Димитрије Николић

 • Pozicija:

  Асистент са докторатом

 • Zvanje:

  Доктор наука – архитектура

 • Angažovanje na predmetima:

  Нацртна геометрија 1, Нацртна геометрија 2, Перспектива, Нацртна геометрија [ГР], Геометрија и визуализација 3Д простора [АИ], Перспектива [АИ]

 • Kabinet:

  905 (кула, IX спрат)

 • Konsultacije:

  среда, 23. септембар, 12.30; петак, 25. септембар, 9.30

 • Kontakt:

  ofikon@sbb.rs

Biografija:

Рођен је 1988. године у Новом Саду. Основну школу „Бранко Радичевић“ и Техничку школу „Јован Вукановић“ у Новом Саду завршио је као ученик генерације. Након тога уписује Факултет техничких наука, на којем завршава основне и мастер студије архитектуре с просечном оценом у току студирања 10,00.

Докторску дисертацију с називом „Параметарски модел за пројектовање сложених афиних сводова :: Испитивање равнотеже масивних засвођених конструкција“ одбранио је 2019. године.

У току студија добија мноштво награда и признања за постигнут успех од стране Факултета, Универзитета и Министарства, од којих је једна Светосавска награда најбољем студенту Факултета техничких наука. Био је дугогодишњи члан репрезентације Србије у мушкој спортској гимнастици.

Од 2012. године ради на Факултету техничких наука као асистент на предметима из уже научне области теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму.

У свом научно-истраживачком раду бави се испитивањем равнотеже засвођених структура, затим просторном интерпретацијом и геометријским својствима кривих и површи, као и различитим видовима геометрије у архитектури.

Autor je sledećih članaka:

695

Резултати писменог испита

 

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 AU 56/2015 Новаковић Сара
2 AU 118/2015 Бокшан Анабела
3 AU 43/2017 Радосављевић Лука
4 AU 63/2017 Прокин Мила
5 AU 35/2019 Милић Милена
6 AU 50/2019 Читлучанин Владислава
7 AU 67/2019 Јанчић Тамара условно
8 AU 70/2019 Лазић Предраг
9 AU 86/2019 Анђелић Милена условно
10 AU 90/2019 Ковић Ана условно
11 AU 109/2019 Унчанин Нађа условно
12 AU 116/2019 Драшковић Наталија
13 AU 126/18 Сирбу Михаела условно

 

Завршни део испита биће одржан у петак, 25. септембра, у 11.00, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 11.30.

Радови се могу погледати у 11.30.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

Резултати писменог испита

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 AU 59/2019 Стојановић Тамара условно
2 AU 65/2019 Плавшић Исидора условно
3 AU 88/2019 Јовановић Тања условно

 

 

49/19 Спасић Гордана да се јави у време завршног дела испита

Завршни део испита биће одржан у петак, 25. септембра, у 10.00, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 11.30.

Радови се могу погледати у 11.30.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

Резултати писменог испита

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 GR 15/2019 Мрђан Милица
2 GR 20/2019 Бошњачић Бранимир условно
3 GR 53/2019 Андрић Милица условно
4 GR 54/2019 Продановић Кристина условно
5 GR 56/2019 Павићевић Драгана
6 GR 71/2019 Којић Вукашин условно
7 GR 84/2019 Дојчиновић Стефан условно
8 GR 109/2019 Драгољевић Марко
9 GR 125/2019 Миљановић Бранислава
10 GR 135/2019 Марковић Анђела условно

 

Завршни део испита биће одржан у петак, 25. септембра, у 10.30, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 11.30.

Радови се могу погледати у 11.30.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

Резултати писменог испита

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 GG 20/2019 Нинић Данојло условно
2 GG 41/2019 Баланџић Дуња условно

 

Завршни део испита биће одржан у петак, 25. септембра, у 10.00, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 11.30.

Радови се могу погледати у 11.30.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

Резултати писменог испита

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 AU 51/2015 Медан Милица условно
2 AU 107/2018 Зеремски Дајана условно
3 AU 50/2019 Читлучанин Владислава условно
4 AU 61/2019 Агатуновић Милица условно
5 AU 64/2019 Ристановић Славко условно
6 AU 74/2019 Иконић Ана условно
7 AU 108/2019 Билић Александра условно
8 AU 110/2019 Вујичић Невена

 

Завршни део испита биће одржан у петак, 11. септембра, у 13.00, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 14.00.

Радови се могу погледати у 14.00.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

Резултати писменог испита

 

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 AU 67/2019 Јанчић Тамара условно
2 AU 90/2019 Ковић Ана
3 AU 91/2019 Клинко Јелена
4 AU 109/2019 Унчанин Нађа условно

 

Завршни део испита биће одржан у петак, 11. септембра, у 13.30, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 14.00.

Радови се могу погледати у 14.00.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

 

Резултати писменог испита

 

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 GR 56/2019 Павићевић Драгана условно
2 GR 75/2019 Роцков Јелена условно
3 GR 91/2019 Зековић Милош условно
4 GR 139/2019 Обреновић Николина условно

Завршни део испита биће одржан у петак, 11. септембра, у 13.30, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 14.00.

Радови се могу погледати у 14.00.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

Резултати писменог испита

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 GG 30/2015 Шијаков Јована условно
2 GG 5/2019 Радић Наталија условно
3 GG 38/2019 Вишњић Милица условно

Завршни део испита биће одржан у петак, 11. септембра, у 13.30, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 14.00.

Радови се могу погледати у 14.00.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

Резултати писменог испита

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 AU 111/2013 Катић Теодора условно
2 AU 15/2019 Јањанин Ања условно
3 AU 23/2019 Деспотовски Марта условно
4 AU 37/2019 Симић Стефан условно
5 AU 55/2019 Вирц Памела
6 AU 58/2019 Максимовић Марија условно
7 AU 94/2019 Кузмановић Вељко условно
8 AU 99/2019 Стојнић Катарина условно
9 AU 101/2019 Кришановић Јована условно
10 AU 116/2019 Драшковић Наталија условно

 

Завршни део испита биће одржан у понедељак, 31. августа, у 18.30, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 19.00.

Радови се могу погледати у 19.00.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

 

Резултати писменог испита

Студенти који су позвани на ЗАВРШНИ ДЕО ИСПИТА:
бр. индекс презиме име
1 AU 49/2016 Таталовић Тамара
2 AU 107/2018 Зеремски Дајана условно
3 AU 61/2019 Агатуновић Милица условно
4 AU 64/2019 Ристановић Славко условно
5 AU 82/2019 Леринц Танасић Уна условно
6 AU 86/2019 Анђелић Милена условно
7 AU 108/2019 Билић Александра

 

Завршни део испита биће одржан у понедељак, 31. августа, у 18.00, у кабинету 905.

За студенте из претходних рокова завршни део испита почеће у 19.00.

Радови се могу погледати у 19.00.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.