Ivana Maraš

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Master inženjer arhitekture

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  511

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  ivamarash@gmail.com

Autor je sledećih članaka:

233

OBAVEŠTENJE

Prisustvo na vežbama iz predmeta Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju u ponedeljak 25. februara, sa početkom u 13:30 je obavezno za sve studente, s obzirom da će u ovom terminu biti dodeljeni semestralni zadaci.

Na predmetu Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju semestralni zadatak će podrazumevati rad u grupama. Do sledećeg predavanja, 25. februara studenti treba obavezno da formiraju grupe sa do tri člana.

Od studenata se očekuje da do petka, 22. februara formirane grupe, sa navedenim brojem indeksa, imenom i prezimenom svakog člana grupe, pošalju na mail rastko.nozinic@gmail.com.

ZAVRŠNI RAD – INFORMACIJE

Informacije vezane za završni seminarski rad iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine:

- obim rada : 4000 reči,
- tema rada : iz oblasti urbanističkog projektovanja/planiranja,
- sugestija : tema rada iz predmeta može da bude vezana za odabranu temu master rada.

PREZENTACIJA – OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prezentacije, kao i ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

PREZENTACIJA – OBAVEŠTENJE

Prezentacija – treći semestralni zadatak, održaće se 14.01. u terminu predavanja (od 16:45h, AH7), kada će i potpise dobiti studenti koji su ostvarili uslov za isti.

Vreme prezentacije ograničeno je na 7 minuta.

OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz drugog seminarskog rada.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

PREDAJA SEMINARSKOG RADA

Predaja drugog seminarskog rada iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine, održaće se u petak, 28.12. u 12h u kabinetu 511.

 

KONSULTACIJE

Konsultacije iz Urbanističkog projektovanja 1 (7,8 grupa), održaće se u ponedeljak, 24.12. u 15:45h u kabinetu 511.

OCENE

Ocene iz prvog seminarskog rada se nalaze u dodatku.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

KONSULTACIJE

Konsultacije iz Urbanističkog projektovanja 1 (7,8 grupa) i Urbanističkog projektovanja 3 (1,2,7,8 grupa), održaće se u četvrtak, 29.11. u 12:30h u kabinetu.

DRUGI SEMINARSKI RAD

U dodatku se nalazi dokument vezan za drugi seminarski rad (pregled tekstova).

Dodaci

 1. II rad tekstovi
  undefined