Aktuelno

Revitalizacija životnog magacina u Novom Miloševu

1
Idejno rešenje revitalizacije žitnog magacina koje se nalazi pred vama jeste rezultat koji je nastao u okviru radionice treće faze projekta Zavoda za kulturu Vojvodine Novi kreativni prostori Vojvodine – kreativne ideje, kreativna rešenja. Radionica je organizovana u saradnji pomentog Zavoda i Departamana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka i Akademije umetnosti, oba sa Univerziteta u Novom Sadu. Treća faza projekta obuhvatila je edukaciju i aktivne radionice pod mentorskim okriljem sa temom revitalizacije tri izabrana kulturna dobra. Radionice su završene izložbom svih radova na kojoj su bila predstavljena rešenja revitalizacije objekata Mlina u Malom Staparu, Žitnog magacina u Novom Miloševu i Josifove barutane Petrovaradinske tvrđave. Autorski tim studenata Departmana za arhitekturu i urbanizam koji se bavio valorizacijom, problemima i idejnim rešenjem revitalizacije Žitnog magacina u Novom Miloševu ostvario je bližu saradnju sa Banatskim kulturnim centrom i nakon saradnje svoje rešenje autorski tim prikazao je u okviru manifestacije Noći muzeja u Novom Miloševu maja 2017. godine. Rešenje koje se nalazi pred vama predstavlja kreativno rešenje mlade grupe ljudi puno entuzijazma, ali i razumevanja za potrebe sredine za koju projektuju. Uz dozvoljenu slobodu predloženo preoblikovanje, pre svega unutrašnjeg prostora, prikazuje enterijer koji oslikava spoj starog, nasleđenog i novih tedencija oblikovanja koje odgovaraju savremenom korisniku.
Autorski tim studenata: Aleksandar Davidović, Tamara Bajić, Damjan Bulatović

Link za pregledanje kataloga: https://issuu.com/dejan_mitov/docs/katalog_novo_milo__evo

Dodaci

  1. 1
    undefined
Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad