Jelena Despotović

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  /

 • Angažovanje na predmetima:

  /

 • Kabinet:

  505, 510

 • Konsultacije:

  Ponedeljak 12-14h

 • Kontakt:

  jelena.despotovic@uns.ac.rs

Autor je sledećih članaka:

2

NOVI PRAVILNICI DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU DIPLOMSKOG/MASTER RADA

Ovde možete preuzeti pravilnike za prijavu, izradu, predaju i odbranu diplomskog i master rada, kao i predviđene datume odbrane radova.

Promena termina konsultacija

Poštovani studenti,

Konsultacije kod asist. Jelene Despotović sledeće nedelje će se umesto u ponedeljak održati u sredu 10:30-12:30.