Dijana Brkljač

 • Pozicija:

  Asistent

 • Zvanje:

  m.i.a.

 • Angažovanje na predmetima:

  Urbana/ruralna analiza i morfologija 1 i 2; Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 i 2; Elementi i sklopovi zgrada 1 i 2; Elementi i sklopovi u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju

 • Kabinet:

  510 / 512

 • Konsultacije:

  ponedeljak: 12.00-14.00; četvrtak: 09.00-10.00; petak: 10.30-11.30

 • Kontakt:

  dijana_apostolovic@yahoo.com

Autor je sledećih članaka:

17

REZULTATI GRAFIČKIH RADOVA_drugi termin predaje_22.06.2020.

REZULTATI GRAFIČKIH RADOVA

Dodaci

 1. URAM2 2020 Rezultati 1
  undefined

TERMINSKI PLAN

PROGRAMSKA SKRIPTA

TERMINSKI PLAN

REZULTATI

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 13.02.2020.

Dodaci

 1. URAM1 - februar 2019-2020
  undefined

REZULTATI ISPITA

Dodaci

 1. URAM 2 - januar 2020
  undefined

REZULTATI ISPITA

Dodaci

 1. URAM1 - januar 2020
  undefined

UKUPNI SPISAK

Poštovani studenti,

 • U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati celokupnog rada studenata u toku semestra.
 • Radovi će biti vraćeni studentima u prvom terminu ispita 27.01.2020. godine.
 • Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 20 poena na svim grafičkim radovima kako bi mogao da dobije potpis u indeks i pristupi polaganju ispita.

—————————————————————————–

 • Studenti koju su na poslednjem grafičkom radu dobili manje od 7 bodova (naznačeni su crvenom bojom), nemaju pravo izlaska na ispit u prvom terminu i moraju da se jave u kabinet 510, u ponedeljak 27.01.2020. godine u 09:30h, kako bi preuzeli svoje radove.
 • Predaja ispravka poslednjeg grafičkog rada je 02.02.2020. godine u 09:45 u kabinetu 510.

 

Kabinet 510