEMINARSKI RAD – OCENE

Ocene iz drugog seminarskog rada se nalaze u dodatku.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

ISPIT

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. tikus_ispit
  undefined

PREDAVANJE

Predavanje iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine neće biti održano 8. januara.

OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz trećeg zadatka, kao i ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Studenti koji su stekli uslov za potpis isti mogu dobiti u sredu, 10. januara u terminu predavanja (10:15h u amfiteaturu AH1A) – prisustvo je obavezno.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

OBAVEŠTENJE

Vežbe, odnosno predaja rada iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine će se u četvrtak, 28.12., održati u izmenjenom terminu, od 14:00h u učionici AH521 na petom spratu.

Prezentacija – treći semestralni zadatak, održaće se 15.01. u terminu predavanja (od 16:45h), kada će i potpise dobiti studenti koji su ostvarili uslov za isti.

OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prvog seminarskog rada.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined