Ivana Maraš

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  Master inženjer arhitekture

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  511

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  ivamarash@gmail.com

Autor je sledećih članaka:

226

OCENE

Ocene iz prvog seminarskog rada se nalaze u dodatku.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

KONSULTACIJE

Konsultacije iz Urbanističkog projektovanja 1 (7,8 grupa) i Urbanističkog projektovanja 3 (1,2,7,8 grupa), održaće se u četvrtak, 29.11. u 12:30h u kabinetu.

DRUGI SEMINARSKI RAD

U dodatku se nalazi dokument vezan za drugi seminarski rad (pregled tekstova).

Dodaci

 1. II rad tekstovi
  undefined

PREDAJA RADA

Predaja prvog seminarskog rada odložena je za ponedeljak, 26. novembar (termin predavanja, 16:45h, AH7).

PREZENTACIJE

Ocene iz prezentacija nalaze se u dodatku.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

ISPIT – REZULTATI

Dodaci

 1. TIKUS_oktobar III
  undefined

TERMINSKI PLAN / ZADATAK 1

U dodatku se nalaze plan vežbanja, kao i dokumentacija sa opštim smernicama za pisanje i izradu seminarskog rada.

Studenti treba da pošalju mejl asistentu sa informacijom o odabranoj temi do ponedeljka, 22.10.

PLAN I PROGRAM PREDMETA

U dodatku se nalazi plan predavanja, kao i objašnjenje načina rada na predmetu.

Dodaci

 1. uslovi rada
  undefined

TEREN

Podsećamo studente da je 16.10.2018. predviđen za odlazak na teren. Sastanak je u 12:00h na Trgu Komenskog.

ISPIT – REZULTATI

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. 2015_2016
  undefined