Aktuelno

Изложба “newness”

plakat

Изложба NewNess је део широког спектра активности усмерених на промоцију Новог Сада, другог
по величини града у Србији, као Европске престонице културе за 2021. годину. Проширујући
традиционално схватање културе како би се обухватили и њени материјални и нематеријални
аспекти, NewNess нуди интердисциплинарне одговоре на савремене изазове креативног
стваралаштва на локалном и глобалном нивоу, сажете у више од стотину оригиналних радова
Департмана за архитектуру и урбанизам (Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду)
и Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.
NewNess је заснована на разноврсности – непрестано се играјући са замишљеним и стварним на
различитим нивоима посматрања, она обједињује различите архитектонске, уметничке и
технолошке приступе, концепте и методе, интегрише различите представе, изразе и исказе и
преноси различите поруке. Подржавајући разноврсност, она истражује могућности за
превазилажење конвенционалног поимање архитектуре или уметности и открива напоре и амбицију
локалне креативне заједнице да пронађе или поново открије, да промишљено примењује
иновације и укаже на који начин се иде даље.
др Срђан Јовановић Вајс, ванредни професор
Bernard and Anne Spitzer School of Architecture, The City College of New York, Њујорк, САД

Овде можете преузети каталог изложбе.

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad