Dragana Konstantinović

 • Pozicija:

  Docent

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  506

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  konstan_d@yahoo.com

Autor je sledećih članaka:

298

AT2 – ocene grafičkih radova

Drage kolege,

na linku ispod možete pogledati spisak ocena svih studenata koji su predali grafičke radove zaključno sa 11.6.

https://drive.google.com/open?id=1p-BqMQmxD-C2n64vocoj5pphBkUP9Yg8

Ocenjene grafičke radove trebate pokupiti u što kraćem roku ili ispred kabineta 520 ukoliko ste tu predali rad ili kod profesora Željka Jakšića, ukoliko ste rad predali njemu.

Podsećamo da je poslednji rok za predaju grafičkih radova 17. jun na početku ispita. Svi studenti koji nisu predali sve grafičke radove, ne mogu da prijave ispit u tom prvom roku.

 

Rezultati predaje radova

Drage kolege,

U prilogu su ocene ponovljene predaje 2.vežbe i predaje 3.vežbe.

Molimo vas da tokom dana, a najkasnije sutra ujutru, pokupite svoje elaborate i makete, osim onih koje su izložene na hodniku, na klupama. Makete i elaborati se nalaze u sali Ah6 i u holu, kod glavnog stepeništa.

Termin potpisivanja indeksa biće naknadno objavljen.

AT 2 – obaveštenje

Drage kolege,

svi koji su predali radove kod profesora Jakšića
trebaju ih u što kraćem periodu preuzeti kako
bi mogli dobiti potpis.

 

Usmeni ispit

Drage kolege,

Na vratima kabineta 520 istaknuti se termini usmenog za sredu, 12.6, i četvrtak, 13.6. Termini za petak biće istaknuti do srede.

Molim timove da se prijave. Broj termina odgovara broju timova. Svi članovi tima moraju biti prisutni u terminu (osim onih koji su se javili da nisu tu u terminu ispita).

Na usmeni ispit doneti fotografije makete (odštampane na A4 format, B/W ili u boji). Spremiti usmeno petominutno predstavljanje projekta. Ostala pitanja na usmenom odnosiće se na teme predavanja i udžbenik iz predmeta.

Ocene semestralnih radova

Drage kolege,

U prilogu su ocene semestralnih radova.

Plakate ćete preuzeti u vašem terminu usmenog ispita. Detaljne informacije o ispitu objavićemo u narednim danima.

Dodaci

 1. AP2 ocene
  undefined

Rezultati ispita i usmeni

Drage kolege,

Na usmeni ispit, koji će se održati u četvrtak, 6.juna, u 14h, pozivaju se sledeći studenti:

Tamara Orlić

Sofija Munjas

Stanković Aleksandar

Milica Rakočević

Nikola Kovačević

Stefan Milović

Danica Simić

Jelena Babić

Marko Prodanović

 

AT2 – informacija o nepredatim vežbama

Informacija vezana za nepredate vezbe:

Grupa I
1. AU 4\2017 Mihić Zorana ……………. V2
2. AU 7\2017 Maletić Jelena ………….. V3
3. AU 33\2016 Zagorac Olivera ………. V3

Grupa V
1. AU 103\2017 Milojević Aleksa ……. V2
2. AU 114\2017 Ćuskić Katarina …….. V3
3. AU 122\2018 Bogavac Dejan ……… V3
4. AU 30\2017 Tubić Tanja …………….. V3

AU 11\2017 Teofanovska Tamara da ponovo
odstampa V2 u odgovarajućoj razmeri (1:50)

Ukoliko je propust sa naše strane, unapred se
izvinjavam, ali u svakom slucaju doneti rad kako
bi ocena bila uneta u spisak.

Profesor Jakšić

Predaja radova i završne konsultacije

U sredu, 5.juna u 11h u sali Ah6 predaju se sledeći prilozi: 

dva do četiri kaširana plakata, formata 50/100cm, vertikalno ili horizontalno orjentisana, ili 50/50cm; studenti imaju ukupno na raspolaganju 1m2, koji raspoređuju u potreban broj plakata, prema odabranom formatu.

Plakati prikazuju projekat u celini, te sadrže vizuale (fotografije makete, montaže, rendere), izometrijske prikaze, dijagrame, tekst (font Myriad Pro), tehničke crteže, odnosno sve priloge kojima se najbolje prezentuje projekat.

Plakati se kaširaju na forex (3mm).U priloženom templejtu nalazi se pečat koji treba integrisati u plakat.

Do usmene odbrane radova, svi timovi treba da prilože digitalne verzije kaširanih plakata. Digitalne verzije plakata šalju se na mejl nadležnog asistenta do 17.juna 2018.godine. Uredno poslati plakati uslov su za prosleđivanje zaključne ocene u studentsku službu.

Završne konsultacije iz predmeta održaće se u petak, 31.maja, u 9h.

Predate makete koje nisu postavljene u holu potrebno je pokupiti do petka, 31.maja. Makete se nalaze u sali Ah6.

Dodaci

 1. AP2 uputstva
  undefined

Konsultacije iz predmeta

Drage kolege,

Konsultacije iz predmeta održaće se u petak, 24.maja, u 13h.

 

PREDAJA – AP2

Drage kolege,

u sredu 29.05. održaće se predaja semestralnih projekata na predmetu Arhitektonskog projektovanja 2. Predaja se vrši na sledeći način:

1. U digitalnoj formi poslati na email svom asistentu/profesoru sve priloge u jednom PDF fajlu. Ukoliko je fajl veći može se poslati linkom preko wetransfera ili slično. Potrebno je do 9 časova u sredu 29.05. poslati sledeće priloge:

– situacija 1:500 do 1:1000

– sve osnove 1:200

– 2 karakteristična preseka 1:200

– sve karakteristične izglede 1:200

– izometrijski prikaz 1:200

– dodatni prilozi (dijagrami, vizualizacije, kolaži i sl.)

 

2. U 9 časova u sredu 29.05. u učionici AH6 predati maketu. Maketa se radi u materijalima po izboru, a na podlogama koje mogu biti 100×50 cm ili 50×50 cm. U odnosu na izabranu podlogu studenti treba da prilagode razmeru makete, koja će se kretati od 1:150 do 1:500.

Naknadno ćemo obavestiti o tačnom terminu i mestu predaje sinteznih kaširanih plakata planiranih za sredu 5.06.

 

Tim AP2