Dijana Brkljač

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  m.i.a.

 • Angažovanje na predmetima:

  Urbana/ruralna analiza i morfologija 1 i 2; Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 i 2; Elementi i sklopovi zgrada 1 i 2; Elementi i sklopovi u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju

 • Kabinet:

  510 / 512

 • Konsultacije:

  ponedeljak: 12.00-14.00; četvrtak: 8.00-.9.00č petak: 10.30-11.30

 • Kontakt:

  dijana_apostolovic@yahoo.com

Autor je sledećih članaka:

146

POTPISI U INDEKSE

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE PROFESORICA POTPISIVATI INDEKSE U ČETVRTAK, 17.01.2019. POTREBNO JE DONETI INDEKSE TOG DANA U 9.00 ČASOVA U KABINET 510. U INDEKS TREBA UPISATI PUN NAZIV PREDMETA DA BI PROFESORICA MOGLA DA POTPIŠE. NEPOPUNJENI INDEKSI NEĆE BITI POTPISANI. 

U ISTOM TERMINU BIĆE VRAĆENI NEGATIVNO OCENJENI RADOVI IZ POSLEDNJE VEŽBE, KAKO BI STUDENTI MOGLI DA IH DORADE DO PRVOG TERMINA U ISPITNOM ROKU.

PREDISPITNI BODOVI

MATERIJAL ZA VEŽBE

Dodaci

 1. materijal za vezbe
  undefined

PLAN PREDAVANJA

PROGRAMSKA SKRIPTA

TERMINSKI PLAN 2018/2019

VAŽNO OBAVEŠTENJE – PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE KOJI U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI PONOVO SLUŠAJU PREDMET, DA U PONEDELJAK, 01.10.2018. GODINE, U 13.00 ČASOVA, TREBA DA SE PRIJAVE PROFESORICI VUKAJLOV, U KABINETU 512, RADI DOGOVORA O OBAVEZAMA I TERMINIMA VEŽBI I RASPOREĐIVANJA U GRUPE.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE – POTPISI I UPIS OCENA

 • Obaveštavamo studente da je upis ocena i potpisivanje indeksa iz predmeta ARHITEKTONSKA ANALIZA, FUNKCIJE I TIPOLOGIJA 1 i 2, predviđen za petak 28.09.2018. godine. Studenti koji žele da im ocena bude upisana u ovom terminu, treba da donesu indekse u petak, 28.09.2018. godine u 10:30 u kabinet 510.
 • Lično prisustvo nije obavezno.
 • Indeksi će biti vraćeni istog dana u 12:00 časova.
 • U indekse treba da se upišu predmet(i), datum polaganja i ocena/bodovi, ukoliko se informacije znaju sa sigurnošću.
 • NEPOPUNJENI INDEKSI NEĆE BITI POTPISANI!

PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE KOJI U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI PONOVO SLUŠAJU PREDMET, DA SE PRIJAVE NAJKASNIJE DO 02.10.2018. GODINE, ASISTENTU DIJANI BRKLJAČ, RADI RASPOREĐIVANJA U GRUPE I DOGOVORA OKO TERMINA VEŽBI.

PRIJAVU MOŽETE IZVRŠITI PUTEM MEJLA dijana_apostolovic@yahoo.com ILI LIČNO, U UTORAK 02.10.2018. GODINE U 12 ČASOVA U KABINETU 510.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 08.09.2018.