radovi učesnika

 

Svi učesnici su dužni da svoje plakate/postere koji predstavljaju uvod u njihov rad pošalju u elektronskoj formi Organizacionom timu na mail: ask.ns2012@gmail.com najkasnije do 13.04.2012., uz tekstualno objašnjenje rada do 1000 reči. Tekst je moguće pisati na bilo kom ex-YU jeziku, ali je poželjno da to bude na srpsko-hrvatskom jeziku. Pored toga, potrebno je poslati i abstrakt na engleskom jeziku do 250 reči. Plakat treba da bude veličine 100x70cm, vertikalno orijentisan, rezolucije 150dpi, u JPG ili PDF formatu, sa podacima o autorima, mentoru i fakultetu. Molimo učesnike da svoje radove pošalju do naznačenog datuma, radi njihovog objavljivanja u časopisu aa_ Architectural approach (http://arhns.com/aa/).

Prezentacija radova:

Potrebno je pripremiti i prezentacije na računaru (Power Point prezentaciju, video i sl.), koje će se predstaviti ostalim učesnicima i javnosti. Trajanje prezentacije radova je ograničeno na 15 minuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>