Aktuelno

Monografija PARTICIPATORY PROCESSES IN URBAN PLANNING

Monografija PARTICIPATORY PROCESSES IN URBAN PLANNING oslanja se na iskustvo stečeno u okviru projekta V4Participation – Fostering education on participatory processes in urban and regional planning, sprovedenog tokom 2018. i 2019. godine, a sufinansiranog od strane Višegradskog fonda. Nakon vrlo pozitivne povratne informacije na poziv za publikovanje koju smo dobili od strane članova projektnog konzorcijuma (sedam institucija iz četiri zemlje – Srbije, Mađarske, Češke i Poljske), odlučili smo da poziv prosledimo široj akademskoj zajednici, stručnjacima iz prakse i aktivistima iz oblasti urbanog planiranja i projektovanja, arhitekture, pejzažne arhitekture, zaštite i konzervacije objekata, sociologije, umetnosti i menadžmenta. Na naše zadovoljstvo, odziv je bio odličan, te vam sa ponosom predstavljamo monografiju sastavljenu od 21 članka, uz učešće 35 autora. Urednici monografije su prof.dr Milica Kostreš (Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu) i prof. Henri Hanson (Arhitektonski fakultet Tehničkog univerziteta u Pragu; Institut ARCHIP, Prag).

Monografija pokriva različite teme vezane za procese participacije građana u urbanom planiranju, u cilju pružanja šire perspektive o tome kako podstaći donošenje boljih odluka koje su podržane od strane javnosti. Obrađene teme uključuju: teorijske osnove; metode, alate, tehnike i tehnologije za dizajniranje procesa i prilagođavanje projektantskih rešenja potrebama i prioritetima zajednica; nacionalne perspektive i izazove; dokumentovane studije slučaja, kao i teme vezane za edukaciju o participativnim procesima. Odražavajući uverenje da je promena pristupa u urbanom planiranju neophodna, krajnji cilj ove knjige je da otvori prostor za dijalog i podigne svest o važnosti uključivanja građana u planerski proces. U tom smislu namenjena je širokom spektru čitalaca – studentima, profesionalcima, članovima društvenih organizacija, zaposlenima u državnim i lokalnim agencijama, kao i donosiocima odluka.

Želeli bismo da se zahvalimo svim članovima projektnog konzorcijuma i autorima koji su podelili svoje iskustvo i znanje podržavajući shvatanje urbanizma kao discipline orijentisane prvo i pre svega ka ljudima kao korisnicima gradskog prostora. Zahvaljujemo se takođe Višegradskom fondu i Fakultetu tehničkih nauka koji su podržali naš rad i omogućili izdavanje ove monografije.

Monografiju PARTICIPATORY PROCESSES IN URBAN PLANNING možete preuzeti u prilogu.

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad