Marko Jovanović

 • Pozicija:

  /

 • Zvanje:

  istrazivac saradnik

 • Angažovanje na predmetima:

  Nacrtna geometrija 1, Nacrtna geometrija 2, Reprezentacije arhitektonskog i urbanistickog dela 2, Geometria i vizuelizacija slobodnih formi, Arhitektonska vizuelizacija, Digitalni dizajn u arhitekturi

 • Kabinet:

  518

 • Konsultacije:

  ponedeljak 13:00h, sreda 11:00h

 • Kontakt:

  /

Autor je sledećih članaka:

24

Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi – termini vežbanja

Poštovani studenti,

U cilju pravljenja rasporeda koji omogućava adekvatnu popunjenost grupa, za studente koji slušaju predmet Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi, u nastavku je predlog izvođenja vežbanja po datumima. Uzeto je u obzir da vežbanja u toku tog dana budu bez velikih pauza, a zbog manjeg broja ljudi u grupama 5 i 6, predlog je da obe grupe zajedno budu u istom terminu svake druge nedelje.

Napomena: Grupa 1,2 i 7 opredeljeni bi morali da urade vežbanje naredne nedelje, dakle 5.3. u utorak od 12 i 15h, u AH9, za šta mi je javljeno da je slobodan termin.

 

U nastavku je predlog realizacije do aprilskog roka, kada je planirana radionica.

 

Predlog rasporeda za 8. semestar
Ponedeljak 25.2.
1,2 8:45 12:00  AH4 arh.vežbe Sintezni projekat Nožinic Rastko, Medenica Ranka
5 10:30 12:00  AH9 rač.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
1,2 12:30 14:00 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
5,6 14:00 16:30 AH2 arh.vežbe Pejzažna arhitektura 1 Sekulić dr Mirjana
3 15:15 16:45 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
3,4 17:00 18:30 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
7 18:45 21:15 AH5 arh.vežbe Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2 Silađi dr Marija
Ponedeljak 4.3.
1,2 8:45 12:00  AH4 arh.vežbe Sintezni projekat Nožinic Rastko, Medenica Ranka
6-opred. 10:30 12:00  AH9 rač.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
5,6 12:30 14:00 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
5,6 14:00 16:30 AH2 arh.vežbe Pejzažna arhitektura 1 Sekulić dr Mirjana
4 15:15 16:45 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
7 17:00 18:30 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
7 18:45 21:15 AH5 arh.vežbe Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2 Silađi dr Marija
Ponedeljak 11.3.
1,2 8:45 12:00  AH4 arh.vežbe Sintezni projekat Nožinic Rastko, Medenica Ranka
10:30 12:00  AH9 rač.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
1,2 12:30 14:00 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
5,6 14:00 16:30 AH2 arh.vežbe Pejzažna arhitektura 1 Sekulić dr Mirjana
15:15 16:45 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
3,4 17:00 18:30 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
7 17:00 18:30 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
7 18:45 21:15 AH5 arh.vežbe Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2 Silađi dr Marija
Ponedeljak 18.3.
1,2 8:45 12:00  AH4 arh.vežbe Sintezni projekat Nožinic Rastko, Medenica Ranka
 5 + 6. opred. 10:30 12:00  AH9 rač.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
5,6 12:30 14:00 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
5,6 14:00 16:30 AH2 arh.vežbe Pejzažna arhitektura 1 Sekulić dr Mirjana
3, 1+2 oprede. 13:45 15:15 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
4 15:15 16:45 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
7 17:00 18:30 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
7 18:45 21:15 AH5 arh.vežbe Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2 Silađi dr Marija
Ponedeljak 25.3.
1,2 8:45 12:00  AH4 arh.vežbe Sintezni projekat Nožinic Rastko, Medenica Ranka
10:30 12:00  AH9 rač.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
1,2 12:30 14:00 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
5,6 14:00 16:30 AH2 arh.vežbe Pejzažna arhitektura 1 Sekulić dr Mirjana
15:15 16:45 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
3,4 17:00 18:30 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
7 17:00 18:30 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
7 18:45 21:15 AH5 arh.vežbe Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2 Silađi dr Marija
Ponedeljak 1.4.
1,2 8:45 12:00  AH4 arh.vežbe Sintezni projekat Nožinic Rastko, Medenica Ranka
 5 + 6. opred. 10:30 12:00  AH9 rač.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
5,6 12:30 14:00 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
5,6 14:00 16:30 AH2 arh.vežbe Pejzažna arhitektura 1 Sekulić dr Mirjana
3, 1+2 oprede. 13:45 15:15 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
4 15:15 16:45 AH9 reč.vežbe Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Jovanovic dr Marko
7 17:00 18:30 AH5 arh.vežbe Upravljanje projektima i građenjem 1 Bibić Dragana
7 18:45 21:15 AH5 arh.vežbe Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2 Silađi dr Marija

 

Zamolio bih vas da mi se javite putem mejla i iznesete svoje sugestije ili zamerke za ovakvo izvođenje nastave.

Hvala Vam na vremenu.

 

Srdačno

Marko Jovanović

Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi – prvo predavanje

Poštovani studenti,

U utorak 19.2.2019. će biti održano prvo, uvodno predavanje iz predmeta Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi, sa početkom u 8:00h,

Na predavanju će biti reči o načinu realizacije nastave,  obavezama studenata, bodovima, temama i terminskom planu te je poželjno da se pojavite u što većem broju zarad konsultacija i usaglašavanja načina rada.

Sa predmeta

Predaja HP modela

Poštovani studenti,

Možete predati vaše radove do subote 15.12.2018. godine do 23:59h.

Sa predmeta

Održavanje vežbi 7.11.2018.

U sredu 7.11.2018. godine u periodu od 10:00h do 12:30h se u privrednoj komori Vojvodine (3. sprat), Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, održava seminar pod nazivom:

Nadzor, predviđanje i razvoj online javnog sistema ranog upozoravanja  za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim  oblastima i pograničnom regionu Mađarske i Srbije

Ovom prilikom pozivamo studente da prisustvuju seminaru u datom terminu, gde upisivanjem potvrđuju prisustvo i dobijaju dodatnih 5 bodova na predmetu Arhitektonske reprezentacije 3.

Usled održavanja seminara termini vežbanja će biti promenjeni.

Grupa 2 – od 7:30 do 9:15

Grupa 1 – od 13:30 do 15:15

Grupa 4 – od 15:30 do 18:00

Grupa 5 – od 18:15 do 20:45

Studetni iz grupe 3 se pozivaju da dođu u jedan od gore navedenih termina. Kako bi se ravnomerno raspodelili, poželjno je da se studenti jave predmetnom asistentu kako ne bi došlo do gužve u nekoj od grupa.

Hvala na vremenu

Sa predmeta

GIVSF – rezultati ispita održanog 11.7.2018.

Predlog finalnih ocena je dat u tabeli.

Redni br Br. indeksa Prezime Ime Uk. br. poena Ocena
1 A1735 Badrljica Vladimir 81 9
2 AU 78/13 Marinković Kristina 87 9
3 AU 80/13 Savić Marija 61 7
4 AU 109/13 Blažić Milica 84 9
5 AU 9/14 Stanojević Marija 93 10
6 AU 19/14 Marić Smiljana 93 10
7 AU 31/14 Vitić Dragana 91 10
8 AU 32/14 Bogičević Jovana 91 10
11 AU 62/14 Lukić Sofija 91 10
13 AU 92/14 Pjević Ivana 91 10
14 AU 96/14 Pete Anita 94 10
15 AU 97/14 Jovanović Milica 85 9
16 AU 99/14 Varagić Bojan 83 9
17 au 101/14 Marić Sonja 85 9
18 AU 102/14 Sailović Anđela 93 10

Studenti, koji nisu zadovoljni ocenom mogu da se jave predmetnom asistentu do utorka 12.7., nakon čega će ocene biti prosleđene studentskoj službi.

Sa predmeta

Predlog finalnih ocena – Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi

U nastavku je tabela sa predlogom finalnih ocena iz predmeta Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi. Ako postoje nepravilnosti ili pitanja, javiti se predmetnom asistentu. U slučaju da neko nije zadovoljan ocenom, može da se javi da želi da poništi ocenu, pre nego što bude poslata.

Redni br Br. indeksa Prezime Ime Uk. br. poena Ocena
1 AU 106/12 Šegan Đorđe 75 8
3 AU 82/13 Savić Tijana 81 9
4 AU 90/13 Zrnić Jovana 83 9
5 AU 111/13 Katić Teodora 75 8
6 au 1/14 Šanjević Ivana 94 10
7 AU 3/14 Mitrović Milana 98 10
8 AU 5/14 Pavlović Nenad 91 10
9 AU 7/14 Pavićević Radiša 91 10
11 AU 10/14 Savić Katarina 96 10
12 AU 11/14 Živanović Nikola 91 10
13 AU 13/14 Bratić Jovana 93 10
14 AU 14/14 Kužet Jovana 91 10
15 AU 15/14 Borbaš Monika 92 10
16 AU 16/14 Jelača Jelena 87 9
17 AU 18/14 Prčić Tatjana 97 10
19 AU 21/14 Filipović Milivoj 95 10
20 AU 22/14 Obradović Miloš 98 10
21 AU 27/14 Savić Marija 94 10
22 AU 28/14 Vučetić Stanislava 98 10
23 AU 30/14 Joksimović Aleksandra 97 10
26 AU 33/14 Dobrić Uroš 91 10
27 AU 36/14 Šarac Marko 93 10
28 AU 37/14 Rakočević Milica 93 10
29 AU 38/14 Grujić Tamara 91 10
30 AU 48/14 Rakin Milena 96 10
31 AU 53/14 Blagojević Nikolina 91 10
32 AU 54/14 Tričković Katarina 78 8
33 AU 59/14 Nikolić Sena 71 8
34 AU 60/14 Vujisić Snežana 92 10
35 AU 63/14 Blanuša Marija 69 7
36 AU 65/14 Pavlić Katarina 94 10
38 AU 72/14 Terzin Milica 93 10
39 AU 76/14 Horvat Nikola 92 10
40 AU 82/14 Veselinović Nikola 92 10
41 AU 84/14 Miščević Mirjana 92 10
42 AU 86/14 Miljković Nataša 91 10
43 AU 87/14 Nenad Tamara 91 10
44 AU 91/14 Vukotić Aleksandra 93 10
48 AU 112/14 Ivanović Mirjana 91 10

 

Sa predmeta

Promena termina održavanja ispita – Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi

Usled poklapanja dva termina održavanja ispita, studenti koji su prijavili ispit za 23.6.2018. iz predmeta Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi se ovom prilikom upućuju da umesto u 8h dođu u 10h u laboratoriju AH9.

Sa predmeta

Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi – termini održavanja radionica

Poštovani studenti,

U prilogu je tablica za predmet Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi sa terminima održavanja radionica i studentima, koji su raspoređeni u te termine.

Crnim boldovanim slovima su imena studenata koji su se prijavili i smestio sam ih u termine, za koje su rekli da im odgovaraju.

Crvenim regular slovima su obeleženi studenti koji nisu popunili formular (adekvatno popunili(fali ime) ili uopšte popunili) pa su raspoređeni gde je bilo slobodnih mesta.
Plavim regular slovima su obeleženi studenti koji su popunili formular, ali njihovi željeni terminu nisu među ova četiri pa bih zamolio takve studente da se jave pa da probamo da nađemo neko rešenje, ako ovaj predlog ne odgovara.
Zelenim regular slovima su obeleženi studenti koji su popunili formular, njihov željeni termin spada u ove koji su odabrani, ali bih zamolio da budu u drugom terminu zbog uklapanja teme koja je odabrana.

 

 

Raspored radionica 2018

Predavanje iz predmeta Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi

Termin uvodnog predavanja iz predmeta će se održati od 8:00h.

Sa predmeta

Rezultati ispita održanog 2.2.2018.

Konačne ocene iz predmeta Arhitektonske reprezentacije 3 su iznete u datoj tabeli.

Redni br Br. indeksa Prezime Ime Uk. br. poena Ocena
1 A1735 Badrljica Vladimir 75 8
2 AU 72/13 Morača Teodora 86 9
4 AU 76/13 Vulić Mirjana 73 8
8 AU 3/14 Mitrović Milana 97 10
9 AU 6/14 Radošević Jasna 84 9
10 AU 7/14 Pavićević Radiša 91 10
11 AU 11/14 Živanović Nikola 56 6
12 AU 17/14 Penc Lara 64 7
13 AU 19/14 Marić Smiljana 94 10
14 AU 22/14 Obradović Miloš 93 10
15 AU 23/14 Rakić Aleksandra 87 9
16 AU 27/14 Savić Marija 95 10
17 AU 28/14 Vučetić Stanislava 100 10
18 au 29/14 Apostolović Nataša 96 10
19 AU 31/14 Vitić Dragana 82 9
20 AU 34/14 Šijačić Katarina 75 8
21 AU 36/14 Šarac Marko 99 10
22 AU 38/14 Grujić Tamara 87 9
23 AU 40/14 Šćepanović Teodor 100 10
24 AU 41/14 Stanić Sara 95 10
25 AU 42/14 Bošković Jovana 86 9
26 AU 43/14 Panić Aleksandra 86 9
27 AU 45/14 Rudan Sofia 100 10
28 AU 46/14 Prodanović Marko 92 10
29 AU 49/14 Kljajić Tanja 81 9
30 AU 51/14 Odžić Milana 81 9
31 AU 53/14 Blagojević Nikolina 91 10
32 AU 56/14 Pešić Višnja 86 9
33 AU 57/14 Koplić Vanja 84 9
34 AU 60/14 Vujisić Snežana 95 10
35 AU 64/14 Jovičić Jovana 91 10
36 AU 65/14 Pavlić Katarina 91 10
37 AU 69/14 Arsenijević Dušan 85 9
38 AU 72/14 Terzin Milica 93 10
39 AU 73/14 Ćaćić Nemanja 82 9
40 AU 74/14 Mrkaić Andreja 75 8
41 AU 77/14 Dragaš Jovan 91 10
42 AU 79/14 Novaković Marianna 71 8
43 AU 82/14 Veselinović Nikola 91 10
44 AU 83/14 Stojadinović Miloš 81 9
45 AU 84/14 Miščević Mirjana 62 7
46 AU 86/14 Miljković Nataša 73 8
47 au 87/14 Nenad Tamara 81 9
48 AU 91/14 Vukotić Aleksandra 92 10
49 AU 92/14 Pjević Ivana 83 9
50 AU 94/14 Blagojević Svetlana 71 8
52 AU 99/14 Varagić Bojan 81 9
53 AU 102/14 Sailović Anđela 94 10

Studenti, koji nisu zadovoljni ocenom, mogu da se jave svom predmetnom asistentu radi poništavanja ocene, najkasnije do ponedeljka 5.2.2018.g.