o ask-u

 

Arhitektonski studentski kongres (ASK) je godišnje okupljanje studenata arhitekture sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Održava se svakog proleća u drugom gradu i tako već jednu deceniju. Prvi ASK organizovan je u Ljubljani 2002. godine, a naredne godine kongres je već stigao u Novi Sad. Ove godine studenti sa novosadskog fakulteta organizuju ASK po drugi put.

Tipična struktura jednog ASK-a podrazumeva kombinacjiu predavanja lokalnih stručnjaka sa izlaganjima studentskih delegacija iz svakog grada na zadatu temu. Tako je tema ove godine „Novi arhitektonski programi: inovacija ili recikliranje?“ Studentski predstavnici svakog fakulteta su pozvani da daju neku svoju refleksiju na tu temu, po mogućstvu sa lokalnim primerima, kao i da pošalju po jedan plakat za izložbu kongresa. Takođe, uvek se organizuje i celodnevna radionica, a ove godine će se ona zapravo odigrati u ekskurzijskom duhu, u Mokrinu, na imanju Terra Panonica.

ASK ima posebnu čaroliju jer je odigrao ključnu ulogu u negovanju kotakata između studenata sa jugoslovenskog kulturnog prostora u kontekstu XXI veka. Radi se o generacijama koje verovatno inače ne bi imale prilike za upoznavanje sa svojim kolegama iz drugih republika i pokrajina zbog osiromašenih veza unutar ovog post-konfliktnog prostora. To je sigurno najvažniji aspekt ASK-a, pa se njegov učinak meri svim saradnjama i zajedničkim projektima koji su ostvareni nakon 5 kongresnih dana, zahvaljujući kontaktima ostvarenim na ovom susretu. Potom, velika vrednost ASK-a je što stavlja grad u prvi plan, kako i dolikuje arhitektima i urbanistima. Svaka delegacija predstavlja svoj fakultet tj. grad a ne državu, imena novih država se ni ne pominju. Ovakva praksa je logična u kontekstu uspostavljanja nove geografske i društvene paradigme koja vraća fokus na gradove i regije umesto problematičnog modela nacionalne države. Konačno, kongres je apsolutna grassroots stuktura, organizovana od strane samih studenata, uz nužnu podršku fakulteta kao javne ustanove. Tako studenti imaju prilike da preuzmu odgovornost za celokupno vođenje ovako važnog događaja, što opravdava atribut studentski u imenu kongresa.

Do sada je održano 10 Kongresa, sa temama:

2002. Ljubljana - 10 godina kasnije/ 10 let kasneje;
2003. Novi Sad - Savremeni tokovi – lokalni ulsovi;
2004. Skoplje - Kreativne intervencije;
2005. Sarajevo - Održivi razvoj u urbanizmu i arhitekturi;
2006. Beograd - Reciklaža;
2007. Zagreb - Arhitektura u tranziciji;
2008. Banja Luka - Arhitektura za održivi turizam;
2009. Niš - Urbana rekreacija;
2010. Ljubljana - Reurbanizacija industrijskih područja
2011. Podgorica - Individualnost.

2012, nakon 9 godina, Kongres se ponovo vraća u Novi Sad, sa temom: NOVI ARHITEKTONSKI PROGRAMI: INOVACIJA ILI RECIKLIRANJE?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>