Ivana Maraš

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Master inženjer arhitekture

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  511

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  ivamarash@gmail.com

Autor je sledećih članaka:

209

ISPIT – OCENE / UPIS OCENA

predispitne obaveze     poeni sa pismenog    ukupno poena/zaključena ocena

Šijakov Jovana                      47                             17                         64                     7

Volaš Nemanja                      49                             18                         67                     7

Ukoliko žele da ponište ocenu, studenti mogu poslati mejl na ivamarash@gmail.com do ponedeljka u 10h.

Upis ocena održaće se u sredu, 11. 07. u 13h u kabinetu.

ISPIT

U dodatku se nalaze rezultati ispita.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

UPIS OCENA

Upis ocena iz predmeta obaviće se posle drugog junskog roka. Datum i vreme biće naknadno objavljeni.

OCENE

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

OCENE – DOPUNJENO

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. SiMuAiUP 2017_2018
  undefined

OCENE

U dodatku se nalaze zaključne ocene.

Dodaci

 1. SiMuAiUP 2017_2018
  undefined

POTPISI

Studenti koji nisu dobili potpis mogu doneti indekse u sredu, 30.05. u 11h u kabinet 511.

PREDAJA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u pondeljak 28.05. u učionici AH4 od 12:00h-13:00h.

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h. Grupama koje nisu predale rad do 13h i koje ne budu prisutne u 13:30h u učionici AH4, neće biti omogućena odbrana rada.

POTPISI

Ponedeljak 28.05. u učionici AH4 (poneti indeks).

PREDAJA I ODBRANA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u petak 25.05. u kabinetu 511 od 12:00h-13:00h, odštampani na plakatima formata 100x70cm.

Iako tačan sadržaj rada nije moguće definisati uniformno zbog različitih karaktera projekata, svi radovi moraju sadržati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Prikazi prostora u osnovi i 3D prostorni prikazi su takođe obavezan prilog, a razmeru odrediti u odnosu na karakter rada.

Ostale priloge treba samostalno odabrati (fotomontaže, prikazi ambijenata, preseci, profili, različiti prikazi ambijentalnih celina, različiti načini prikaza intervencija, tipološke analize objekata i prostora, detalji…)

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h.

Sve grupe treba da predaju pripremljene prezentacije na USB-u u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 u 13:00h.

Prezentacije treba pripremiti u PowerPoint-u, Prezi-u i slično, a izlaganje ograničiti na 10 minuta. U okviru prezentacije obavezno je prikazati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Ostale priloge treba samostalno odabrati u zavisnosti od karaktera projekta.

KONSULTACIJE

Konsultacije iz predmeta Urbanističko projektovanje 2 za 5. i 6. grupu, održaće se u četvrtak, 3. maja u 11:30h u kabinetu.