radionica

 

Mokrin i Terra Panonica

Mokrin je naselje u opštini Kikinda u Severnobanatskom okrugu i jedno je od najvećih sela u Srbiji. Selo nosi ime Mokrin od 1723. godine. U 20. veku selo je doživelo veliki ekonomski porast, zbog povoljnog geostrateškog položaja (kroz njega je prolazila pruga Segedin-Temišvar, kuda je prolazio i čuveni Orijent ekspres). U Mokrinu živi 6000 stanovnika. U Mokrinu se održavaju dva svetska prvenstva (iako su pridev “svetsko” nadenuli meštani): Svetsko prvenstvo u nadmetanju guskova (Gusanijada) i Svetsko prvenstvo u tucanju farbanim jajima (Tucanijada), kao deo Vaskršnjih svečanosti.

Jedna od mokrinskih atrakcija je i imanje na ravnom bregu – Terra Panonica (www.terra-panonica.com). U pitanju je kompleks sastavljen od većeg broja objekata, čija je osnovna namena razvijanje trenda visokog turizma i svih pratećih sadržaja koje ova delatnost zahteva. Ovaj kompleks predstavlja svojevrstan kulturni centar Mokrina, u kome se održavaju koncerti, književne večeri, predstave, filmske projekcije, likovne i druge izložbe, razne tribine…

Jedan od objekata kompleksa je Objekat B, čijom izgradnjom je Mokrin upisan na mapu savremene arhitekture Srbije i regiona. Autori ovog objekta su mlade arhitekte iz Beograda – Studio AUTORI, a za ovaj projekat su dobili niz priznanja: nagradu Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu za najbolji arhitektonski rad u 2011. godini, priznanje 33. Salona arhitekture u Beogradu, nagradu Ranko Radović za 2011. godinu, a revija “Hiše” iz Ljubljane je ovu kuću uvrstila među 46 najlepših na svetu, koje su izgrađene u protekle dve godine. Kuća je izgrađena 2011. godine, a više o objektu možete videti u časopisu “Architectural approach” (www.arhns.com/aa/aa_01).

Upravo u “Kući na ravnom bregu” će se održati radionica u sklopu ovodišnjeg ASK-a.

 

Radionica

Tema ovogodišnje radionice će biti izgradnja turističko-rekreativnog kompleksa u Mokrinu. Kao proširenje turističke ponude Mokrina, planirana je izgradnja letnjikovca na veštačkom jezeru, na samoj granici sa Rumunijom, uz prugu kojom je nekada prolazio Orijent ekspres.

Kompleks bi trebalo da sadrži smeštajne objekte, parkovsku površinu, zabavne sadržaje, programe na vodi, muzej prirode… Pošto se objekat gradi na slobodnoj, ruralnoj površini, gde nisu precizno definisani veličina i potrebni sadržaji, od učesnika se očekuje slobodniji pristup; potrebno je dati predlog novih sadržaja, kroz redefinisanje ponuđenih programa i tipologija ili osmišljavanje novih. U skladu sa temom ovogodišnjeg ASK-a, cilj radionice nije da učesnici nude odgovor na unapred postavljeni projektni zadatak, nego da daju svoj predlog oživljavanja ovog prostora, kroz inovativan pristup u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju.

Radionica se održava u nedelju, 29. aprila 2012. na imanju Terra Panonica. Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa specifičnim arhitektonsko-urbanističkim, ali i prirodnim kontekstom Vojvodine i Banata, i da u skladu s tim ponude idejno rešenje u vidu skice, makete, 3d modela, fotomontaža, šematskih prikaza itd., koje će nakon radionice prezentovati.

Žiri za ocenu radova učesnika je u sastavu:

dr Darko Reba, docent

dr Jelena Atanacković Jeličić, docent

dr Milena Krklješ, docent

dr Bojan Tepavčević, docent

mr Milica Kostreš, asistent

 

Comments are closed.