Ivana Maraš

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Master inženjer arhitekture

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  511

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  ivamarash@gmail.com

Autor je sledećih članaka:

239

ISPIT

Obaveštavaju se studenti da završni – ispitni rad iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine mogu doneti 17.06. u terminu ispita u kabinet 511.

REZULTATI ISPITA

AU 038/2013 Živaljević Marina     predispitne obaveze: 38 bodova      ocena ispita: 9+ (27 bodova)      zaključena ocena: 7 (65 bodova)

AU 109/2013 Blažić Milica            predispitne obaveze: 36 bodova      ocena ispita: 8/9 (25 bodova)    zaključena ocena: 7 (61 bod)

ISPIT

Rezultati ispita nalaze se u dodatku.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

ISPIT

Završne – ispitne radove iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine studenti mogu predati u terminu ispita – 01.06. u 17h, u učionici 404.

ISPIT

Ispit iz predmeta Urbanističko projektovanje 3, održaće se u terminu – 01.06. u 17h, u učionici 404.

KONSULTACIJE

Konsultacije iz predmeta Urbanističko projektovanje 2 za 5 i 6 grupu održaće se u sredu, 10.04. u 14:45h u kabinetu 511.

OBAVEŠTENJE

Prisustvo na vežbama iz predmeta Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju u ponedeljak 25. februara, sa početkom u 13:30 je obavezno za sve studente, s obzirom da će u ovom terminu biti dodeljeni semestralni zadaci.

Na predmetu Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju semestralni zadatak će podrazumevati rad u grupama. Do sledećeg predavanja, 25. februara studenti treba obavezno da formiraju grupe sa do tri člana.

Od studenata se očekuje da do petka, 22. februara formirane grupe, sa navedenim brojem indeksa, imenom i prezimenom svakog člana grupe, pošalju na mail rastko.nozinic@gmail.com.

ZAVRŠNI RAD – INFORMACIJE

Informacije vezane za završni seminarski rad iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine:

- obim rada : 4000 reči,
- tema rada : iz oblasti urbanističkog projektovanja/planiranja,
- sugestija : tema rada iz predmeta može da bude vezana za odabranu temu master rada.

PREZENTACIJA – OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prezentacije, kao i ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

PREZENTACIJA – OBAVEŠTENJE

Prezentacija – treći semestralni zadatak, održaće se 14.01. u terminu predavanja (od 16:45h, AH7), kada će i potpise dobiti studenti koji su ostvarili uslov za isti.

Vreme prezentacije ograničeno je na 7 minuta.