program

 

Program se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

- Teorijski deo se odnosi na prezentacije predstavnika svih fakulteta, na zadatu temu Kongresa, kao i na predavanja eminentnih stručnjaka – profesora i arhitekata.

- Praktični deo se odnosi na radionicu gde se na konkretnom primeru, kroz rad u grupama,  razrađuje tema Kongresa. Radionica će se održati u Mokrinu, na imanju „Terra Panonica“, gde će se nakon završene radionice rezultati prezentovati javnosti.

Program kongresa u pdf formatu možete preuzeti ovde.

 

Program Kongresa:

26.04.2012. Četvrtak
19.00 – 20.30 Otvaranje
21.00 Večernji program
27.04.2012. Petak

07.00 – 09.00

Doručak

10.00 – 10.30

PREDAVANJE/ doc. Darko Reba

10.35 – 11.05

PREDAVANJE/ Darko Polić, d.i.a.

11.10 – 11.25

Pauza

11.25 – 11.55

PREDAVANJE/ prof. dr Radivoje Dinulović

12.00 – 12.30

PREDAVANJE/ prof. dr Ljubinko Pušić

12.30 – 15.00

Ručak

15.00 – 15.15

Prezentacije učesnika:Kosovska Mitrovica

15.20 – 15.35

Novi Sad

15.40 – 15.55

Ljubljana

16.00 – 16.15

Pauza

16.15 – 16.30

Maribor

16.35 – 16.50

Split

16.55 – 17.10

Niš

17.15 – 17.30

Sarajevo

19.00 – 21.00

Večera

22.00

Večernji program
28.04.2012. Subota

07.00 – 09.00

Doručak

10.00 – 10.15

Prezentacije učesnika:Podgorica

10.20 – 10.35

Beograd

10.40 – 10.55

Banja Luka

11.00 – 11.15

Pauza

11.15 – 11.45

PREDAVANJE/ Marko Todorov, d.i.a.

11.50 – 12.20

PREDAVANJE/ Radomir Kojić, d.i.a.

12.30 – 14.30

Ručak

15.00 – 19.00

Slobodno vreme za obilazak grada

19.00 – 21.00

Večera

22.00

Večernji program
29.04.2012. Nedelja

07.00

Polazak u Mokrin sa usputnim zadržavanjem u Bečeju

11.00 – 12.00

Dolazak u Mokrin uz predstavljanje objekta Terra Panonica i teme radionice

12.00 – 13.30

Ručak

13.30 – 18.00

Radionica

18.00 – 19.00

Večera

19.00 – 21.00

Prezentacije projekata i zatvaranje kongresa

21.00

Odlazak u Kikindu

01.30

1. polazak u Novi Sad

02.30

2. polazak u Novi Sad
30.04.2012. Ponedeljak

07.00 – 09.00

Doručak
Odlazak

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>