Aktuelno , Dokumentacija , Važne vesti

Pravilnici Departmana za arhitekturu i urbanizam za prijavu, izradu i odbranu diplomskog/master rada

Ovde možete preuzeti pravilnike za prijavu, izradu, predaju i odbranu diplomskog i master rada.

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad