Aktuelno

ИЗЛОЖБA „ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЕЉА“

pozivnica
Изложба „Истраживање насеља“ приказује графичке радове студената друге године Основних академских студија на Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, рађених током последњих пет година, од школске 2012/2013 до 2016/2017 године на предмету Урбана/рурална анализа и морфологија 2, који се слуша током четвртог семестра.
Радови приказани на изложби посвећени су проучавању постојећег стања насеља са урбанистичких аспеката, а представљају само један сегмент ширег истраживања. Студенти су имали задатак да анализирају и валоризују једно насеље које најбоље познају, у ком су одрасли или живели а све кроз графичкe, нумеричке и текстуалнe приказe чињеничног стања са урбанистичких критеријума. Истраживање насеља обухватало је проучавање: генезе – историјског тока појаве и развоја насеља; урбанистичке диспозиције насеља у региону; физичких карактеристика – граница, облика, величина, макро целина, потеза, амбијената; функционалних карактеристика – намена површина блокова, врста кретања; архитектонских карактеристика – типологија објеката, волумена, специфичних изгледа, материјала, боја, силуета; еколошких услова – природних и стоврених, услова инсолације и проветрености, врсте и степена загађења и заштите од неповољних утицаја; социолошких услова – места окупљања људи, категорија корисника, врста активности, као и могућности сагледавања простора и квалитета боравка у њему.
При изради својих радова студенти су примењивали различите методе истраживања: проучавање литературе, теренско истраживање (мерење, фотографисање, бележење података), анкетирање и интервјуисање становника. Они су проучавали физичку структуру и уочавали услове који из ње произилазе; рачунали нумеричке показатеље и повезивали их са мишљењима корисника простора; сагледавали насеља у односу на шире окружење, природне специфичности и мрежу насеља и уочавали различита гравитациона подручја и међусобну повезаност међу њима, не само саобраћајницама, већ и многим активностима, потребама и жељама становника. Насеља су сагледана и као целине формиране од мањих делова, подручја, улица, тргова, блокова, обала, паркова, потеза, а истражено је и њихово виђење од стране становника кроз менталне мапе и одговоре дате на питања из анкетних упитника или током интервјуа.
Студенти су показали велику заинтересованост за овакву врсту рада и потврдили сопсвену везаност за насеље у ком су рођени или у коме тренутно бораве. На изложби су презентовани радови 36 аутора, већином из Републике Србије, као и из Црне Горе и Републике Српске.
Кроз ову изложбу приказано је залагање и заједнички стваралачки процес свих учесника у процесу истраживању. Један од битних чинилаца тог заједничког процеса јесте и упознавање великог броја насеља различитих по многим аспектима кроз усмене и графичке презентације. Циљ изложбе је управо представљање исраживачког приступка и резултата на различитим структурама насеља кроз синтезу многобројних података у графичком, нумеричком и текстуалном формату. Посетиоци изложбе моћи ће кроз радове да сагледају разноликост анализираних насеља са аспеката које су аутори кроз своје радове препознали као најспецифичније и најзначајније за живот локалне заједнице.

Учесници у настави:

Др Љиљана Вукајлов, ванредни професор;
Александра Милинковић, асистент;
Дијана Бркљач, асистент;
Др Мариа Силађи, истраживач у науци – сарадник;

СТУДЕНТИ – АУТОРИ РАДОВА:

Алберт Топић; Александра Вукотић; Александра Ракић; Ана Марјановић; Анита Пете; Бојана Узелац; Бојан Варагић; Бранка Божић; Вања Дивић; Дајана Остојић; Дамјан Булатовић; Данијел Нистер; Драгана Павловић; Ивана Беатовић; Ивана Златановић; Ивана Шањевић; Јелена Лонцовић; Јована Шкулетић; Катарина Стефановић; Лана Јакшић; Маријана Давидовић; Марко Шарац; Милица Ивковић; Милица Нинковић; Мирјана Ивановић; Миона Живановић; Михаела Балаж; Никола Веселиновић; Сара Тинтор; Соња Костић; Станислава Вучетић; Стефан Вујић; Стефан Стојчић; Тамара Милутиновић; Тања Иванишевић; Теодора Николић.

Dodaci

  1. pozivnica
    undefined
Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad