Aktuelno

Završetak kalendarske godine i Otvaranje izložbe studentskih radova SCENOGRAFSKA REŠENJA ZA OPERU „AIDA“

naslovna aida

petak, 29. decembar 2017, 19.00h
Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Pozivamo vas na zajednički svečani završetak rada u kalendarskoj 2017. godini i otvaranje izložbe Scenografska rešenja za operu „Aida“ koja je nastala u okviru master-klas kursa na predmetu Scenski dizajn, na Master akademskim umetničkim studijama Scenska arhitektura i dizajn.

Izložbu čine radovi studenata čiji je zadatak bio da osmisle idejno rešenje scenografije za operu „Aida” Đuzepea Verdija, po libretu Antonija Gislanconija. Studenti su u potpunosti imali slobodu  izbora scensko-gledališnog prostora u kome će izvesti zadato muzičko-scensko delo.

 

Studenti autori radova i postavke su: Andreja Rondović, Una Jankov, Iva Ilić, Jelena Stojkečić, Bojana Nikolić, Jelena Milojković, Miroslav Živanov, Dušan Vukmirović, Tanja Žarić, Maja Vujović i Aleksandra Rakić.

 

Master klas su vodili mr Darko Nedeljković, vanredni profesor i Dragana Vilotić, asistent.

 

Trajanje izložbe: 29. decembar 2017. – 8. januar 2018. godine.
fotografija: Maja Vujović, 2017.

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad