Milica Kostreš

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Urbanističko projektovanje 3, Principi održivog razvoja u urbanističkom projektovanju, Teorija i kritika urbane sredine, Održivi regionalni razvoj i politike Evropske unije, Prostorno planiranje sa uređenjem zemljišne teritorije, Savremene teorije, metode i tehnologije u urbanom planiranju, Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju

 • Kabinet:

  511

 • Konsultacije:

  utorak, 12h do 13h, kabinet 511

 • Kontakt:

  kostresm@uns.ac.rs

Biografija:

Rođena je u Novom Sadu. Nakon završetka osnovne škole, upisuje gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“, koju završava sa Vukovom diplomom. Studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu započela je 1996. godine, a završila odbranom diplomskog rada u junu 2001. godine, u prvom mogućem roku od osnivanja Departmana za arhitekturu i urbanizam. Dobitnik je nagrada Fakulteta tehničkih nauka i Univerziteta u Novom Sadu za prosek studiranja preko 9.50 za školsku 1996/1997, 1997/1998, 1999/ 2000. Magistarske studije upisala je 2001. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka na studijskom programu „Savremena arhitektura i urbanizam“, a završila sa prosečnom ocenom 10.00. Magistarski rad sa temom „Urbana periferija vojvođanskih gradova – naselja sa višeporodičnim stanovanjem“ odbranila je oktobra 2005. godine. Temom širenja savremenih gradova, te veza i odnosa naselja različitih tipova nastavila je da se bavi u daljem naučno-istraživačkom radu, kao i u doktorskoj disertaciji. Doktorat pod naslovom „Urbano-ruralne veze i odnosi između naselja“ odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka.

U nastavu arhitekture i urbanizma na Fakultetu tehničkih nauka uključena je od 2000. godine. Od početka rada na Departmanu za arhitekturu i urbanizam učestvovala je u nastavi na velikom broju predmeta na osnovnim i master studijama na studijskim programima Arhitektura i urbanizam, Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem i Geodezija i geomatika. Danas je nastavnik na sledećim predmetima: Urbanističko projektovanje 3, Principi održivog razvoja u urbanističkom projektovanju, Prostorno planiranje sa uređenjem zemljišne teritorije, Teorija i kritka urbane sredine, Održivi regionalni razvoj i politike Evropske unije, Savremene teorije, metode i tehnologije u urbanom planiranju, Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju.

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova, uglavnom iz oblasti urbanističkog projektovanja i planiranja, objavljenih u časopisima i naučnim monografijama međunarodnog i nacionalnog značaja i predstavljenih na konferencijama u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je, kao istraživač, na 3 projekta Ministarstva prosvete i nauke i 2 TEMPUS projekta.

Član je Inženjerske komore Srbije od 2006. godine. Kao član autorskih i projektantskih timova učestvovala je u izradi više arhitektonskih projekata stambenih i javnih objekata i urbanističkih studija, koji su prikazani na međunarodnim i nacionalnim selektiranim manifestacijama, kao i u publikacijama. Reprezentativne reference obuhvataju projekat Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (kao deo tima) i rukovođenje stručnom kontrolom 98 usvojenih planova različitog ranga u periodu od 2008. do 2012. godine na teritoriji Grada Novog Sada. Učestvovala je i u radu žirija međunarodnih i nacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Od januara 2007. godine pomoćnik je direktora Departmana za arhitekturu i urbanizam. Član je Odbora za finansije Fakulteta tehničkih nauka (od 2007. do danas). Od 2013. godine je rukovodilac projekta REGIONALISING EUROPE: Regional Development as a Modality of European Integration, koji se odvija u sklopu programa Žan Mone pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Autor je sledećih članaka:

36

Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili ispit u junskom roku da ispitne radove treba da donesu u petak, 19.06. u 12h u kabinet za UP.

Studenti zainteresovani da rade bečelor rad iz oblasti održivog razvoja u urbanističkom projektovanju mogu da se jave mejlom asistentu Rastku Nožiniću i doc.dr Milici Kostreš zbog dogovora oko konsultacija.

UP 3 – ispit februar

Još jednom molimo studente koji prijavljuju usmeni ispit iz Urbanističkog projektovanja 3 za 18.02.2015. da se jave asistentima mejlom ukoliko odustanu od namere da ispit polažu. Ovo je jedini način da ispit sa velikim brojem prijavljenih studenata održimo efikasno. Tačan raspored polaganja biće objavljen 17.02. popodne, pa vas molimo da se do tada javite ukoliko nećete doći na polaganje.

ispit

Ispitni rad treba doneti u ponedeljak 15.12. u 13 30h u kabinet za UP.

ispit

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Principi održivog razvoja u urbanističkom projektovanju da ispitni rad treba doneti u ponedeljak, 10.11. u 13 30h u kabinet za UP (511).

Rezultati ispita

Tomić Stefan: ocena ispita 9/8; ukupno 75 bodova, ocena 8

Nemet Katarina: ocena ispita 9+; ukupno 73 boda, ocena 7

Mole se studenti da se jave mejlom profesorici Kostreš do petka 12.09. u 12h, ukoliko nisu zadovoljni ocenom i žele da ponovo polažu ispit.

Rezultati ispita

Petković Viktoria:

ocena ispita 9

ukupno 73 boda, ocena 7

Moli se studentkinja da se javi profesorici Kostreš do četvrtka u 12h, ukoliko nije zadovoljna ocenom i želi da ponovo polaže ispit.

 

obaveštenje za studente iz školske 2012/13

Obaveštavaju se studenti koji su uslov za polaganje ispita iz predmeta Pejzažna arhitektura 1 stekli slušajući predmet školske 2012/13. godine kod doc.dr Milice Kostreš da će tada utvrđeni uslovi i način polaganja ispita važiti još u terminima 03.07. i 30.08.2014. godine. Nakon toga i za ove studente važiće uslovi i način polaganja ispita definisani programom predmeta u školskoj 2013/14. godini.

ispit

U dodatku se nalazi materijal za pripremu ispitnog rada.

Studenti koji su ispit prijavili za prvi junski rok treba da odštampane radove donesu u ponedeljak, 16.06. u 12 30h u kabinet za UP.

Dodaci

 1. ispit
  undefined
 2. Harvard_referencing
  undefined

potpisi

Obaveštavaju se studenti da će potpisi iz predmeta Principi održivog razvoja u urbanističkom projektovanju biti deljeni u četrvtak 12. juna u terminu predavanja, kada će biti date i detaljnije informacije o ispitnom radu.

Istog dana vežbe će biti održane u prepodnevnom i popodnevnom terminu konsultativno, a vezano za ispitne ili bečelor radove.

 

ispit

Obaveštavaju se studenti da ispitne radove treba da donesu u ponedeljak, 2. juna u 14h u kabinet za UP.