Tatjana Dadić Dinulović

 • Pozicija:

  Vanredni profesor

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Tekstualna funkcija arhitekture i grada, Umetničke prakse scenskog dizajna, Scenski dizajn, Dizajn scenskog prostora, Scenski dizajn kao višemedijska umetnost

 • Kabinet:

  504

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  td.dinulovic@gmail.com