Marko Lazić

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonske reprezentacije 1, Arh. rep 3, Tehnike prezentaicije arh. i urb. dela

 • Kabinet:

  518

 • Konsultacije:

  Za vreme vanred. stanja: utorak, četvrtak 8-9 SOVA

 • Kontakt:

  arhitektura@live.com

Autor je sledećih članaka:

78

ArchiCAD takmičenje

Interesantan konkurs za studente koji su svoje projekte na predmetima radili u ArchiCAD-u je dat na linku:

https://bimproject.design/en/main/

Potpisi u indekse

Potpisi i upis ocena u indekse iz predmeta Arhitektonske reprezentacije 1 biće moguće dobiti utorkom 8:00-8:30 u toku letnjeg semestra.

 

Rezultati ispita

Rezultati ispita održanog 8.2. su:

Br. Ind. Prezime Ime Predisp. Ispit Ukupno Ocena
AU 41/2018 Daruši Leonora 34 61 95 10
AU 82/2018 Vitić Katarina 30 49 79 8
AU 95/2018 Popadić Milica 24 37 61 7
AU 108/2018 Knežević Dajana 20 38 58 6
AU 119/2018 Popović Đorđe 20 34 54 6

Sva pitanja postaviti na arhitektura@live.com.

Upis ocena

Upis ocena u indekse iz predmeta Arhitektonske reprezentacije 1 biće održan 8.2. u 8.30 u laboratoriji AH9. Još jedan datum za upis biće naknadno objavljen do kraja ispitnog roka.

Rezultati ispita

Rezultati jučerašnjeg ispita su:

Br. Ind. Prezime Ime Predisp. Ispit Ukupno Ocena
AU 41/2018 Daruši Leonora 34 45 79 8
AU 67/2018 Zeljković Uroš 23 53 76 8
AU 70/2018 Dakić Petar 28 58 86 9
AU 92/2018 Jamušakov Stefan 28 38 66 7
AU 101/2018 Tomić Jovana 28 28 56 6
AU 107/2018 Zeremski Dajana 17 44 61 7

Za sva pitanja pisati na arhitektura@live.com.

Rezultati kolokvijuma

Rezulati su dati na linku rezultati2019-20(2) sa svim bodovima sa predavanja.

 

REZULTATI PREDATIH RADOVA

Rezultati su dati na sledećem linku.

rezultati radova

Sva pitanja postaviti na arhitektura@live.com.

Rezultati predatih radova

Rezultati su dati na sledećem linku.

rezultati radova

Sva pitanja postaviti na arhitektura@live.com.

POZIV NA IZLOŽBU – DIGITALNA LABORATORIJA 2.0, UNSFTN

 

Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete IZLOŽBI Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, pod nazivom “DIGITALNA LABORATORIJA 2.0″
Vreme otvaranja izložbe:
utorak, 10. decembar 2019, 18h
Datum i trajanje izložbe:
10-13. decembar 2019.
Mesto održavanja izložbe:
Dr Zorana Đinđića 1
Paviljon i Centralni hol Rektorata Univerziteta u Novom Sadu
Digitalna laboratorija 2.0 prikazuje radove sa fokusom na temu primene digitalnih alata u
procesu dizajna. U okviru izložbe biće prikazani različiti pristupi koji uključuju primenu različitih
tehnika i tehnologija aktuelnih u savremenoj arhitekturi, dizajnu i umetnosti. Radovi obuhvataju
eksperimentalne umetničke radove kao i realizovana arhitektonska i umetnička dela iz oblasti
tehnologija virtualne realnosti, augmentovane realnosti, arhitektonske vizualizacije, digitalnog
dizajna i digitalne fabrikacije (3d štampa, robotska fabrikacija, CNC fabrikacija).
Više informacija o projektima možete pogledati na sajtu Centra za Digitalni dizajn i master kursa Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu.

Rezultati ispita

Rezultati današnjeg ispita su:

Br. Ind. Prezime Ime Predisp. Ispit Ukupno Ocena
AU 83/2016 Cikota Pavle 10 56 66 7
AU 55/2017 Knežević Isidora 5 46 51 6
AU 69/2017 Grmaš* Milica (6)

*Poslati seminarski rad na arhitektura@live.com u najkraćem roku kako bi se ocenio rad.

 

Za sva pitanja pisati na arhitektura@live.com.