Aktuelno

Сенке и силуете индустријске прошлости Војводине

PlakatZaNajavuRadionice

Аница Драганић, МариаСилађи

Департман за архитектуру и урбанизам
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

У оквиру пројекта Сенке и силуете индустријске прошлости Војводинепредстављени су резултати вишегодишњих истраживањаиндустријског наслеђа Војводине. Основни циљ пројекта је развој свести о значају и вредностима индустријског наслеђа, као и промоција овог сегмента баштине. Пројекат би требао допринети адекватнијој презентацији и тумачењу индустријског наслеђа, унапређењу његове доступности и одрживог коришћења, као и подстицању знања и едукацији у области конзервације. Уколико не буду адекватно валоризоване и заштићене тековине индустрија које су биле носиоци привредног, друштвеног и културног развоја региона ускоро би се могле претворити у бледе сенке и силуете сјајне индустријске прошлости. Стога пројекат у фокус ставља значај и потенцијал ове специфичне категорије наслеђа, као и могућности његове реактивације.

Пројекат ће бити реализован у Културној станици Свилара у Новом Саду, у периоду 05.12-21.12.2018. године, кроз три сегмента:

1. интерактивна едукативна радионица Индустријска прошлост Алмашког краја, 28.11.2018.
предавање Регенерација индустријског наслеђа као потенцијал за јачање идентитета Алмашког краја, др Аница Драганић, у 12:00
фото радионица Индустријске силуетеАлмашког краја – кроз објектив, др Силард Антал, у 13:00

2. изложба Сенке и силуете индустријске прошлости Војводине 20.12.2018 у 19:00

3. промоција монографије Сенке и силуете индустријске прошлости Војводине
21.12.2018. у 19:00

Пратећи програм биће отварање изложбе најуспешнијих фотографија насталих у оквиру радионице Индустријска прошлост Алмашког краја – кроз објектив

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad